Page MenuHomePhabricator

Malta_list_of_monuments.15.csv

Authored By
LilyOfTheWest
Aug 27 2016, 9:14 PM
Size
181 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None

Malta_list_of_monuments.15.csv

ID,"Name in English","Name in Maltese","Matched (en)","Matched (mt)","Matched (mt, no admin unit)",Locality,"Administrative unit"
00145,"Statue of St Peter and St Paul","Statwa San Pietru u San Pawl",,,,Attard,Q44557
00146,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Attard,Q44557
00147,"Niche Immaculate Conception","Niċċa tal-Kunċizzjoni",,,,Attard,Q44557
00148,"Parish Church of Saint Mary","Knisja Parrokjali ta' Santa Marija",Q15958448,,,Attard,Q44557
00149,"Niche The Assumption","Niċċa ta' Santa Marija",,,,Attard,Q44557
00150,"Niche of the Assumption","Niċċa ta' Santa Marija",,,,Attard,Q44557
00151,"Chapel of St Roque","Kappella Santu Rokku",,,,Attard,Q44557
00152,"Niche of St Domenic","Niċċa San Duminku",,,,Attard,Q44557
00153,"Niche of St Joseph","Niċċa San Ġużepp",,,,Attard,Q44557
00154,"Niche of Our Lady of Graces","Niċċa Madonna tal-Grazzja",,,,Attard,Q44557
00155,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Kunċizzjoni",,,,Attard,Q44557
00156,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Attard,Q44557
00157,"Chapel of St Paul","Kappella ta' San Pawl",,,,Attard,Q44557
00158,"Church of Christ the Saviour","Knisja tas-Salvatur",,,,Attard,Q44557
00159,"Niche of Our Lady of Graces","Niċċa Madonna tal-Grazzja",,,,Attard,Q44557
01150,"Villa Bologna",,Q18359245,,,Attard,Q44557
01151,"Rose Ville",,,,,Attard,Q44557
01152,"San Antonio Palace and Gardens","Palazz ta’ San Anton u l-Gonna",,,,Attard,Q44557
01153,"Wignacourt Aqueduct","Akwadott ta’ Wignacourt",,,,Attard,Q44557
00160,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Balzan,Q789794
00161,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Balzan,Q789794
00162,"Statue of St Peter and St Paul","Statwa ta' San Pietru",,,,Balzan,Q789794
00163,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Balzan,Q789794
00164,"Statue of Our Lady","Statwa tal-Madonna",,,,Balzan,Q789794
00165,"Statue of Angel Gabriel","Statwa tal-Anġlu Gabrijel",,,,Balzan,Q789794
00166,"Church of Our Lady of Annunciation","Knisja Parrokjali tal-Lunzjata",,,,Balzan,Q789794
00167,"Statue of St Joseph","Statwa San Ġużepp",,,,Balzan,Q789794
00168,"Church Annunciation of Our Lady","Knisja tal-Lunzjata",Q15958452,Q15958452,Q15958452,Balzan,Q789794
00169,"Church of St Roque","Knisja ta' Santu Rokku",,,,Balzan,Q789794
00170,"Stone Cross",Salib,,,,Balzan,Q789794
00171,"Church of St Anard","Knisja ta' San Anard",,,,Balzan,Q789794
00172,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Balzan,Q789794
00173,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Balzan,Q789794
00174,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Kunċizzjoni",,,,Balzan,Q789794
00175,"Niche of the Madonna tar-Rummiena","Niċċa tal-Madonna tar-Rummiena",,,,Balzan,Q789794
00176,"Niche of Our Lady of the Abandoned","Niċċa tal-Abbandunati",,,,Balzan,Q789794
00177,"Church Good Shepherd","Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb",Q20051330,,,Balzan,Q789794
00178,"Niche of Our Lady of Lourdes","Niċċa Madonna ta' Lourdes",,,,Balzan,Q789794
00179,"Statue of St Mary","Statwa ta' Santa Marija",,,,Balzan,Q789794
00180,"Church of St Mary","Knisja ta' Santa Marija",,,,Balzan,Q789794
00181,"Niċċa tal-Kunċizzjoni","Niche of the Immaculate Conception",,,,Balzan,Q789794
00182,"Niche of St Frances of Paola","Niċċa ta' San Franġisk de Pauli",,,,Balzan,Q789794
00183,"Stone Cross",Salib,,,,Balzan,Q789794
00184,"Relief Our Lady with baby Jesus","Reliev tal-Madonna bil-Bambin",,,,Balzan,Q789794
00185,"Church of Our Lady with baby Jesus","Knisja tal-Madonna bil-Bambin",,,,Balzan,Q789794
01154,"Palazzo Bosio",,,,,Balzan,Q789794
01155,"Wignacourt Aqueduct","Akwadott ta’ Wignacourt",,,,Balzan,Q789794
01156,"Villa Macedonia and Gardens","Villa Macedonia u l-Gonna",,,,Balzan,Q789794
00049,"Couvre Porte Barracks","Couvre Porte Barracks",,,,Birgu,Q752346
00705,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birgu,Q752346
00706,"Church of the Madonna of Monserrat","Knisja tal-Madonna ta' Monserrat",,,,Birgu,Q752346
00707,"Monastery of Saint Scholastika","Monasteru ta' Santa Skolastika",,,,Birgu,Q752346
00708,"Niche of the Crucified Christ","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Birgu,Q752346
00709,"Niche of St. Philip Neri","Niċċa ta' San Fillipi Neri",,,,Birgu,Q752346
00710,"Church of the Madonna of the Guardian Angels","Knisja tal-Madonna tal-Anġli",,,,Birgu,Q752346
00711,"Statue of St. Lawrence","Statwa ta' San Lawrenz",,,,Birgu,Q752346
00712,"Oratory of the Fraternity of St. Joseph","Oratorju tal-Fraternita ta' San Ġużepp",,,,Birgu,Q752346
00713,"Oratory of the Fraternity of the Crucifix","Oratorju tal-Fraternita tal-Kurċifiss",,,,Birgu,Q752346
00714,"Parish Church of St. Lawrence Martyr","Knisja Parrokkjali ta' San Lawrenz Martri",,,,Birgu,Q752346
00715,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Birgu,Q752346
00716,"Houses of the Conventual Chaplains","Djar tal-Kappillani Konventwali",,,,Birgu,Q752346
00717,"Palace of the Bishop","Palazz tal-Isqof",,,,Birgu,Q752346
00718,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Birgu,Q752346
00719,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birgu,Q752346
00720,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Birgu,Q752346
00721,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Birgu,Q752346
00722,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Birgu,Q752346
00723,"Niche of St. Dominic","Niċċa ta' San Duminku",,,,Birgu,Q752346
00724,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Birgu,Q752346
00725,"Niche of the Crucified Christ","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Birgu,Q752346
00726,"Niche of the Face of Christ","Niċċa bil-wiċċ ta' Kristu",,,,Birgu,Q752346
01157,"Inquisitor's Palace","Palazz tal-Inkwizitur",Q3361044,,,Birgu,Q752346
01158,"Auberge de France","Berġa ta’ Franza",Q16962910,,,Birgu,Q752346
01159,"Auberge d' Allemagne","Berġa tal-Germanja",,,,Birgu,Q752346
01160,"Auberge d' Angleterre","Berġa tal-Ingilterra",,Q16252165,Q16252165,Birgu,Q752346
01161,"Auberge d' Aragon","Berġa ta’ Aragona",,,,Birgu,Q752346
01162,"Auberge d' Auvergne et Provence","Berġa ta’ Auvergne",,,,Birgu,Q752346
01163,"Auberge de Castille et Portugal (leon)","Berġa ta’ Kastilja",,,,Birgu,Q752346
01164,"Auberge d'Italie","Berġa tal-Italja",Q15917545,,Q15917545|Q16863312,Birgu,Q752346
01479,"Fort St Angelo","Forti Sant Anġlu",Q2207146,,,Birgu,Q752346
01480,"Bastjun ta’ D’Homedes - D' Homedes Bastion - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01481,"Cavalier - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01482,"Curtain wall  adjoining D'Homedes Bastion - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01483,"Main Gateway - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01484,"Rampart adjoining D'Homedes bastion and overlooking Moat - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01485,"Main enciente along No 2 battery - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01486,"Sea-level (no1 ) battery - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01487,"No. 2. Battery - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01488,"No. 3 Battery - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01489,"No. 4 Battery - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01490,"Castral enclosure - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01491,"Barbican - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01492,"De Guiral Battery - Fort St Angelo","Batterija ta’ De Guiral",,,,Birgu,Q752346
01493,"Gunpowder Magazine - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01494,"Sea-filled Moat - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01495,"Entrance ramp - Fort St Angelo",,,,,Birgu,Q752346
01496,Senglea,,,,,Birgu,Q752346
01507,Birgu,,Q752346,,,Birgu,Q752346
01508,"St John Bastion","Bastjun ta’ San Ġwann",,,,Birgu,Q752346
01509,"St John Cavalier",,,,,Birgu,Q752346
01510,"French Curtain",,,,,Birgu,Q752346
01511,"St James Bastion","Bastjun ta’ San Ġakbu",,,,Birgu,Q752346
01512,"St James Cavalier","Kavallier ta’ San Ġakbu",,,,Birgu,Q752346
01513,"Post of Castile",,,,,Birgu,Q752346
01514,"Hornwork of the Post of Castile",,,,,Birgu,Q752346
01515,"Retrenchment of the Post of Castile",,,,,Birgu,Q752346
01516,"Enceinte along Kalkara side",,,,,Birgu,Q752346
01517,"Short stretch of stepped curtain wall leading down to Birgu Creek",,,,,Birgu,Q752346
01518,"Couvre Porte Counterguard",,,,,Birgu,Q752346
01519,"Couvre Porte Gate",,Q23054629,,,Birgu,Q752346
01520,Covertway,,,,,Birgu,Q752346
01521,"Main Ditch",,,,,Birgu,Q752346
01522,"Battery of Ditch","Batterija tal-foss",,,,Birgu,Q752346
01523,"Advanced Gate",,Q23054632,,,Birgu,Q752346
01524,"Main Gate",,,,,Birgu,Q752346
01525,"Remains of Caponier",,,,,Birgu,Q752346
01544,"Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01545,"St Laurence Demi-bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01546,"San Salvatore Curtain - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01547,"San Salvatore Gate - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01548,"San Salvatore Bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01549,"Fort San Salvatore - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01550,"St Louis Curtain - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01551,"St Louis Gate - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01552,"St Louis Bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01553,"St James Curtain - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01554,"St James Gate - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01555,"St James Bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01556,"Notre Dame de la Grace Curtain - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01557,"Notre Dame de la Grace Bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01558,"Notre Dame de la Grace Bastion - Cottonera Lines",,,,,Birgu,Q752346
01805,"Chapel of the Nativity of the Madonna","Kappella tat-twelid tal-Madonna",,,,Birgu,Q752346
00200,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Birkirkara,Q39583
00201,"Statue of St Michael","Statwa ta' San Mikiel",,,,Birkirkara,Q39583
00202,"Church of St Francis of Assisi","Knisja ta' San Franġisk",,,,Birkirkara,Q39583
00203,"Niche oft he Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00204,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00205,"Niche of St Constantine","Niċċa ta' San Kostantinu",,,,Birkirkara,Q39583
00206,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00207,"Statue of St Helen","Statwa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00208,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Birkirkara,Q39583
