Page MenuHomePhabricator
Authored By
Lokal_Profil
Jan 7 2015, 5:06 PM
Size
45 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None

records.xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<metadata>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Netherlands</publisher>
<scale>4700000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Karta över Norden där större delen av Danmark samt Skåne och Blekinge saknas. - Ritad i konisk projektion. - Städer och större orter utsatta. - Kartusch}}</description>
<language>la</language>
<title>* Svecia et Norvegia cum confinijs
* Norvvegia et Svecia primum &amp; secundum arctoi orbis regnum
* Norvvegia et Svecia primum et secundum arctoi orbis regnum</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10377574_1ab_Skandinavien_Mercator_1.tif</url>
<notes>per Gerardum Mercatorem cum privilegio
* Skalstock: 30 germanska mil = 4,65 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>* Gerard Mercator (1512-1594; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})
* Hendrik Hondius (1597-1651; {{Occupation|editor}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/56.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10377574|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10377574_1ab_Skandinavien_Mercator_1.tif}}</source>
<dimensions>plåt 37 x 48 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Svecia et Norvegia cum confinijs - Kungliga Biblioteket - 10377574</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Norge, Sverige}}</location>
<print_date>1630</print_date>
<latitude>4.00000/45.00000</latitude>
<librisId>10377574</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Stockholm, Sweden</publisher>
<scale>190000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Städer, kyrkor, fästningar, gårdar, vägar, fyrar, grund, segelleder, m.m. utsatta. Visar hur Stockholms skärgård bäst kan försvaras mot ett eventuellt angrepp. Med djupmått markerade. Med utförlig beskrivning och teckenförklaring}}</description>
<language>sv</language>
<title>Försök till en åskådlig framställning af Skärgårdskriget, eller huru man med grundgående skärgårdsfartyg, samt tillhjelp af lokalen bör försvara Öregrunds och Stockholms skärgårdar...</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/2882568_53_Skargardskriget_hagelsta.tif</url>
<notes>Å. Hagelstam
* Som grund har gravyren "Karta öfver Stockholms skärgård...", från 1849, av Gust. af Klint använts. Därutöver är all kolorering, beskrivning och teckenförklaring handgjorda
* Nollmeridian: Ferro och Greenwich
* Skalstock: 2 svenska-mil = 11,1 cm, 2 tyska mil = 7,4 cm och 3 engelska leagues = 8,4 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>* Å. Hagelstam ('''creator''')
* Gust. af Klint
* C. G. Lindgren ({{en|Other}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>60.51667/58.71667</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=2882568|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/2882568_53_Skargardskriget_hagelsta.tif}}</source>
<dimensions>på ark 105 x 73 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Försök till en åskådlig framställning af Skärgårdskriget, eller huru man med grundgående skärgårdsfartyg, samt tillhjelp af lokalen bör försvara Öregrunds och Stockholms skärgårdar... - Kungliga Biblioteket - 2882568</gwtoolset-title>
<medium>gravyr, penna, akvarell</medium>
<location></location>
<print_date>1853</print_date>
<latitude>17.53333/19.86667</latitude>
<librisId>2882568</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Amsterdam. Judocus Hondius junior sculpsit et excudi. Anno 1613, Netherlands</publisher>
<scale>5430000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Städer utsatta. - Vid 69° N Sköldar med tre kronor. - Med dedikation till Gustaf II Adolf i en tavla som kröns av Stora riksvapnet}}</description>
<language>la</language>
<title>Nativus, Sueciae adiacenti umque regnorum typus</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/11308411_veen-hondius.tif</url>
<notes>Adrianus Veno Aurelius
* Upphovsman från dedikation
* Skalstock: 30 miliaria Suevica = 5, 9 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>* Adriaen Veen (1572- ca 1631; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})
* Jodocus Hondius (1563-1612; {{Occupation|editor}}, {{Occupation|engraver}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/53.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=11308411|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/11308411_veen-hondius.tif}}</source>
<dimensions>42 x 56 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Nativus, Sueciae adiacenti umque regnorum typus - Kungliga Biblioteket - 11308411</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Norden}}</location>
<print_date>1613</print_date>
<latitude>-2.00000/48.00000</latitude>
<librisId>11308411</librisId>
<map_date>{{other date|century|17}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, France</publisher>
<scale>6800000</scale>
<sheet></sheet>
<description></description>
<language>fr</language>
<title>Portolankarta över Medelhavet</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10189802_1B50-portolan-roussin-1680.tif</url>
<notes>Roussin
* Signerad "A Marseille par Roussin 1660". - - Normaportolan. - Atlantkust från Alcalsti till La Coruña. - 16 franska kompassrosor. - Vilande på en blomsterkrans Madonnan med Jesusbarnet. - Har tillhört bibliofilen Otto Smith. - Köp från Carl Johan Adlercreutz, Hensbacka, 1945
* Skalstock Echelle des milles 35 mil = 60 mm</notes>
<author>Jean François Roussin ('''creator''')</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>47.00000/30.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10189802|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10189802_1B50-portolan-roussin-1680.tif}}</source>
<dimensions></dimensions>
<gwtoolset-title>Portolankarta över Medelhavet - Kungliga Biblioteket - 10189802</gwtoolset-title>
<medium>1 handritad karta: penna, akvarell, förgyllning 45 x 74 cm</medium>
<location>{{sv|Medelhavet}}</location>
<print_date>1660</print_date>
<latitude>-10.00000/-40.00000</latitude>
<librisId>10189802</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Stockholm, Sweden</publisher>
<scale>1100000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Länsgränser. - Städer, kungliga slott, kyrkor, säterier, gästgiverier och vägar utsatta. - Med förteckning över län och landskap. - Teckenförklaring}}</description>
<language>sv</language>
<title>Charta öfwer södra delen af Swerige</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10294581_MareliusSydsverige1778.tif</url>
<notes>Hans kongl. maj:t konung Gustaf III i underdånighet tilägnad af Nils Marelius ; graverad af C. Bergqvist och F. Akrel
* Nollmeridian: Ferro
* Kungl. bibliotekets ex: Handkolorerade
* NoF: Finspongssamlingens ex. handkolorerat.