00209,"Statue of St Anthony","Statwa ta' Sant Antnin",,,,Birkirkara,Q39583
00210,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Birkirkara,Q39583
00211,"Niche of the Madonna of Sacro Cuor","Niċċa tal-Qalb ta' Marija",,,,Birkirkara,Q39583
00212,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00213,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Birkirkara,Q39583
00214,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00215,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niche of the Madonna of Mount Carmel",,,,Birkirkara,Q39583
00216,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00217,"Statue of St Vincent","Statwa ta' San Vinċenz",,,,Birkirkara,Q39583
00218,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Birkirkara,Q39583
00219,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Birkirkara,Q39583
00220,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00221,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00222,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00223,"Church of St Roque","Knisja ta' Santu Rokku",,,,Birkirkara,Q39583
00224,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Birkirkara,Q39583
00225,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00226,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00227,"Statue of St Helen","Statwa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00228,"Niche of St Helen","Niċċa ta Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00229,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00230,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00231,"Niche of the Holy Family","Niċċa tas-Sagra Familja",,,,Birkirkara,Q39583
00232,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00233,"Niche of the Madonna with Jesus","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Birkirkara,Q39583
00234,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Birkirkara,Q39583
00235,"Parish Church of St Helen","Knisja Parrokjali ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00236,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00237,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00238,"Church of St Anthony","Knisja ta' Sant Antnin",,,,Birkirkara,Q39583
00239,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Birkirkara,Q39583
00240,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00241,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Birkirkara,Q39583
00242,"Relief of the Madonna","Reliev tal-Madonna",,,,Birkirkara,Q39583
00243,"Relief of the Sacred Heart of Jesus","Reliev tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Birkirkara,Q39583
00244,"Statwa ta' Santa Elena","Statue of St Helen",,,,Birkirkara,Q39583
00245,"Niche of St Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Birkirkara,Q39583
00246,"Relief of St Helen","Reliev ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00247,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00248,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00249,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00250,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00251,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Birkirkara,Q39583
00252,"Relief of St Helen","Reliev ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00253,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00254,"Statue of St Helen","Statwa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00255,"Statue of Christ the Redeemer","Statwa ta' Kristu Redentur",,,,Birkirkara,Q39583
00256,"Niche of the Flagellation of Jesus","Niċċa ta' Kristu Flaġġellat",,,,Birkirkara,Q39583
00257,"Niche of St John the Evangelist","Niċċa ta' San Ġwann Evanġelista",,,,Birkirkara,Q39583
00258,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00259,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00260,"Niche of the Madonna tal-Ħerba","Niċċa tal-Madonna tal-Ħerba",,,,Birkirkara,Q39583
00261,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00262,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00263,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Birkirkara,Q39583
00264,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00265,"Niche of the Crucifixion of Jesus","Niċċa ta' Kristu Msallab",,,,Birkirkara,Q39583
00266,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00267,"Victory Church (Nativity of the Madonna)","Knisja tal-Vitorja (Twelid tal-Madonna)",,,,Birkirkara,Q39583
00268,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Birkirkara,Q39583
00269,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00270,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00271,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00272,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00273,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Birkirkara,Q39583
00274,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Birkirkara,Q39583
00275,"Relief of St Francis of Assisi","Reliev ta' San Franġisk",,,,Birkirkara,Q39583
00276,"Relief of St Mark","Reliev ta' San Mark",,,,Birkirkara,Q39583
00277,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00278,"Church of the Madonna tal-Ħerba","Knisja tal-Madonna tal-Ħerba",,,,Birkirkara,Q39583
00279,"Relief of the Holy Family","Reliev tas-Sagra Familja",,,,Birkirkara,Q39583
00280,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Birkirkara,Q39583
00281,"Statue of St Helen","Statwa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00282,"Church of Mary Help of Christians","Knisja ta' Marija għajnuna tal-Insara",,,,Birkirkara,Q39583
00283,Cross,Salib,,,,Birkirkara,Q39583
00284,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Birkirkara,Q39583
00285,"Statue of St Helen","Statwa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00286,"Church of St Alphonse","Knisja ta' San Alfons",,,,Birkirkara,Q39583
00287,"Church of St Theresa of Lisieuz","Knisja ta' Santa Tereża ta' Lisieux",,,,Birkirkara,Q39583
00288,"Church of St Theresa of Avila","Knisja ta' Santa Tereża ta' Avila",,,,Birkirkara,Q39583
00289,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Birkirkara,Q39583
00290,"Niche of All Souls","Niċċa tal-Erwieħ (tal-Infetti)",,,,Birkirkara,Q39583
00291,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00292,"Church of the Sacred Heart","Knisja tal-Qalb Imqaddsa",,,,Birkirkara,Q39583
00293,"St Mary's Parish Church","Knisja Parrokjali ta' Santa Marija (Knisja Qadima)",,,,Birkirkara,Q39583
00294,"Niche of St Mary","Niċċa ta' Santa Marija",,,,Birkirkara,Q39583
00295,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00296,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa ta-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00297,"Niche of St John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann Battista",,,,Birkirkara,Q39583
00298,"Church of St Pal","Knisja ta' San Pawl",,,,Birkirkara,Q39583
00299,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Birkirkara,Q39583
00300,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00301,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa ta-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00302,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00303,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Birkirkara,Q39583
00304,"Niche of St Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Birkirkara,Q39583
00305,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00306,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa ta-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00307,"Relief of Madonna and Child","Reliev tal-Madonna bil-Bambin",,,,Birkirkara,Q39583
00308,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00309,Relief,Reliev,,,,Birkirkara,Q39583
00310,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birkirkara,Q39583
00311,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Birkirkara,Q39583
00312,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa ta-Madonna tal-Karmnu",,,,Birkirkara,Q39583
00313,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00314,"Niche of St Mary","Niċċa ta' Santa Marija",,,,Birkirkara,Q39583
00315,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00316,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00317,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00318,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Birkirkara,Q39583
00319,"Niche of St Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Birkirkara,Q39583
00320,"Relif of a Madonna","Reliev tal-Madonna",,,,Birkirkara,Q39583
00321,"Relief of St Joseph","Reliev ta' San-Ġużepp",,,,Birkirkara,Q39583
00322,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Birkirkara,Q39583
01165,"Wignacourt Aqueduct","Akwadott ta’ Wignacourt",,,,Birkirkara,Q39583
01433,"Birkirkara Tower","It-Torri ta’ Birkirkara",Q23059095,,,Birkirkara,Q39583
00029,"Għar Dalam Cave","Għar Dalam",,Q742598,Q742598,Birżebbuġa,Q258028
01166,"Palm Lodge, Pegasus and Kalimera",,,,,Birżebbuġa,Q258028
01408,"Ferretti Battery","Batterija ta’ Ferretti",Q20639095,,,Birżebbuġa,Q258028
01409,"St George Redoubt","Ridott ta’ San Ġorg",,,,Birżebbuġa,Q258028
01410,"Għżira Battery","Batterija ta’ Għżira",,,,Birżebbuġa,Q258028
01411,"Birżebbuġa Entrenchment",,,,,Birżebbuġa,Q258028
01436,"Birzebbuga Fougasse","Fugass ta’ Birzebbuga",,,,Birżebbuġa,Q258028
01704,"Church of St George","Knisja ta’ San Ġorġ",Q15958456,Q15958456,Q15958456,Birżebbuġa,Q258028
01705,"Shrine of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Birżebbuġa,Q258028
01706,"Chapel of the Immaculate Conception","Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birżebbuġa,Q258028
01707,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Birżebbuġa,Q258028
01708,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birżebbuġa,Q258028
01709,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birżebbuġa,Q258028
01710,"Chapel of the Madonna help of Christians","Kappella Madonna għajnuna tal-Insara",,,,Birżebbuġa,Q258028
01711,"Statue of Madonna and Child","Statwa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Birżebbuġa,Q258028
01712,"Chapel of the Pieta","Kappella tal-Pieta",,,,Birżebbuġa,Q258028
01713,"Church of the Holy Family","Knisja tas-Sagra Familja",,,,Birżebbuġa,Q258028
01714,"Parish Church of St Peter in Chains","Knisja Parrokjali San Pietru tal-Ktajjen",,,,Birżebbuġa,Q258028
01715,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Birżebbuġa,Q258028
01716,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Birżebbuġa,Q258028
01717,"Niche of the Madonna of Fatima","Niċċa tal-Madonna ta’ Fatima",,,,Birżebbuġa,Q258028
01718,"Niche of the Madonna of Fatima","Niċċa tal-Madonna ta’ Fatima",,,,Birżebbuġa,Q258028
01719,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Birżebbuġa,Q258028