* Skalstock: 10 swenska mijl = 9,75 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>* Nils Marelius (1707-1791; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})
* Fredrik Akrel (1748-1804; {{Occupation|engraver}})
* Carl Bergqvist (1711-1781; {{Occupation|engraver}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>60.66667/55.33333</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10294581|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10294581_MareliusSydsverige1778.tif}}</source>
<dimensions>plåt 59 x 50 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Charta öfwer södra delen af Swerige - Kungliga Biblioteket - 10294581</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location></location>
<print_date>1778</print_date>
<latitude>10.75000/19.16667</latitude>
<librisId>10294581</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Nürnberg, Germany</publisher>
<scale>4300000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Landskapsgränser. - Städer och byar utsatta. - Kartusch med Karl XII}}</description>
<language>la</language>
<title>* Scandinavia complectens Sueciæ, Daniæ et Norvegiæ regna – ex tabulis
* Scandinavia complectens Sveciæ, Daniæ et Norvegiæ regna</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10348309_1ab_HomanScandinavia_109231.tif</url>
<notes>Ioh. Babtista Homanni
* S KB:s ex A: Kartusch handkolorerad. Kartan gränskolorerad ; Ex B: Handkolorerat, Kartusch ej kolorerat
* Skalstock: 24 milliaria suecia e danica = 5,2 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>Johann Baptist Homann (1664-1724; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.33333/52.83333</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10348309|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10348309_1ab_HomanScandinavia_109231.tif}}</source>
<dimensions>47 x 56 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Scandinavia complectens Sueciæ, Daniæ et Norvegiæ regna – ex tabulis - Kungliga Biblioteket - 10348309</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Skandinavien}}</location>
<print_date>mellan 1703 och 1718</print_date>
<latitude>5.00000/46.66667</latitude>
<librisId>10348309</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, France</publisher>
<scale>9260000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi som visar höjder. - Orter utsatta. - Visar Skandinaviska halvöns utsträckning från norr till söder med Bottenhavet och Bottenviken}}</description>
<language>la</language>
<title>Karta över Norden</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10397840_F_1700_Fol_262_Ziegler_norden.tif</url>
<notes>Av Jakob Ziegler
* Scale is approximate</notes>
<author>Jakob Ziegler (1480-1549; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/53.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10397840|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10397840_F_1700_Fol_262_Ziegler_norden.tif}}</source>
<dimensions>22 x 34 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Karta över Norden - Kungliga Biblioteket - 10397840</gwtoolset-title>
<medium>träsnitt</medium>
<location>{{sv|Norden}}</location>
<print_date>1536</print_date>
<latitude>-40.00000/40.00000</latitude>
<librisId>10397840</librisId>
<map_date>{{other date|century|16}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>N. Israel, Amsterdam, Netherlands</publisher>
<scale></scale>
<sheet>1 atlas (xi, [142] s.)</sheet>
<description></description>
<language>* {{#language:la}}
* {{#language:en}}</language>
<title>* Cosmographia – Ulm 1482
* Geographia. Latin</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/3276974_B_266_varlden_ptolemaios.tif</url>
<notes>Claudius Ptolemaeus ; with an introd. by R. A. Skelton
* Faks. av utg. Ulm 1482</notes>
<author>Klaudios Ptolemaios (d. ca 170; '''creator''')</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=3276974|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/3276974_B_266_varlden_ptolemaios.tif}}</source>
<dimensions>45 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Cosmographia – Ulm 1482 - Kungliga Biblioteket - 3276974</gwtoolset-title>
<medium>Ill., 35 kartor</medium>
<location></location>
<print_date>1963</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>3276974</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Sweden</publisher>
<scale>825</scale>
<sheet>1 handritad karta på 10 ark</sheet>
<description>{{sv|Orienterad mot väster. - Situationsplan över Stora Kopparbergs gruva. - Bildmässigt återgivna byggnader och vägar utsatta. - Visar även gruvschakten. - Med förklaring till bokstäverna på kartan (Notarium explicatio)}}</description>
<language>sv</language>
<title>* Stora Kopparbärgz grufva – efter sin rätta längd och bredd geometrice afsatt ther iämpte orthernes högd och diupheet warder medh påtäcknade bookstäfvers förklaringh tillkienna gifven : afmäten och rijtat a:o 1662
* Afritning oppå Kopparbergs grvfwa
* Afritning oppå Kopparbergs grufwa</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10315723_Dagbladet.tif</url>
<notes>Ett dagblad med utskurna hål för de 9 nivåblad som visar gruvans schakt
* Vikta och inbundna i en volym (40 x 26 cm)
* Sigill i nedre vänstra hörnet på dagbladet
* Skalstock: 50 fambnar = 10,8 cm
* Scale is approximate</notes>
<author></author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>60.60000/60.58333</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10315723|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10315723_Dagbladet.tif}}</source>
<dimensions>56 x 65 cm och 38 x 49 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Stora Kopparbärgz grufva – efter sin rätta längd och bredd geometrice afsatt ther iämpte orthernes högd och diupheet warder medh påtäcknade bookstäfvers förklaringh tillkienna gifven : afmäten och rijtat a:o 1662 - Kungliga Biblioteket - 10315723</gwtoolset-title>
<medium>penna, akvarell</medium>
<location>{{sv|Falu gruva (Sverige, Falun)}}</location>
<print_date>1662</print_date>
<latitude>15.60000/15.61667</latitude>
<librisId>10315723</librisId>
<map_date>{{other date|century|17}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Stockholm, Sweden</publisher>
<scale>1500000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Karta över Sverige som delar upp landet i avrinningsområden åtskilda av starkt markerade vattendelare. Ger ett falskt intryck av att Sverige skulle vara genomdraget av ett sammanhängande system av bergskedjor. - Städer, byar och vägar utsatta}}</description>
<language>sv</language>
<title>Karta öfver Sverige</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346168_1ab_Sverige_akrell_1811.tif</url>
<notes>af Carl Akrell ; graverad af Carl Akrell
* Nollmeridian: Stockholm
* E G.19.11.1898
* S Ex A: Handkolorerad. Tillägg i handskrift: Bladindelning för Topografiska corpsens karta, första ordningens triangelnät och utförd kartläggning vid militärkarteverkets omorganisation 1831
* S Ex B: Länsgränserna kolorerade
* Skalstock: 10 mil = 7 cm</notes>
<author>Carl Fredrik Akrell (1779-1868; '''creator''', {{Occupation|cartographer}}, {{Occupation|engraver}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>69.06667/55.33333</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10346168|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346168_1ab_Sverige_akrell_1811.tif}}</source>
<dimensions>96 x 57 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Karta öfver Sverige - Kungliga Biblioteket - 10346168</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Sverige}}</location>
<print_date>1811</print_date>
<latitude>10.83333/24.18333</latitude>
<librisId>10346168</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher></publisher>
<scale>130000</scale>
<sheet>1 karta på 24 ark</sheet>
<description>{{sv|"Ekonomisk karta" över Bayern som skulle ge Hertig Albrecht en bild av hans furstedöme. - Schematisk topografi. - Orter, industrier och gruvor utsatta. - Inramad av en praktfull renässansram med broskornamentik, groteskerier, kranier och andra vanitas-symboler}}</description>
<language>la</language>
<title>* Beschreibvng des hochloblichen Fvrsten t:h v:b Obern vnd Nidern Bayrn
* Chorographia Bavariæ
* Beschreibung des hochloblichen Fürstentum Ober- und Nidernbayern</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10391328_Bayern_1579.tif</url>
<notes>P.W.