01720,"Niche of the Madonna of Fatima","Niċċa tal-Madonna ta’ Fatima",,,,Birżebbuġa,Q258028
01721,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Birżebbuġa,Q258028
00659,"Chapel of St. John Elimonsinier","Kappella ta' San Ġwann Elimonsinier",,,,Bormla,
00660,"Painting of St. John the Baptist","Pittura ta' San Ġwann il-Battista",,,,Bormla,
00661,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00662,"Church of St. Paul","Knisja ta' San Pawl",,,,Bormla,
00663,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Bormla,
00664,"Niche of the Crucified Christ","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Bormla,
00665,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Bormla,
00666,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Bormla,
00667,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00668,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00669,"Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni /  Parish Church of the Immaculate Conception",,,,,Bormla,
00670,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00671,"Oratory of the Crucifix","Oratorju tal-Kurċifiss",,,,Bormla,
00672,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Bormla,
00673,"Statue of St. Elias","Statwa ta' San Elija",,,,Bormla,
00674,"Church of St. Theresa of Avila","Knisja ta' Santa Tereża ta' Avila",,,,Bormla,
00675,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00676,"Church of St. Joseph","Knisja ta' San Ġużepp",,,Q20010902,Bormla,
00677,"Church of St. Margaret","Knisja ta' Santa Margerita",,,,Bormla,
00678,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Bormla,
00679,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Bormla,
00680,"Empty Niche (Immaculate Conception)","Niċċa Vojta (Immakulata Kunċizzjoni)",,,,Bormla,
00681,"Empty Niche (Immaculate Conception)","Niċċa Vojta (Immakulata Kunċizzjoni)",,,,Bormla,
00682,"Niche the Nativity of the Madonna","Niċċa tat-twelid tal-Madonna",,,,Bormla,
01526,"Sta. Margherita Lines",,,,,Bormla,
01527,"St Helen Bastion - St Margherita Lines","Bastjun ta’ Sta. Liena",,,,Bormla,
01528,"St Helen Curtain - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01529,"Sta Margherita Bastion - St Margherita Lines","Bastjun ta’ Sta. Margerita",,,,Bormla,
01530,"Firenzuola Bastion - St Margherita Lines","Bastjun ta’ Firenzuola",,,,Bormla,
01531,"Stepped wing - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01532,"St John Almoner Bastion - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01533,"Verdala Curtain - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01534,"Short Curtain Wall - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01535,"Curtain wall with Secondary Gate - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01536,"Ditch - St Margherita Lines",Foss,,,Q16870001,Bormla,
01537,"Covertway - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01538,"Curtain wall between St John Almoner Bastion and St Francis Bastion - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01539,"Verdala Gate - St Margherita Lines",,,,,Bormla,
01540,"Fort Verdala",,,,,Bormla,
01541,"St Helen Gate - Fort Verdala",,,,,Bormla,
01542,"Glacis - Fort Verdala",,,,,Bormla,
01543,"Tenaille - Fort Verdala",,,,,Bormla,
01559,Curtain,,,,,Bormla,
01560,"Masonry tenaille in ditch",,,,,Bormla,
01561,"St. Clements Bastion","Bastjun ta’ San Klement",,,,Bormla,
01562,"St. Clement's Curtain",,,,,Bormla,
01563,"St. Clement Gate",,,,,Bormla,
01564,"St. Nicholas Bastion","Bastjun ta’ San Nikola",,,,Bormla,
01565,"St. Nicholas Curtain",,,,,Bormla,
01566,"St. John Bastion","Bastjun ta’ San Ġwann",,,,Bormla,
01567,"St. John  Gate",,,,,Bormla,
01568,"St. John  Curtain",,,,,Bormla,
01569,"St. Paul Bastion","Bastjun ta’ San Pawl",,,,Bormla,
01570,"St.Paul Curtain",,,,,Bormla,
01571,Ditch,Foss,,,Q16870001,Bormla,
00056,"Bugibba Temple","Tempju ta' Bugibba",,,,Bugibba,
00031,"St Mary Tower","Torri ta' Santa Marija",,,,Comino,Q191098
00042,"St Mary Battery","Batterija ta' Santa Marija",,Q18822496,Q18822496,Comino,Q191098
00040,"Dwejra Tower","Torri tad-Dwejra",,,Q19401632,Dwejra,
00009,"Parish Church of Our Lady of Mount Carmel","Knisja tal-Karmnu",Q2052423,Q2052423,Q2052423,Fgura,Q44388
00052,"Msida Bastion Cemetery","Msida Bastion Cemetery",,,,Floriana,Q832807
00499,"Church of the Holy Cross","Knisja tas-Salib Imqaddes",,,,Floriana,Q832807
00500,"Statue of St. Francis of Assisi","Statwa ta' San Franġisk t'Assisi",,,,Floriana,Q832807
00501,"Chapel of the Madonna of Lourdes","Kappella tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Floriana,Q832807
00502,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Floriana,Q832807
00503,"Statue of St. Francis","Statwa ta' San Franġisk",,,,Floriana,Q832807
00504,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Floriana,Q832807
00505,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Floriana,Q832807
00506,"Statue of Christ the Saviour","Statwa ta' Kristu is-Salvatur",,,,Floriana,Q832807
00507,"Statue of St. Publius","Statwa ta' San Publiju",,,,Floriana,Q832807
00508,"Church of St. Publius","Knisja ta' San Publiju",,,,Floriana,Q832807
00509,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Floriana,Q832807
00510,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Floriana,Q832807
00511,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Floriana,Q832807
00512,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Floriana,Q832807
00513,"Roundel of the Madonna and Child","Medaljun tal-Madonna and child",,,,Floriana,Q832807
01146,"The Mall (Maglio Gardens)",Il-Mall,,,,Floriana,Q832807
01147,"Argotti Gardens","Il-Ġnien tal-Argotti",,,,Floriana,Q832807
01148,"Villino Bonnici",,,,,Floriana,Q832807
01149,"Pinto Stores","Mħazen ta’Pinto",,,,Floriana,Q832807
01617,"Floriana Lines",,Q5461053,,,Floriana,Q832807
01618,"St Francis Bastion","Bastjun ta’ San Franġisk",,,,Floriana,Q832807
01619,"St Francis Ravelin",,,,,Floriana,Q832807
01620,"St Mark Bastion","Bastjun ta’ San Mark",,,,Floriana,Q832807
01621,"St  Philip Bastion","Bastjun ta’ San Filippu",,,,Floriana,Q832807
01622,"St James Bastion","Bastjun ta’ San Ġakbu",,,,Floriana,Q832807
01623,"St Luke Bastion","Bastjun ta’ San Luqa",,,,Floriana,Q832807
01624,"St. Anne Curtain",,,,,Floriana,Q832807
01625,"Notre Dame Curtain",,,,,Floriana,Q832807
01626,"Notre Dame Ravelin",,,,,Floriana,Q832807
01627,"San Salvatore Bastion","Bastjun ta’ San Salvatore",,,,Floriana,Q832807
01628,"San Salvatore Counterguard",,,,,Floriana,Q832807
01629,"La Vittoria Bastion","Il-Bastjun tal-Vittorja",,,,Floriana,Q832807
01630,"Polverista Curtain",,,,,Floriana,Q832807
01631,"Msida Bastion","Bastjun tal-Imsida",,,,Floriana,Q832807
01632,"Quarantine Bastion",,,,,Floriana,Q832807
01633,"Curtain Linking Quarantine Curtain to Msida Bastion",,,,,Floriana,Q832807
01634,"Notre Dame Gate",,,,,Floriana,Q832807
01635,"Capuchin Bastion","Bastjun tal-Kappuċini",,,,Floriana,Q832807
01636,"Kalkara Curtain",,,,,Floriana,Q832807
01637,"Kalkara Bastion","Bastjun tal-Kalkara",,,,Floriana,Q832807
01638,"Crucifix Bastion","Bastjun tal-Kurċifiss",,,,Floriana,Q832807
01639,"Pieta Lunette",,,,,Floriana,Q832807
01640,"Lunette near Portes des Bombes",,,,,Floriana,Q832807
01641,"Lunette near flank of Crownwork",,,,,Floriana,Q832807
01642,"Lunette on land front of crownwork",,,,,Floriana,Q832807
01643,"Covered Way",,,,,Floriana,Q832807
01644,Faussebraye,,,,,Floriana,Q832807
01645,"Porte des Bombes",,Q7231541,,,Floriana,Q832807
01646,Crowned-hornworks,,,,,Floriana,Q832807
01647,"North entrenchment",,,,,Floriana,Q832807
01648,"Musketry spur of Marsa",,,,,Floriana,Q832807
01649,"Main ditch",,,,,Floriana,Q832807
01650,"Advanced ditch",,,,,Floriana,Q832807
01651,Glacis,,,,,Floriana,Q832807
01652,"Platform near Crucifix Bastion",,,,,Floriana,Q832807
01653,"Crucifix Curtain",,,,,Floriana,Q832807
01654,"Curtain near Magazine Bastion",,,,,Floriana,Q832807
00004,Wash-house,"L-Għajn il-Kbira",,,,Fontana,Q1002742
00939,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Fontana,Q1002742
00940,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Fontana,Q1002742
00941,"Niche of St Anthony the Abbot","Niċċa ta' Sant Anton Abbati",,,,Fontana,Q1002742
00942,"Parish Church of the Sacred Heart of Jesus","Knisja Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Fontana,Q1002742
00943,"Niche of Our Savior","Niċċa tas-Salvatur",,,,Fontana,Q1002742
00944,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Fontana,Q1002742
00945,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Fontana,Q1002742
00946,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Fontana,Q1002742
00947,"Empty Niche (St. Paul)","Niċċa vojta (San Pawl)",,,,Fontana,Q1002742
00948,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Fontana,Q1002742
00949,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Fontana,Q1002742
00950,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Fontana,Q1002742
00951,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Fontana,Q1002742
00057,"Għajn Tuffieħa Tower","Torri ta' Għajn Tuffieħa",,,Q5627451,"Għajn Tuffieħa",Q2005526
01063,"Parish Church of Our Lady of Loreto","Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta' Loretu",,,,Għajnsielem,Q761675
01064,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Għajnsielem,Q761675
01065,"Niche of the Madonna of Safe Haven","Niċċa tal-Madonna ta' Portu Salvu",,,,Għajnsielem,Q761675
01066,"Church of Our Lady of Loreto","Kappella tal-Madonna ta' Loretu",,,,Għajnsielem,Q761675
01067,"Relief of St. Joseph","Reliev ta' San Ġużepp",,,,Għajnsielem,Q761675
01068,"Niche of St. Francis of Assisi","Niċċa ta' San Franġisk ta' Assisi",,,,Għajnsielem,Q761675
01069,"Niche of Christ the Nazarene","Niċċa ta' Kristu Nażżarenu",,,,Għajnsielem,Q761675
01070,"Church of St. Anthony of Padua","Knisja ta' San Antnin ta' Padova",,,,Għajnsielem,Q761675
01071,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Għajnsielem,Q761675
01072,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għajnsielem,Q761675
01073,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Għajnsielem,Q761675
01074,"Church of the Madonna of Lourdes","Kappella ta' Lourdes",,,,Għajnsielem,Q761675
01075,"Statue of the Madonna of Lourdes","Statwa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Għajnsielem,Q761675
01076,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għajnsielem,Q761675
01077,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Għajnsielem,Q761675
01078,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għajnsielem,Q761675
01079,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Għajnsielem,Q761675
01080,"Chuch of the Return of the Blessed Virgin from Egypt","Kappella tal-Ħarba mill-Eġittu",,,,Għajnsielem,Q761675
01081,"Relief of the Sacred Heart of Jesus","Reliev tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Għajnsielem,Q761675