* Med översiktskarta och handmålad beskrivande text. Kartblad 24 saknas. (Totalt 45 blad i volymen)
* Uppgifter på lös lapp i bokbandet: På uppdrag av Hertig Albrecht av Bayern utförde Philipp Apian under åren 1554-1561 en karta om 484 kvadratfot över hertigdömet. 1568 skar Jost Ammann denna karta som träsnitt i 24 blad med text och ortnamn satta med lösa boktryckstyper. Apian tvingades dock av religiösa skäl lämna Bayern. Men då han ej fått någon ersättning av Hertigen, förblev "Bairische Landtafeln", Ingelstadt 1568, hans egendom. Kopparstickaren Peter Weiner fick i stället i uppdrag av Hertigen att gravera Apians kartor. Detta exemplar utfördes för Hertig Albrechts räkning
* S: Proveniens: Tillhörde år 1668 Magnus Gabriel De la Gardies bibliotek och kom till KB med Engeströmska samlingen år 1864
* Scale is approximate</notes>
<author>Petrus Weiner ('''creator''', {{Occupation|engraver}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>49.46667/47.75000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10391328|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10391328_Bayern_1579.tif}}</source>
<dimensions>168 x 164 cm på ark 42 x 53 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Beschreibvng des hochloblichen Fvrsten t:h v:b Obern vnd Nidern Bayrn - Kungliga Biblioteket - 10391328</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick, handkolorerat, på pergament</medium>
<location>{{sv|Bayern}}</location>
<print_date>1579</print_date>
<latitude>10.95000/13.08333</latitude>
<librisId>10391328</librisId>
<map_date>{{other date|century|16}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Germany</publisher>
<scale>6500000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Karta över Norden. - Höjder schematiskt utsatta. - Orter utsatta. - Med Grönland placerat omedelbart norr om Skandinavien}}</description>
<language>la</language>
<title>Karta över Skandinavien</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10393902_B_266_norden_ptolemaios.tif</url>
<notes>Kartan ritad av Nicolaus Germanus efter Claudius Clavus enligt: Ehrensvärd, Ulla, Nordiska kartans historia. Helsingfors, 2006. S. 40-45
* Kungl. bibliotekets KoB exemplar: Handkolorerat
* Scale is approximate</notes>
<author>Nicolaus Germanus (ca 1420-ca 1490; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>80.00000/53.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10393902|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10393902_B_266_norden_ptolemaios.tif}}</source>
<dimensions>28 x 52 cm på ark 41 x 57 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Karta över Skandinavien - Kungliga Biblioteket - 10393902</gwtoolset-title>
<medium>träsnitt</medium>
<location>{{sv|Skandinavien}}</location>
<print_date>1482</print_date>
<latitude>-23.00000/30.00000</latitude>
<librisId>10393902</librisId>
<map_date>{{other date|century|15}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher></publisher>
<scale></scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Orienterad mot söder. - Jorden avbildas som en rund skiva kringfluten av oceanen. - Med fantasifulla figurer och latinska texter om geografi naturbeskaffenhet, historia och etnografi}}</description>
<language>la</language>
<title>* Apographon descriptionis Orbis terrae figuris et narratiunculis distinctae manu Germanica opere nigelliari discolorio circa medium saec. XV. tabulae aeneae Musei Borgiani Veltris consignatae ...
* Borgiakartan</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10371621_Borgiakartan1400.tif</url>
<notes>Världskarta
* Avtryck av en karta graverad på två sammanfogade kopparskivor som nu finns i Vatikanbiblioteket
* Fullständig titel: Apographon descriptionis Orbis terrae figuris et narratiunculis distinctae, manu Germanica opere nigelliari discolorio circa medium saec. XV. tabulae aeneae Musei Borgiani Veltris consignatae, duod Camillus Joh. Paulli F. Borgia, Cruce Hieros. ornatus, ab intimo cubiculo electoris Bavarici, patrui cardinalis exempla imitatus, summa fide, maximoque artificio expressum, recognitumque eruditis spectandsum proponit A.C. MDCCXCVII
* Översättning av titeln till svenska: Kopia av en världskarta prydd med figurer och berättelser av tysk hand vid mitten av 1400-talet färglagd med niello på mässingsskivor som tillförts Borgiamuseet i Velletri"</notes>
<author></author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10371621|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10371621_Borgiakartan1400.tif}}</source>
<dimensions>plåt 71 x 66 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Apographon descriptionis Orbis terrae figuris et narratiunculis distinctae manu Germanica opere nigelliari discolorio circa medium saec. XV. tabulae aeneae Musei Borgiani Veltris consignatae ... - Kungliga Biblioteket - 10371621</gwtoolset-title>
<medium>gravyr</medium>
<location></location>
<print_date>1797</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10371621</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>Nicolaum Visscher, Amstelodami, Netherlands</publisher>
<scale>11000000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Orter utsatta. - Med beskriving och 12 stadsvyer}}</description>
<language>* {{#language:la}}
* {{#language:fr}}</language>
<title>Exacta totius Americæ tabula</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10398124_Visscher_Amerika.tif</url>
<notes>Väggkarta
* Titeln i separat textband ovanför kartan
* Med 12 stadsvyer. I vänstra spalten uppifrån: Havana, Pagus Hispanorum ("spansk by"), Callao de Lima, Cartagena, Salvador, Nova Amsteldam. I högra spalten uppifrån: Domingo, Serinham, Mexico, Potosi, Portus Acapulco, Paranbuca
* Nedanför kartan text: Nova Americæ descriptio = Nouvelle description de l'Amerique, av Hugo Allard, Amsterdam
* Beskrivning med parallelltext på latin och franska
* Scale is approximate</notes>
<author>* Nicolaes Visscher (1649-1702; '''creator''')
* Hugo Allard (d. 1691; {{en|Contributor}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>82.00000/-57.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10398124|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10398124_Visscher_Amerika.tif}}</source>
<dimensions>ca 150 x 185 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Exacta totius Americæ tabula - Kungliga Biblioteket - 10398124</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick, handkolorerad, monterad på stavar</medium>
<location>{{sv|Amerika (kontinent)}}</location>
<print_date>{{other date|ca|1690}}</print_date>
<latitude>-160.00000/-33.00000</latitude>
<librisId>10398124</librisId>
<map_date>{{other date|century|17}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>Nicolaum Visscher, Amstelodami, Netherlands</publisher>
<scale>11000000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Statsgränser. - Orter utsatta. - Med beskriving och 12 stadsvyer}}</description>
<language>* {{#language:la}}
* {{#language:fr}}</language>
<title>Exacta totius Asiæ tabula</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10397528_Visscher_Asien.tif</url>
<notes>Väggkarta
* Titeln i separat textband ovanför kartan
* Med 12 stadsvyer. I vänstra spalten uppifrån: Cajutsiu(?), Cangoxuma (Kagoshima), Kuching, Isfahan, Jerusalem, Soltanie. I högra spalten uppifrån: Namnlös karavanstad, Osacco, Goa, Kom, Batavia, Derbendt
* Nedanför kartan text: Nova Asiæ descriptio = Nouvelle description de toute l'Asie, av Hugo Allard, Amsterdam
* Beskrivning med parallelltext på latin och franska
* Scale is approximate</notes>
<author>* Nicolaes Visscher (1649-1702; '''creator''')
* Hugo Allard (d. 1691; {{en|Contributor}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10397528|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10397528_Visscher_Asien.tif}}</source>
<dimensions>ca 150 x 185 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Exacta totius Asiæ tabula - Kungliga Biblioteket - 10397528</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick, handkolorerad, monterad på stavar</medium>
<location>{{sv|Asien}}</location>
<print_date>{{other date|ca|1690}}</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10397528</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Stockholm, Sweden</publisher>
<scale>3200000</scale>
<sheet>8 kartor på 8 ark</sheet>
<description>{{sv|1 : Hög- och lågland -- 2 : Höjdförhållanden -- 3 : Vatten-massan -- 4 : Watten-systemerne -- 5 : Växtlighet och klimat -- 6 : Befolkningens utbredning -- 7 : Politiska indelningarne -- 8 : Communicationer}}</description>
<language>sv</language>
<title>Fysisk-geografiska kartor öfver Skandinaviska halfön för beskrifvande undervisning i fäderneslandets geografi</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10372816_1ab_befolkningskarta_mentze.tif</url>
<notes>sammandragen af Th. v. Mentzer
* Skolkarta
* Uppgifter om huvudtitel och utgivningsort och år från: Linnström, H., Svenskt boklexikon (Stockholm, 1884)
* Färglitografier med handkolorerade partier
* Scale is approximate</notes>
<author>Thure Alexander von Mentzer (1807-1892; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/55.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10372816|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10372816_1ab_befolkningskarta_mentze.tif}}</source>
<dimensions>65 x 52 cm eller mindre</dimensions>
<gwtoolset-title>Fysisk-geografiska kartor öfver Skandinaviska halfön för beskrifvande undervisning i fäderneslandets geografi - Kungliga Biblioteket - 10372816</gwtoolset-title>
<medium>färg, litografi</medium>
<location>{{sv|Skandinavien}}</location>
<print_date>1861</print_date>
<latitude>5.00000/31.00000</latitude>
<librisId>10372816</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Veneti, Italy</publisher>
<scale>2760000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Städer utsatta. - Med loxodromer. - Kartusch}}</description>
<language>la</language>
<title>* Septemtrionalivm regionvm Svetiae Gothiae Norvegiae Daniae et terrarum adiacentium recens exactaq. descriptio
* Septemtrionalium regionum Svetiae Gothiae Norvegiae Daniae et terrarum adiacentium recens exactaq. descriptio</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10377898_Tramezini_Septemtrionalium_regionum_Svetiae.tif</url>
<notes>Michaelis Tramezini formis
* S Ex A: Accnr 1903 / 49
* S Ex B: Accnr: 98 / 569
* Scale is approximate</notes>
<author>Michaelis Tramezini ('''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>60.00000/51.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10377898|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10377898_Tramezini_Septemtrionalium_regionum_Svetiae.tif}}</source>