01082,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għajnsielem,Q761675
01361,"Fort Chambrai","Forti Cambray",,,,Għajnsielem,Q761675
01362,"Notre Dame Bastion - Fort Chambrai","Bastjun ta’ Notre Dame",,,,Għajnsielem,Q761675
01363,"St Paul Bastion - Fort Chambrai","Bastjun ta’ San Pawl",,,,Għajnsielem,Q761675
01364,"St Anthony Bastion - Fort Chambrai","Bastjun ta’ Sant Antnin",,,,Għajnsielem,Q761675
01365,"Guardian Angel Bastion - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01366,"Curtain wall with main entrance - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01367,"Right Ravelin - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01368,"Left Ravelin - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01369,"Curtain wall linking St Anthony Bastion to St Paul Bastion - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01370,"Curtain wall linking St Anthony Bastion to Guardian Angel Bastion - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01371,"Central Counterguard - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01372,"Covertway - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01373,"Ditch - Fort Chambrai",Foss,,,Q16870001,Għajnsielem,Q761675
01374,"Mgarr facing front - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01375,"Cliff face - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
01376,"Polverista - Fort Chambrai",,,,,Għajnsielem,Q761675
00031,"St Mary Tower","Torri ta’ Santa Marija",,,,Għajnsielem,Q761675
00037,"Mġarr ix-Xini Tower","Torri ta’ Mġarr ix-Xini",,,Q19593873,Għajnsielem,Q761675
00042,"St. Mary Battery","Batterija ta’ Santa Marija",,,,Għajnsielem,Q761675
01437,"Xatt l-Ahmar Fougasse","Fugass tax-Xatt l-Ahmar",,,,Għajnsielem,Q761675
01440,"Mġarr Fougasse","Fugass fl-Mġarr",,,,Għajnsielem,Q761675
00969,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għarb,Q1026487
00970,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Għarb,Q1026487
00971,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għarb,Q1026487
00972,"Ta' Pinu Sanctuary","Knisja ta' Pinu",,,,Għarb,Q1026487
00973,"Chapel of St. Publius","Kappella ta' San Publiju",,,,Għarb,Q1026487
00974,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Għarb,Q1026487
00975,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Għarb,Q1026487
00976,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għarb,Q1026487
00977,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Għarb,Q1026487
00978,"Niche of St Louis Gonzaga","Niċċa ta' San Lwigi Gonzaga",,,,Għarb,Q1026487
00979,"Chapel of St Demetrius","Kappella ta' San Dimitri",,,,Għarb,Q1026487
00980,"Chapel of the Madonna taż-Żejt","Kappella tal-Madonna taż-żejt",,,,Għarb,Q1026487
00981,"Niche of Visitation of the Madonna","Niċċa tal-Viżitazzjoni",,,,Għarb,Q1026487
00982,"Parish Church of the Visitation of the Madonna","Knisja Parrokjali tal-Viżitazzjoni",,,,Għarb,Q1026487
00983,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għarb,Q1026487
00984,Cross,Salib,,,,Għarb,Q1026487
00985,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Għarb,Q1026487
00986,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Għarb,Q1026487
00987,"Niche of the Madonna of Ta' Pinu","Niċċa tal-Madonna ta' Pinu",,,,Għasri,Q1017339
00988,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għasri,Q1017339
00989,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Għasri,Q1017339
00990,"Niche of Christ the Nazarene","Niċċa ta' Kristu Nażżarenu",,,,Għasri,Q1017339
00991,"Parish Church of Corpus Christi","Knisja Parrokkjali tas-Salvatur",,,,Għasri,Q1017339
00992,"Chapel of the Patronage of the Madonna","Kappella tal-Patroċinju",,,,Għasri,Q1017339
00993,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Għasri,Q1017339
02004,"Chapel of St Lucy","Kappella ta’ Santa Luċija",,,,Għaxaq,Q426385
02005,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Għaxaq,Q426385
02006,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Għaxaq,Q426385
02007,"Niche of the Baptism of Christ","Niċċa tal-magħmudija ta’ Kristu",,,,Għaxaq,Q426385
02008,"Statue of St Roque","Statwa ta’ Santu Rokku",,,,Għaxaq,Q426385
02009,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għaxaq,Q426385
02010,"Chapel of St Philip Neri","Kappella ta’ San Filippu Neri",,,,Għaxaq,Q426385
02011,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għaxaq,Q426385
02012,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għaxaq,Q426385
02013,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Għaxaq,Q426385
02014,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għaxaq,Q426385
02015,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Għaxaq,Q426385
02016,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għaxaq,Q426385
02017,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Għaxaq,Q426385
02018,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Għaxaq,Q426385
02019,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Għaxaq,Q426385
02020,"Parish Church of the Assumption","Knisja Parrokkjali tal-Assunta",,,Q23050356,Għaxaq,Q426385
02021,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Għaxaq,Q426385
02022,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għaxaq,Q426385
02023,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għaxaq,Q426385
02024,"Niche of the Addolorata","Niċċa tad-Duluri",,,,Għaxaq,Q426385
02025,"Niche of the Madonna with Christ","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Għaxaq,Q426385
02026,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Għaxaq,Q426385
02027,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għaxaq,Q426385
02028,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Għaxaq,Q426385
02029,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Għaxaq,Q426385
02030,"Niche of the Madonna with Christ","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Għaxaq,Q426385
02031,"Chapel of Christ Redeemer","Kappella ta’ Santu Kristu",,,,Għaxaq,Q426385
01167,,"Il-Ġnien Tal-Kmand",,,,Gudja,Q1018153
01168,"Palazzo Dorell",,Q23059751,,,Gudja,Q1018153
01806,"Chapel of St. Marija ta' Bir Miftuh","Kappella ta’ Santa Marija ta’ Bir Miftuħ",,,,Gudja,Q1018153
01807,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Gudja,Q1018153
01808,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Gudja,Q1018153
01809,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Gudja,Q1018153
01810,"Chapel of the Annunciation","Kappella tal-Lunzjata",,,Q18921085,Gudja,Q1018153
01811,"Niche of the Madonna of the Girdle","Niċċa tal-Madonna taċ-Ċintura",,,,Gudja,Q1018153
01812,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Gudja,Q1018153
01813,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Gudja,Q1018153
01814,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Gudja,Q1018153
01815,Cross,Salib,,,,Gudja,Q1018153
01816,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Gudja,Q1018153
01817,"Empty Niche (Madonna of Rosary)","Niċċa vojta (Madonna tar-Rużarju)",,,,Gudja,Q1018153
01818,"Niche of the Holy Family","Niċċa tas-Sagra Familja",,,,Gudja,Q1018153
01819,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta’ San Anton",,,,Gudja,Q1018153
01820,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Gudja,Q1018153
01821,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Gudja,Q1018153
01822,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Gudja,Q1018153
01823,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Gudja,Q1018153
01824,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Gudja,Q1018153
01825,"Chapel of St.Catherine","Kappella ta’ Santa Katerina",,,,Gudja,Q1018153
01826,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Gudja,Q1018153
01827,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Gudja,Q1018153
01828,"Niche of the Madonna of Light","Niċċa tal-Madonna tad-dawl",,,,Gudja,Q1018153
01829,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Gudja,Q1018153
01830,"Niche of the Madonna of Loreto","Niċċa tal-Madonna ta’ Loreto",,,,Gudja,Q1018153
01831,"Chapel of the Madonna of Loreto","Kappella tal-Madonna ta’ Loretu",,,,Gudja,Q1018153
01832,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċiżżjoni",,,,Gudja,Q1018153
01833,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Gudja,Q1018153
01834,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Gudja,Q1018153
01835,"Parish Church of the Assumption","Knisja Parrokkjali tal-Assunta",,,Q23050356,Gudja,Q1018153
00791,"Church of Christ the Redeemer","Knisja ta' Kristu Redentur",,,,Gzira,
00792,"Parish Church Madonna of Mount Carmel","Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Gzira,
00793,"Stella Maris College Chapel","Kappella tal-Kulleġġ ta' Stella Maris",,,,Gzira,
00794,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Gzira,
01169,Lazzaretto,Lazzarett,Q21762205,Q21762205,Q21762205,Gżira,Q632097
01170,"Palazzo Vecchio","Palazz l-Antik",,,,Gżira,Q632097
01171,"Villa Gżira",,,,,Gżira,Q632097
01315,"Fort Manoel","Forti Manoel",Q1366489,,,Gżira,Q632097
01316,"St Helen Bastion – Fort Manoel","Bastjun ta’ Sta. Elena",,,,Gżira,Q632097
01317,"St. Anthony Bastion – Fort Manoel","Bastjun ta’ St. Antnin",,,,Gżira,Q632097
01318,"St John Bastion – Fort Manoel","Bastjun ta’ San Gwann",,,,Gżira,Q632097
01319,"Notre Dame Bastion– Fort Manoel","Bastjun ta’ Notre Dame",,,,Gżira,Q632097
01320,"Ravelin– Fort Manoel",Revelin,,,,Gżira,Q632097
01321,"Cavalier– Fort Manoel",Kavallier,,,,Gżira,Q632097
01322,"Main Gate– Fort Manoel","Bieb Principali",,,,Gżira,Q632097
01323,"Gunpowder magazine– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01324,"Chapel of St Anthony of Padua– Fort Manoel","Kappella ta’ San Antnin ta’ Padova",,,,Gżira,Q632097
01325,"Commanding Officer's Barrack Block– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01326,"Officers' Barrack Block– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01327,"Barrack Block– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01328,"Barrack Block– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01329,"Sea-facing Curtain Wall Valletta – Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01330,"Left Curtain Wall– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01331,"Right Curtain wall– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01332,"Land Front Curtain Wall– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01333,"Tenaille– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01334,"Ditch– Fort Manoel",Foss,,,Q16870001,Gżira,Q632097