<dimensions>38 x 52 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Septemtrionalivm regionvm Svetiae Gothiae Norvegiae Daniae et terrarum adiacentium recens exactaq. descriptio - Kungliga Biblioteket - 10377898</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Sverige, Norge, Danmark}}</location>
<print_date>1558</print_date>
<latitude>1.00000/26.00000</latitude>
<librisId>10377898</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>Nic. Visscher, Amstelodami, Netherlands</publisher>
<scale>10000000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description></description>
<language>la</language>
<title>Exacta totius Africae tabula</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/8250653_Visscher_Afrika.tif</url>
<notes>Titeln i separat textband ovanför kartan
* På båda sidor om kartan utsikter över: Del Mina (Elmina i Ghana), Maroco (Marrakech), Salee (i Marocko), Alexandria, Gigiri (Jijel i Algeriet), Saba (?), Tangere, Alcair (Kairo), Tripoli de Barbaria, Thunis, Algiers, Amara (mytisk stad i Etiopien)
* Nedanför kartan text: Nova Africae descriptio : Nouvelle description d'Afrique, av Hugo Allard, Amsterdam
* Jfr Stopp &amp; Langel, Katalog der alten Landkarten in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, 1974, s. 7 nr. C3
* Scale is approximate</notes>
<author>* Nicolaes Visscher (1649-1702; {{en|Other}})
* Hugo Allard (d. 1691; {{en|Other}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=8250653|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/8250653_Visscher_Afrika.tif}}</source>
<dimensions>98 x 121 cm, uppfodrad 150 x 184 cm, monterad på stänger och rullad</dimensions>
<gwtoolset-title>Exacta totius Africae tabula - Kungliga Biblioteket - 8250653</gwtoolset-title>
<medium>gravyr, färg</medium>
<location>{{sv|Afrika}}</location>
<print_date>168-?</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>8250653</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Liège, France</publisher>
<scale>7600000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Politisk karikatyrkarta över Europa}}</description>
<language>fr</language>
<title>Carte des états désunis d'Europe</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10348540_Carte_des_etates_des_10923E.tif</url>
<notes>S Accnr: 1998 / 22
* S Rasmusson
* Scale is approximate</notes>
<author></author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>61.00000/35.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10348540|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10348540_Carte_des_etates_des_10923E.tif}}</source>
<dimensions>47 x 61 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Carte des états désunis d'Europe - Kungliga Biblioteket - 10348540</gwtoolset-title>
<medium>färglitografi</medium>
<location>{{sv|Europa}}</location>
<print_date>1864</print_date>
<latitude>-7.00000/42.00000</latitude>
<librisId>10348540</librisId>
<map_date>{{other date|century|19}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Sweden</publisher>
<scale></scale>
<sheet></sheet>
<description></description>
<language>sv</language>
<title>Karta öfver föreslagna jernvägar norrut från Stockholm.</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10938798_2Ga_foreslagna_jarnvegar_18.tif</url>
<notes></notes>
<author></author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10938798|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10938798_2Ga_foreslagna_jarnvegar_18.tif}}</source>
<dimensions></dimensions>
<gwtoolset-title>Karta öfver föreslagna jernvägar norrut från Stockholm. - Kungliga Biblioteket - 10938798</gwtoolset-title>
<medium>1litograferad karta ; 36 x 48 cm</medium>
<location>{{sv|Sverige}}</location>
<print_date>{{other date|?|1869}}</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10938798</librisId>
<map_date>{{other date|century|19}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Sandsjö, Sweden</publisher>
<scale>Varierande skala</scale>
<sheet>3 kartor på 1 ark</sheet>
<description>{{sv|Skolkartor över Sverige, Europa och jordgloben. - Detaljerad topografi med uppgifter om landhöjder och havsdjup (höjdskiktsfärger). - Riks- och landskapsgränser. - Städer utsatta}}</description>
<language>sv</language>
<title>Den lilla skolkartan öfver Skandinavien, Europa och Globen</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10371878_1ab_lilla_skolkartan_1900.tif</url>
<notes>af J.A. Svensson
* Skolkarta
* 3 infällda kartor: Finnmarkens amt i norra delen af Norge, Stockholm och Palestina
* S Accnr: 1930 / 16
* S Lindströmska donationen</notes>
<author>Johan Anders Svensson (1833-1909; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10371878|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10371878_1ab_lilla_skolkartan_1900.tif}}</source>
<dimensions>ark 58 x 80 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Den lilla skolkartan öfver Skandinavien, Europa och Globen - Kungliga Biblioteket - 10371878</gwtoolset-title>
<medium>färglitografi</medium>
<location>{{sv|Skandinavien, Europa}}</location>
<print_date>Svenssons bokförlag</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10371878</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>G.W. Bacon &amp; Co., London, United Kingdom</publisher>
<scale>8700000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Politisk karikatyrkarta över Europa. - Sverige och Norge framställs som två hundar, där den norska hunden biter den svenska i tassen. - Med beskrivning}}</description>
<language>en</language>
<title>Angling in troubled waters – a serio-comic map of Europe</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/2818247_Angling_in_troubled_water_1899.tif</url>
<notes>by Fred W. Rose
* S Accnr: 1984 / 23
* S Bokauktion
* Scale is approximate</notes>
<author>Fred W. Rose ('''creator''')</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/35.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=2818247|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/2818247_Angling_in_troubled_water_1899.tif}}</source>
<dimensions>49 x 71 cm vikt till 20 x 14 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Angling in troubled waters – a serio-comic map of Europe - Kungliga Biblioteket - 2818247</gwtoolset-title>
<medium>färglitografi</medium>
<location>{{sv|Europa}}</location>
<print_date>1899</print_date>
<latitude>-9.00000/46.00000</latitude>
<librisId>2818247</librisId>
<map_date>{{other date|turn of the century|1900}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Sweden</publisher>
<scale>8500000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Orienterad mot sydväst}}</description>
<language>sv</language>
<title>Allegorisk karta över Östersjön i form av färjkarlen Charon</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346742_Rudbeck_Charon_Nora_%252310923F.tif</url>
<notes></notes>
<author>Olof Rudbeck (1660-1740; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>66.00000/54.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10346742|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346742_Rudbeck_Charon_Nora_%252310923F.tif}}</source>
<dimensions>plåt 20 x 17 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Allegorisk karta över Östersjön i form av färjkarlen Charon - Kungliga Biblioteket - 10346742</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Östersjön}}</location>
<print_date>1701</print_date>
<latitude>8.00000/33.00000</latitude>
<librisId>10346742</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>Nicolaum Visscher, Amstelodami, Netherlands</publisher>
<scale>11000000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Schematisk topografi. - Orter utsatta. - Med beskrivning och 12 stadsvyer. - Porträttbyst av Wilhelm av Oranien}}</description>
<language>* {{#language:la}}
* {{#language:fr}}</language>
<title>Exacta totius Eurpæ tabula</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10398206_Visscher_Europa.tif</url>
<notes>Väggkarta
* Titeln i separat textband ovanför kartan
* Med 12 stadsvyer. I vänstra spalten uppifrån: Roma, Paris, Amsterdam, Lissabon, Stockholm, Danzig. I högra spalten uppifrån: Wien, London, Sevilla, Hamburg, Köpenhamn, Archangelsk
* Nedanför kartan text: Nova Europæ descriptio = Description de l'Europe, av Hugo Allard, Amsterdam
* Beskrivning med parallelltext på latin och franska
* Scale is approximate</notes>
<author>* Nicolaes Visscher (1649-1702; '''creator''')
* Hugo Allard (d. 1691; {{en|Contributor}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/29.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10398206|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10398206_Visscher_Europa.tif}}</source>
<dimensions>ca 150 x 185 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Exacta totius Eurpæ tabula - Kungliga Biblioteket - 10398206</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick, handkolorerad, monterad på stavar</medium>
<location>{{sv|Europa}}</location>
<print_date>{{other date|ca|1690}}</print_date>
<latitude>-23.00000/45.00000</latitude>
<librisId>10398206</librisId>
<map_date>{{other date|century|17}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Kina, China</publisher>
<scale></scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Världskarta där större delen av landmassan upptas av Kina och resten av världens länder trängs ute i kanterna eller på öarna runtomkring. - Schematisk topografi med uppgifter om berg och öken. - Provins- och länsgränser. - Nord- och Sydpolen, kinesiska provins- och länshuvudstäder, större städer, och kinesiska muren utsatta. - Bland annat finns Amerika, Korea, Japan, Indien, Samarkand, Olandeja (Holland), och "Länderna i västra oceanen" (dvs antagligen Spanien och Portugal) utsatta. - Med beskrivning över de kinesiska provinserna, lista över länder som gränsar till Kina och lista över länder som pacificerats. - Med uppgifter om avstånd mellan olika städer. - Förklaring till symbolerna på kartan}}</description>
<language>zh</language>
<title>Kinesisk världskarta</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10451834_Kinesisk_varldskarta.tif</url>
<notes>Världskarta
* En hänvisning till kejsar Qialongs åttonde år visar att kartan gjordes 1743 eller senare
* Kungl. biblioteket: Originalet är mycket skört. Reproduktion finns</notes>
<author></author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10451834|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10451834_Kinesisk_varldskarta.tif}}</source>
<dimensions>167 x 132 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Kinesisk världskarta - Kungliga Biblioteket - 10451834</gwtoolset-title>
<medium>träsnitt, på kinesiskt papper, monterad på stavar</medium>
<location>{{sv|Kina}}</location>