01335,"Centre Caponier– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01336,"Left Caponier– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01337,"Right Caponier – Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01338,"Gate court– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01339,"Glacis– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01340,"Demi-Caponier– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01341,"Demi-Caponier– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01342,"Covertway– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01343,"Piazza– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
01344,"Couvre Porte– Fort Manoel",,,,,Gżira,Q632097
02300,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħad-Dingli,
02301,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħad-Dingli,
02302,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħad-Dingli,
02303,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħad-Dingli,
02304,"Relief of the Nativity","Riljiev tan-Nativita’",,,,Ħad-Dingli,
02305,"Parish Church of the Assumption","Knisja Parrokkjali tal-Assunta",,,Q23050356,Ħad-Dingli,
02306,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħad-Dingli,
02307,"Chapel of Our Lady of Sorrows","Kappella tad-Duluri",,,,Ħad-Dingli,
02308,"Chapel of Mary Magdalene","Kappella tal-Madalena",,,,Ħad-Dingli,
02309,"Niche of the Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Ħad-Dingli,
02310,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħad-Dingli,
02311,"Niche of St. Lucy","Niċċa ta’ Santa Lucija",,,,Ħad-Dingli,
02312,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħad-Dingli,
02313,"Chapel of Sta. Domenica","Kappella ta’ Santa Duminka",,,,Ħad-Dingli,
01208,"Palazzo Stagna",,,,,"Ħal Qormi",
00806,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħal-Lija,
00807,"Parish Church of Christ the Saviour","Knisja Parrokjali tas-Salvatur",,,,Ħal-Lija,
00808,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Ħal-Lija,
00809,"Church of Saint Peter","Knisja ta' San Pietru",,,,Ħal-Lija,
00810,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Lija,
00811,"Niche of Saint Philip Neri","Niċċa ta' San Filippu Neri",,,,Ħal-Lija,
00812,"Church of Christ the Saviour (Old Church)","Knisja tas-Salvatur (Knisja il-Qadima)",,,,Ħal-Lija,
00813,"Church of Saint Andrew","Knisja ta' San Indrija",,,,Ħal-Lija,
00814,"Church of St. Mary","Knisja ta' Santa Marija",,,,Ħal-Lija,
00815,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Lija,
00816,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Lija,
00817,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Ħal-Lija,
00818,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Ħal-Lija,
00819,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Lija,
00820,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Ħal-Lija,
00821,"Relief of St. Joseph","Reliev ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Lija,
00822,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Ħal-Lija,
00823,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Ħal-Lija,
00824,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta' Kristu Salvatur",,,,Ħal-Lija,
00825,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħal-Lija,
00826,"Church of the Madonna tal-Mirakli","Knisja tal-Mirakli",,,,Ħal-Lija,
00827,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Ħal-Lija,
00828,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Lija,
00829,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Ħal-Lija,
00830,"Relief of the Sacred Heart of Jesus","Reliev tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Ħal-Lija,
00831,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Ħal-Lija,
00832,"Church of St. Mary","Knisja ta' Santa Marija",,,,Ħal-Lija,
00323,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00324,"Empty Niche (possibly of St Francis)","Niċċa vojta (possibilment ta' San Franġisk)",,,,Ħal-Qormi,
00325,"Statue of St Francis","Statwa ta' San Franġisk",,,,Ħal-Qormi,
00326,"Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni","Niche of the Immaculate Conception",,,,Ħal-Qormi,
00327,"Niche of St John of the Cross","Niċċa ta' San Ġwann tas-salib",,,,Ħal-Qormi,
00328,"Relief of the Madonna of Mount Carmel","Reliev tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00329,"Niche of St Roque","Niċċa ta Santu Rokku",,,,Ħal-Qormi,
00330,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00331,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħal-Qormi,
00332,"Niche of the Madonna of the Rosay","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00333,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00334,"Niche of St Thomas","Niċċa ta' San Tumas",,,,Ħal-Qormi,
00335,"Niche of St Peter the Martyr","Niċċa ta' San Pietru Martri",,,,Ħal-Qormi,
00336,"Statue of St Sebastian","Statwa ta' San Bastjan",,,,Ħal-Qormi,
00337,"Niche of St Sebastian","Niċċa ta' San Bastjan",,,,Ħal-Qormi,
00338,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Ħal-Qormi,
00339,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00340,"Statue of St George","Statwa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00341,"Niche with Christ carrying the cross","Niċċa ta' Kristu bis-salib",,,,Ħal-Qormi,
00342,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00343,"Niche of St Julian","Niċċa ta' San Ġiljan",,,,Ħal-Qormi,
00344,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00345,"Relief of the Madonna of Good Counsel","Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill",,,,Ħal-Qormi,
00346,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00347,"Niche of the Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Ħal-Qormi,
00348,"Niche of St Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Ħal-Qormi,
00349,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00350,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00351,"Niche of St Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Ħal-Qormi,
00352,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħal-Qormi,
00353,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00354,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00355,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00356,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħal-Qormi,
00357,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00358,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00359,"Relief of the Madonna of All Souls","Reliev tal-Madonna tal-Erwieħ",,,,Ħal-Qormi,
00360,"Relief of St Sebastian and St George","Reliev ta' San Bastjan u San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00361,"Relief of St Sebastian and St George","Reliev ta' San Bastjan u San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00362,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00363,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00364,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00365,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00366,"Niche of St Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Ħal-Qormi,
00367,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00368,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Ħal-Qormi,
00369,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00370,"Niche of the Madonna Mediatrix of all Graces","Niċċa tal-Madonna Medjatriċi",,,,Ħal-Qormi,
00371,"Relief of the Madonna of Mount Carmel","Reliev tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00372,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħal-Qormi,
00373,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00374,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00375,"Chapel of St Francis de Paul","Kappella ta' San Franġisk de Paul",,,,Ħal-Qormi,
00376,"Chapel of the Annunciation","Kappella tal-Lunzjata",,,Q18921085,Ħal-Qormi,
00377,"Niche of St Raphael","Niċċa ta' San Raffael",,,,Ħal-Qormi,
00378,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00379,"Statue of St Louis Gonzaga","Statwa ta' San Lwigi Gonzaga",,,,Ħal-Qormi,
00380,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00381,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00382,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħal-Qormi,
00383,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00384,"Parish Church of St George","Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00385,"Statue of St Publius","Statwa ta' San Publiju",,,,Ħal-Qormi,
00386,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00387,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00388,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Ħal-Qormi,
00389,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00390,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00391,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00392,"Niche of St John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Ħal-Qormi,
00393,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00394,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00395,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00396,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00397,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00398,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00399,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00400,"Niche of St Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Ħal-Qormi,
00401,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00402,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00403,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00404,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00405,"Statue of the Madonna","Statwa tal-Madonna",,,,Ħal-Qormi,
00406,"Chapel of Santa Marija Fuq tal-Blat","Kappella ta' Santa Marija fuq tal-blat",,,,Ħal-Qormi,
00407,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Ħal-Qormi,
00408,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00409,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00410,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00411,"Niche of the Risen Christ","Niċċa ta' Kristu Salvatur",,,,Ħal-Qormi,
00412,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00413,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00414,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00415,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00416,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00417,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00418,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Ħal-Qormi,
00419,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Ħal-Qormi,
00420,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Ħal-Qormi,
00421,"Relief of the Madonna of Ta' Pinu","Reliev tal-Madonna ta' Pinu",,,,Ħal-Qormi,
00422,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00423,"Statue of the Madonna of Lourdes","Statwa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Ħal-Qormi,
00424,"Relief of the Assumption","Reliev tal-Assunta",,,,Ħal-Qormi,
00425,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Ħal-Qormi,