<print_date>{{other date|ca|1743}}</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10451834</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>S.G. Hermelin, Stockholm, Sweden</publisher>
<scale>3600000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Karta över Skandinavien och delar av Ryssland. - Länsgränser. - Orter utsatta}}</description>
<language>sv</language>
<title>Charta öfwer Swerige med tilgränsande länder</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/11692091_GA1ab_Skandinavien_H_109230.tif</url>
<notes>Kongl. Maj:t Konung Gustaf IV Adolf i underdånighet tilegnat af S. G. Hermelin 1797 ; sammandragen af C.E. Enagrius 1797 ; graverad af Fredr. Akrel
* Nollmeridian: Ferro
* Kungl. bibliotekets ex: Handkolorerade
* S Ex A digitaliserad
* Skalstock: 30 svenska mil = 8,9 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>* Fredrik Akrel (1748-1804; '''creator''', {{Occupation|engraver}})
* Carl Erik Enagrius (1764-1825; {{Occupation|cartographer}})
* Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820; {{Occupation|editor}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>71.00000/53.00000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=11692091|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/11692091_GA1ab_Skandinavien_H_109230.tif}}</source>
<dimensions>plåt 60 x 63 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>Charta öfwer Swerige med tilgränsande länder - Kungliga Biblioteket - 11692091</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Norden}}</location>
<print_date>1797</print_date>
<latitude>4.00000/51.00000</latitude>
<librisId>11692091</librisId>
<map_date>{{other date|turn of the century|1800}}</map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Spain</publisher>
<scale>33000000</scale>
<sheet></sheet>
<description></description>
<language>la</language>
<title>Nova verior et integra totius orbis descriptio – nunc primum in lucem edita</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10188630_Cruz.tif</url>
<notes>per Alfonsum de Sancta Cruz
* Fullständig titel: Nova verior et integra totius orbis descriptio nunc primum in lucem edita per Alfonsum de Sancta Cruz Caesaris Charoli V archicosmographum, A.D. MDXLII.
* Skalstock "Scala leucarum" 300 spanska mil = 60 mm
* Scale is approximate</notes>
<author>Alonso de Santa Cruz (1508-1572; '''creator''')</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude></longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10188630|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10188630_Cruz.tif}}</source>
<dimensions></dimensions>
<gwtoolset-title>Nova verior et integra totius orbis descriptio – nunc primum in lucem edita - Kungliga Biblioteket - 10188630</gwtoolset-title>
<medium>1 handritad karta: penna, akvarell, på pergament 79 x 146 cm</medium>
<location>{{sv|Världen}}</location>
<print_date>1542</print_date>
<latitude></latitude>
<librisId>10188630</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
<record>
<publisher>{{unknown}}, Amsterdam, Netherlands</publisher>
<scale>2700000</scale>
<sheet>1 karta</sheet>
<description>{{sv|Hydrografisk karta. - Saknar gradnät och är orienterad efter den för tillfället rådande magnetiska nordriktningen. En liten inlagd kompass visar den rätta nordriktningen. - Städer längs med kusterna utsatta. - Med loxodromer och djupmått. - Med vy över Karlskrona. - Med förklaring till bokstäverna på vyn}}</description>
<language>sv</language>
<title>General passcharta öfwer Öster-siiöön och Skager-rack – uthwysandes alla courserne på det aldranogaste och accurateste, som det uthi platt och effter een medierat compassens afwÿkningh-görligit warit så effter V:Ammiralens Wölh:ne H. Werner von Rosenfeldts, som egne med flÿt giord observationer, sammanfattat och optecknat</title>
<url>https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346689_AB1a_Wilcke_Inclinat_10921C.tif</url>
<notes>af Petter Gedda a:o 1695
* Sjökort
* Ingår i: Rosenfeldt, Werner von, &amp; Gedda, Petter. General hydrographisk chart-book öfwer Östersiön, och Katte-gatt. Amsterdam, 1694[-1695]
* Infälld karta: Ladoga
* Skalstock: 15 swenska myler = 6 cm
* Scale is approximate</notes>
<author>Petter Gedda (1661-1697; '''creator''', {{Occupation|cartographer}})</author>
<institution>National Library of Sweden</institution>
<longitude>61.25000/53.50000</longitude>
<source>{{Kungliga biblioteket image|libris-id=10346689|url=https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/10346689_AB1a_Wilcke_Inclinat_10921C.tif}}</source>
<dimensions>plåt 53 x 59 cm</dimensions>
<gwtoolset-title>General passcharta öfwer Öster-siiöön och Skager-rack – uthwysandes alla courserne på det aldranogaste och accurateste, som det uthi platt och effter een medierat compassens afwÿkningh-görligit warit så effter V:Ammiralens Wölh:ne H. Werner von Rosenfeldts, som egne med flÿt giord observationer, sammanfattat och optecknat - Kungliga Biblioteket - 10346689</gwtoolset-title>
<medium>kopparstick</medium>
<location>{{sv|Östersjön, Skagerrak}}</location>
<print_date>1695</print_date>
<latitude>8.00000/30.50000</latitude>
<librisId>10346689</librisId>
<map_date></map_date>
<projection></projection>
</record>
</metadata>

File Metadata

Mime Type
application/xml
Storage Engine
blob
Storage Format
Raw Data
Storage Handle
25684
Default Alt Text
records.xml (45 KB)

Event Timeline