00426,"Chapel of Santa Marija tal-Qrejqca","Kappella ta' Santa Marija tal-Qrejqċa",,,,Ħal-Qormi,
00427,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00428,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00429,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00430,"Chapel of St Peter the Martyr","Kappella ta' San Pietru Martri",,,,Ħal-Qormi,
00431,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00432,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00433,"Statue of the Madonna of the Rosary","Statwa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00434,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00435,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00436,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00437,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00438,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħal-Qormi,
00439,"Statue of St George","Statwa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00440,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00441,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00442,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Ħal-Qormi,
00443,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00444,"Chapel of St Catherine","Kappella ta' Santa Katerina",,,Q23050171,Ħal-Qormi,
00445,"Relief of the Madonna of All Souls","Reliev tal-Madonna tal-Erwieħ",,,,Ħal-Qormi,
00446,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Ħal-Qormi,
00447,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00448,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00449,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00450,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00451,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00452,"Relief of the Madonna of Mount Carmel","Reliev tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00453,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00454,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00455,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00456,"Relief of the Pieta","Reliev tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00457,"Church of the Birth of the Madonna","Knisja tat-twelid tal-Madonna",,,,Ħal-Qormi,
00458,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00459,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00460,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00461,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00462,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00463,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħal-Qormi,
00464,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00465,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00466,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00467,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Ħal-Qormi,
00468,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00469,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00470,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħal-Qormi,
00471,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00472,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00473,"Niche of St Andrew","Niċċa ta' Sant Indrija",,,,Ħal-Qormi,
00474,"Niche of St Joachim","Niċċa ta' San Ġwakkin",,,,Ħal-Qormi,
00475,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Ħal-Qormi,
00476,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Ħal-Qormi,
00477,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Ħal-Qormi,
00478,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00479,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħal-Qormi,
00480,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00481,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00482,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Ħal-Qormi,
00483,"Sculpture of the Holy Family","Skultura tas-Sagra Familja",,,,Ħal-Qormi,
00484,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħal-Qormi,
00485,"Niche of the Madonna Mediatrix of all Graces","Niċċa tal-Madonna Medjatriċi",,,,Ħal-Qormi,
00486,"Chapel of Santa Marija tal-Ħlas","Kappella ta' Santa Marija tal-Ħlas",,,,Ħal-Qormi,
00487,"Statue of the Madonna","Statwa tal-Madonna",,,,Ħal-Qormi,
00488,"Statue of St Peter","Statwa ta' San Pietru",,,,Ħal-Qormi,
00489,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Ħal-Qormi,
00490,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00491,"Relief of the Madonna of Good Counsel","Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill",,,,Ħal-Qormi,
00492,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Ħal-Qormi,
00493,"Niche of St Sebastian","Niċċa ta' San Bastjan",,,,Ħal-Qormi,
00494,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00495,"Relief of the Madonna of Mount Carmel","Reliev tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħal-Qormi,
00496,"Niche of St Joachim","Niċċa ta' San Ġwakkin",,,,Ħal-Qormi,
00497,"St Sebastian Chapel","Kappella ta' San Bastjan",,,,Ħal-Qormi,
00498,"St Sebastian Parish Church","Knisja Parrokkjali ta' San Bastjan",,,,Ħal-Qormi,
00046,"Tarxien Temples","Tempji ta' Ħal-Tarxien",,,,Ħal-Tarxien,
00053,"WWII Tarxien Shelter","Xelters f'Ħal Tarxien",,,Q21584780,Ħal-Tarxien,
00008,"Round Water Tower","Monument tat-Tromba",,Q23063487,Q23063487,Ħamrun,Q343001
01245,"Villa Buleben",,,,,Ħaż-Żebbuġ,
01246,"Il-Gnien Tal-Kmand",,,,,Ħaż-Żebbuġ,
02208,"Chapel of Saint Roque","Kappella ta’ Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02209,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02210,"Chapel of St. Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02211,"Niche of Saint John the Evangelist","Niċċa ta’ San Ġwann l-Evanġelista",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02212,"Niche of Saint Nicholas of Bari","Niċċa ta’ San Nikola ta’ Bari",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02213,"Niche of Saint Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02214,"Chapel of Saint Joseph","Kappella ta’ San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02215,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02216,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02217,"Chapel of Saint Joseph","Kappella ta’ San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02218,"Statue of Saint John the Evangelist","Statwa ta’ San Ġwann l-Evanġelista",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02219,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02220,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02221,"Niche of Saint Philip of Aggira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02222,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02223,"Niche of Saint Lawrence","Niċċa ta’ San Lawrenz",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02224,"Parish Church of Saint Philip of Agira","Knisja Parrokkjali ta’ San Filippu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02225,Cross,Salib,,,,Ħaż-Żebbuġ,
02226,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02227,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02228,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02229,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02230,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02231,"Niche of the Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02232,"Chapel of the Immaculate Conception","Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02233,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta’ Kristu Salvatur",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02234,"Relief of Christ the King","Riljiev ta’ Kristu Sultan",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02235,"Niche of St. Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02236,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02237,"Chapel of the Annunciation","Kappella tal-Lunzjata",,,Q18921085,Ħaż-Żebbuġ,
02238,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02239,"Chapel of the Madonna of Sorrows","Kappella tad-Duluri",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02240,"Niche of St. Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02241,"Chapel of the Risen Christ","Kappella ta’ Kristu Rxoxt",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02242,"Chapel of the Madonna of Graces","Kappella tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02243,"Statue of the Madonna of Graces","Statwa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02244,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02245,"Niche of the Madonna of Good Health","Niċċa tal-Madonna tas-saħħa",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02246,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02247,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02248,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02249,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02250,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02251,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02252,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02253,"Chapel of St. James","Kappella ta’ San Ġakbu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02254,"Niche of St. Nicholas of Bari","Niċċa ta’ San Nikola ta’ Bari",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02255,"Statue of St. Philip of Agira","Statwa ta’ San Filippu ta’ Agira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02256,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Ħaż-Żebbuġ,
02257,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02258,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02259,"Church of St. Mary","Knisja ta’ Santa Marija",,,Q15958454,Ħaż-Żebbuġ,
02260,"Chapel of the Visitation","Kappella tal-Viżitazzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02261,"Niche of St. Gaetan","Niċċa ta’ San Ġejtan",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02262,"Niche of St. Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02263,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02264,"Niche of St. Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02265,"Chapel of the Abandoned","Kappella tal-Abbandunati",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02266,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02267,"Chapel of Mary and the Angels","Kappella ta’ Santa Marija tal-Anġli",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02268,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02269,"Niche of Christ the Redeemer","Niċċa tar-redentur",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02270,"Niche of Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02271,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02272,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta’ San Ġwann Batista",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02273,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02274,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02275,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02276,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02277,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02278,"Chapel of Our Lady of Light","Kappella tal-Madonna tad-Dawl",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02279,"Relief of St. Helena","Riljiev ta’ Santa Helena",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02280,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02281,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02282,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02283,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02284,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02285,"Chapel of the Sacred Heart of Jesus","Kappella tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02286,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02287,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02288,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02289,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02290,"Relief of a Cross","Riljiev ta’ Salib",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02291,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02292,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02293,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02294,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02295,"Statue of the Madonna of the Rosary","Statwa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02296,"Chapel of the Madonna","Kappella tal-Madonna",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02297,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta’ San Lawrenz",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02298,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Ħaż-Żebbuġ,
02299,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Ħaż-Żebbuġ,
00789,"Parish Church of the Holy Family","Knisja Parrokkjali tat-Trinita Imqaddsa",,,,Iklin,Q304589
00790,"Church of St. Michael","Knisja ta' San Mikiel",Q23090822,,,Iklin,Q304589
00683,"Parish Church of the Nativity of the Madonna","Knisja Parrokkjali tat-twelid tal-Madonna",,,,Isla,
00684,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Isla,
00685,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Isla,
00686,"Niche of St. Peter","Niċċa ta' San Pietru",,,,Isla,
00687,"Niche of St. Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Isla,
00688,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Isla,
00689,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Isla,
00690,"Church of St. Julian","Knisja ta' San Ġiljan",,,,Isla,
00691,"Statue of the Madonna and Child","Statwa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Isla,
00692,"Statue of St. Michael the Archangel","Statwa ta' San Mikiel Arkanġlu",,,,Isla,
00693,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Isla,
00694,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Isla,
00695,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Isla,
00696,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Isla,
00697,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Isla,
00698,"Niche of St. Philip Neri","Niċċa ta' San Fillipi Neri",,,,Isla,
00699,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Isla,
00700,"Church of the Madonna of Safe Havens","Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu",,,,Isla,
00701,"Niche of the Madonna of Safe Havens","Niċċa tal-Madonna ta' Portu Salvu",,,,Isla,
00702,"Niche of the Crucified Christ","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Isla,
00703,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Isla,
00704,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Isla,
00648,"Statue of St. Anthony of Padua","Statwa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Kalkara,Q533257
00649,"Statue of St. Francis","Statwa ta' San Franġisk",,,,Kalkara,Q533257
00650,"Statue of St. Michael","Statwa ta' San Mikiel",,,,Kalkara,Q533257
00651,"Church of St. Barbara and the Capuchin Friars","Knisja ta' Santa Barbara u l-Patrijiet Kappuċċini",,,,Kalkara,Q533257
00652,"Niche of the Madonna of Fatima","Niċċa tal-Madonna ta' Fatima",,,,Kalkara,Q533257
00653,"Chapel of Christ the Saviour","Kappella tas-Salvatur",,,,Kalkara,Q533257
00654,"Niche of the Madonna of Loreto","Niċċa Madonna ta' Loretu",,,,Kalkara,Q533257
00655,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Kalkara,Q533257
00656,"Niche of Saint Philomena","Niċċa ta' Santa Filomena",,,,Kalkara,Q533257
00657,"Parish Church of St. Joseph","Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp",,,,Kalkara,Q533257
00658,"Niche of St. Theresa of Avila","Niċċa ta' Santa Tereża ta' Avila",,,,Kalkara,Q533257
01172,"The Cottage",,,,,Kalkara,Q533257
01173,"Villa Portelli",,,,,Kalkara,Q533257
01174,"Kalkara Naval Cemetery","Cimiterju Navali",,,,Kalkara,Q533257
01175,"Red House","Dar il-Hamra",,,,Kalkara,Q533257
01655,"Fort Ricasoli","Forti Rikażli",Q1431801,Q1431801,Q1431801,Kalkara,Q533257
01656,"Central Bastion","Bastjun ċentrali",,,,Kalkara,Q533257
01657,"Right Demi-Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01658,"Left Demi-Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01659,Faussebarye,,,,,Kalkara,Q533257
01660,Counterguard,,,,,Kalkara,Q533257
01661,Sally-port,,,,,Kalkara,Q533257
01662,Sally-port,,,,,Kalkara,Q533257
01663,"Right Caponier",,,,,Kalkara,Q533257
01664,"Left Caponier",,,,,Kalkara,Q533257
01665,"Right Ravelin",,,,,Kalkara,Q533257
01666,"Left Ravelin",,,,,Kalkara,Q533257
01667,Covertway,,,,,Kalkara,Q533257
01668,Glacis,,,,,Kalkara,Q533257
01669,"Land front ditch",,,,,Kalkara,Q533257
01670,"Sea front ditch",,,,,Kalkara,Q533257
01671,"No 1 Bastion and Tenaille",,,,,Kalkara,Q533257
01672,"No  1  Curtain",,,,,Kalkara,Q533257
01673,"No. 2 Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01674,"No.2 Curtain",,,,,Kalkara,Q533257
01675,"No. 3 Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01676,"Platform near No 3 Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01677,"Curtain near No.4 Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01678,"No 4 Bastion",,,,,Kalkara,Q533257
01679,"No 5 Curtain",,,,,Kalkara,Q533257
01680,"Harbour tenaille trace",,,,,Kalkara,Q533257
01681,"Orsi Battery remains",,,,,Kalkara,Q533257
01682,"Main Gate and remains of Governor's House",,,,,Kalkara,Q533257
01683,"Chapel of St Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Kalkara,Q533257
01684,"Gunpowder magazine 1",,,,,Kalkara,Q533257
01685,"Gunpowder magazine 2",,,,,Kalkara,Q533257
00002,"Ras il-Wardija","Ras il-Wardija",Q19993066,Q19993066,Q19993066,Kerċem,Q674679
00027,"Kerċem tombs","L-Oqbra f'ta Kerċem",,Q15110643,Q15110643,Kerċem,Q674679
00952,"Chapel of Saint Lucy","Kappella ta' Santa Lucija",,,,Kerċem,Q674679
00953,"Niche of the Madonna with Baby Jesus","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Kerċem,Q674679
00954,Cross,Salib,,,,Kerċem,Q674679
00955,"Niche of the Madonna tal-Hlas","Niċċa tal-Madonna tal-Ħlas",,,,Kerċem,Q674679
00956,"Parish Church of Our Lady of Perpetual Help and Saint Gregory the Great","Knisja Parrokkjali tas-Sokkors u San Ġirġor",,,,Kerċem,Q674679
00957,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Kerċem,Q674679
00958,"Niche tal-Madonna tal-Patri","Niċċa tal-Madonna tal-Patri",,,,Kerċem,Q674679
00959,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Kerċem,Q674679
00960,"Niche of Our Lady of Perpetual Help","Niċċa tal-Madonna tas-Sokkors",,,,Kerċem,Q674679
00961,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Kerċem,Q674679
00962,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Kerċem,Q674679
00963,"Niche of Saint Lucy","Niċċa ta' Santa Luċija",,,,Kerċem,Q674679
01866,"Niche of Saint Leonard","Niċċa ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01867,"Niche of Saint Leonard","Niċċa ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01868,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Kirkop,Q597464
01869,"Niche of Saint Leonard","Niċċa ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01870,"Parish Church of Saint Leonard","Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01871,"Niche of Saint Lawrence","Niċċa ta’ San Lawrenz",,,,Kirkop,Q597464
01872,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Kirkop,Q597464
01873,"Chapel of the Annunciation","Kappella tal-Lunzjata",,,Q18921085,Kirkop,Q597464
01874,Cross,"Salib tad-Dejma",,,,Kirkop,Q597464
01875,"Niche of Saint Leonard","Niċċa ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01876,"Niche of Saint Francis de Pauli","Niċċa ta’ San Frangisk de Pauli",,,,Kirkop,Q597464
01877,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Kirkop,Q597464
01878,"Niche of Madonna of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’",,,,Kirkop,Q597464
01879,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Madonna tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu",,,,Kirkop,Q597464
01880,"Niche of Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Kirkop,Q597464
01881,"Niche of Saint Leonard","Niċċa ta’ San Leonardu",,,,Kirkop,Q597464
01882,"Chapel of Saint Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Kirkop,Q597464
01176,"Palazzo Francia",,,,,Lija,Q782049
01177,"Villa Gourgion",,,,,Lija,Q782049
01980,"Chapel of St. James","Kappella ta’ San Ġakbu",,,,Luqa,Q475585
01981,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Luqa,Q475585
01982,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Luqa,Q475585
01983,"Parish Church of St. Andrew","Knisja Parrokkjali ta’ Sant Indrija",,,,Luqa,Q475585
01984,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Luqa,Q475585
01985,"Dejma Cross","Salib tad-Dejma",,,,Luqa,Q475585
01986,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Luqa,Q475585
01987,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Luqa,Q475585
01988,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Luqa,Q475585
01989,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Luqa,Q475585
01990,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Luqa,Q475585
01991,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Luqa,Q475585
01992,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Luqa,Q475585
01993,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Luqa,Q475585
01994,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Luqa,Q475585
01995,"Chapel of  St. Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Luqa,Q475585
01996,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Luqa,Q475585
01997,"Statue of St. Thomas","Statwa ta’ San Tumas",,,,Luqa,Q475585
01998,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Luqa,Q475585
01999,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Luqa,Q475585
02000,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Luqa,Q475585
02001,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Luqa,Q475585
02002,"Niche of the Transfiguration of Christ","Niċċa tat-Trasfigurazzjoni ta’ Kristu",,,,Luqa,Q475585
02003,"Kappella tal-Vittorja / Chapel of our Lady of Victory","Kappella tal-Vittorja",,,,Luqa,Q475585
00584,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Marsa,Q267431
00585,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Marsa,Q267431
00586,"Niche of St. Vincent Ferrer","Niċċa ta' San Vincenz Ferrer",,,,Marsa,Q267431
00587,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsa,Q267431
00588,"Niche of the Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Marsa,Q267431
00589,"Parish Church of the Holy Trinity","Knisja Parrokkjali tal-Imqaddsa Trinita",,,,Marsa,Q267431
00590,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Marsa,Q267431
00591,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Marsa,Q267431
00592,"Cross of Marsa","Salib tal-Marsa",,,,Marsa,Q267431
00593,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Marsa,Q267431
00594,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Marsa,Q267431
00595,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Marsa,Q267431
00596,"Niche of St. Gorg Preca","Niċċa ta' San Ġorġ Preca",,,,Marsa,Q267431
00597,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Marsa,Q267431
00598,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Marsa,Q267431
00599,"Niche of St. Pius X","Niċċa ta' San Piju X",,,,Marsa,Q267431
00600,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsa,Q267431
00601,"Niche of St. Francis Xavier","Niċċa ta' San Franġisk Saverju",,,,Marsa,Q267431
00602,"Niche of Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Marsa,Q267431
00603,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Marsa,Q267431
00604,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Marsa,Q267431
00605,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Marsa,Q267431
00606,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Marsa,Q267431
00607,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Marsa,Q267431
00608,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Marsa,Q267431
00609,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsa,Q267431
00610,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Marsa,Q267431
00611,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Marsa,Q267431
00612,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Marsa,Q267431
00613,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Marsa,Q267431
00614,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Marsa,Q267431
00615,"Niche of the Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Marsa,Q267431
00616,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Marsa,Q267431
00617,"Niche of St. Benedict","Niċċa ta' San Benedittu",,,,Marsa,Q267431
00618,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsa,Q267431
00619,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Marsa,Q267431
00620,"Church of the Madonna of Graces","Knisja tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Marsa,Q267431
00621,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Marsa,Q267431
00622,"Chapel of the Sacred Heart of Jesus","Kappella tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Marsa,Q267431
01178,"Villa Violette",,,,,Marsa,Q267431
00043,"Mamo Tower","Torri Mamo",,,Q2444657,Marsascala,
01179,"Villa Apap Bologna",,,,,Marsaskala,Q534571
01180,"Villa Glenberg",,,,,Marsaskala,Q534571
01377,"St Thomas Tower and Battery",,,,,Marsaskala,Q534571
01385,"Riħama Battery","Batterija ta’ Riħama",Q20949709,,,Marsaskala,Q534571
01424,"Marsacala Redoubt","Ridott ta’ Marsaskala",,,,Marsaskala,Q534571
0043,"Mamo Tower","Torri Mamo",Q2444657,Q2444657,Q2444657,Marsaskala,Q534571
01722,"Wayside Shrine of 3 crosses","Niċċa tas-slaleb",,,,Marsaskala,Q534571
01723,"Chapel of the Madonna of Light","Kappella tal-Madonna tad-dawl",,,,Marsaskala,Q534571
01724,"Parish Church of St Anne","Knisja Parrokkjali ta’ Santa Anna",,,,Marsaskala,Q534571
01725,"Statue of St Anne","Statwa ta’ Santa Anna",,,,Marsaskala,Q534571
01726,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Marsaskala,Q534571
01727,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Marsaskala,Q534571
01728,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsaskala,Q534571
01729,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Marsaskala,Q534571
01730,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsaskala,Q534571
01731,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Marsaskala,Q534571
01732,"Niche of St Spiridion","Niċċa ta’ San Spiridjun",,,,Marsaskala,Q534571
01733,"Niche of St Thomas","Niċċa ta’ San Tumas",,,,Marsaskala,Q534571
01734,Crucifix,Kurċifiss,,,,Marsaskala,Q534571
01735,"Chapel of St Gaetan","Kappella ta’ San Gejtan",,,,Marsaskala,Q534571
01736,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu",,,,Marsaskala,Q534571
01737,"Chapel of St Anthony of Padua","Kappella ta’ San Anton ta’ Padova",,,,Marsaskala,Q534571
01738,"Niche of St Vincent Ferreri","Niċċa ta’ San Vinċent Ferri",,,,Marsaskala,Q534571
01739,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,Marsaskala,Q534571
01740,"Old Parish Church of St Anne","Il-Knisja il-Qadima ta’ Santa Anna",,,,Marsaskala,Q534571
01741,"Chapel of St Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Marsaskala,Q534571
01742,"Chapel of Our Lady of the Girdle","Kappella tal-Madonna taċ-Ċintura",,,,Marsaskala,Q534571
01743,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Marsaskala,Q534571
01744,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Marsaskala,Q534571
00022,"Fort San Lucian","Forti San Luċjan",Q91348,,,Marsaxlokk,Q781921
00023,Tas-Silġ,Tas-Silġ,Q7687070,,,Marsaxlokk,Q781921
01181,"Villa Agius Catania",,,,,Marsaxlokk,Q781921
01182,"Corner Premises",,,,,Marsaxlokk,Q781921
01183,"Casa Herbert",,,,,Marsaxlokk,Q781921
00022,"St Lucian Tower ","Torri ta’ San Luċjan",,,,Marsaxlokk,Q781921
01404,"Xrop l-Għagin entrenchment",,,,,Marsaxlokk,Q781921
01405,"Tombrell Battery","Batterija tat-Tombrell",,,,Marsaxlokk,Q781921
01406,"Wilga Battery","Batterija tal-Wilga",,Q20240947,Q20240947,Marsaxlokk,Q781921
01407,"Vendôme Redoubt","Ridott ta’ Vendôme",,,,Marsaxlokk,Q781921
01745,"Chapel of the Madonna of the Snows","Kappella tal-Madonna tas-Silġ",Q20011164,Q20011164,Q20011164,Marsaxlokk,Q781921
01746,"Chapel of St Paul Shipwrecked","Kappella ta’ San Pawl Nawfragu",,,,Marsaxlokk,Q781921
01747,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Marsaxlokk,Q781921
01748,"Statue of St Andrew","Statwa ta’ San Indrija",,,,Marsaxlokk,Q781921
01749,"Parish Church of the Madonna of Pompei","Knisja Parrokkjali Madonna ta’ Pompei",,,,Marsaxlokk,Q781921
01750,"Niche of St Vincent Ferreri","Niċċa ta’ San Vinċens Ferreri",,,,Marsaxlokk,Q781921
01751,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsaxlokk,Q781921
01752,"Niche of the Saviour","Niċċa tas-Salvatur",,,,Marsaxlokk,Q781921
01753,"Niche of the Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Marsaxlokk,Q781921
01754,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Marsaxlokk,Q781921
01755,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Marsaxlokk,Q781921
01756,"Chapel of St Peter the Martyr","Kappella ta’ San Pietru Martri",,,,Marsaxlokk,Q781921
01757,"Shrine of the Redeemer","Niċċa tar-Redentur",,,,Marsaxlokk,Q781921
01184,"Palazzo Vilhena","Palazz Vilhena",Q21591405,,,Mdina,Q207277
01185,"Corte Capitanale",,Q23129350,,,Mdina,Q207277
01186,"Maltacom Building",,,,,Mdina,Q207277
01187,"Palazzo Testaferrata",,,,,Mdina,Q207277
01188,"Banca Guiratale","Il-Banka Guratale",,,,Mdina,Q207277
01189,"Casa Del Magistrato","Dar tal-Magistrat",,,,Mdina,Q207277
01190,"Palazzo Santa Sofia",,Q22115540,,,Mdina,Q207277
01191,"Palazzo Costanzo",,,,,Mdina,Q207277
01192,"Casa Mdina",,,,,Mdina,Q207277
01193,"Palazzo Falzon and Garden","Palazz Falzon u Gonna",,,,Mdina,Q207277
01194,"Palazzo Ferriol","Palazz Ferriol",,,,Mdina,Q207277
01196,"Herald's Loggia",,,,,Mdina,Q207277
01198,"Xara Palace Hotel",,,,,Mdina,Q207277
01199,"Howard Gardens","Gonna Howard",,,,Mdina,Q207277
01444,Mdina,,Q207277,,,Mdina,Q207277
01445,"De Redin Bastion","Bastjun ta’ De Redin",,,,Mdina,Q207277
01446,"D' Homedes Bastion","Bastjun ta’ D’ Homedes",,,,Mdina,Q207277
01447,"St Peter Bastion","Bastjun ta’ San Pietru",,,,Mdina,Q207277
01448,"Despuig Bastion","Bastjun ta’ Despuig",,,,Mdina,Q207277
01449,"Bastionette of D' Homedes Bastion",,,,,Mdina,Q207277
01450,"St Mary Bastion","Bastjun ta’ Santa Marija",,,,Mdina,Q207277
01451,"Stretch of ramparts from St Mary Bastion to Despuig  Bastion",,,,,Mdina,Q207277
01452,"Stretch of ramparts spanning from D' Homedes Bastion to Despuig Bastion",,,,,Mdina,Q207277
01453,"Magazine Curtain",,,,,Mdina,Q207277
01454,Covertway,,,,,Mdina,Q207277
01455,"Revetment of the Glacis",,,,,Mdina,Q207277
01456,Ditch,Foss,,,Q16870001,Mdina,Q207277
01457,"Torre dello Standardo",,Q21677939,,,Mdina,Q207277
01458,"Medieval land front wall",,,,,Mdina,Q207277
01459,"Main Gate",,,,,Mdina,Q207277
01460,"Greeks Gate",,,,,Mdina,Q207277
01461,"Traverse of Faussebraye",,,,,Mdina,Q207277
01462,"Left land front curtain",,,,,Mdina,Q207277
02190,"Relief of St Paul","Riljiev ta’ San Pawl",,,,Mdina,Q207277
02191,"Relief of the Madonna and Child","Riljiev tal-Madonna bil-Bambin",,,,Mdina,Q207277
02192,"Painting of St Anne","Pittura ta’ Santa Anna f’niċċa",,,,Mdina,Q207277
02193,"Painting of St Paul","Pittura ta’ San Pawl f’niċċa",,,,Mdina,Q207277
02194,"Chapel of the Visitation","Kappella tal-Viżitazzjoni",,,,Mdina,Q207277
02195,"Church of St Agatha","Knisja ta’ Santa Agata",,,,Mdina,Q207277
02196,"Monastery of St Peter","Monasteru ta’ San Pietru",,,,Mdina,Q207277
02197,"Cathedral of St Paul","Katidral ta’ San Pawl",,,,Mdina,Q207277
02198,"Church of St Roque","Knisja ta’ Santu Rokku",,,Q15958451,Mdina,Q207277
02199,"Statue of the Madonna of Mount Carmel","Statwa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Mdina,Q207277
02200,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Mdina,Q207277
02201,"Church of St Peter in Chains","Knisja ta’ San Pietru fil-Ktajjen",,,,Mdina,Q207277
02202,"Church of St Nicholas","Knisja ta’ San Nikola",,,,Mdina,Q207277
02203,"Relief of St Francis","Riljiev ta’ San Frangisk",,,,Mdina,Q207277
02204,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Mdina,Q207277
02205,"Statue of Christ the Saviour","Statwa ta’ Kristu Salvatur",,,,Mdina,Q207277
02206,"Mosaic of St Paul","Mozajk bl-imaġni ta’ San Pawl",,,,Mdina,Q207277
02207,"Relief of St Paul, St Agatha and St Publius","Riljiev ta’ San Pawl, Sta. Agata u San Publiju",,,,Mdina,Q207277
00032,"Armier Tower","Torri tal-Armier",Q11687911,,,Mellieħa,Q755979
00033,"St Agatha Tower (Red Tower)","Torri ta' Santa Agata (Torri l-Aħmar)",,,,Mellieħa,Q755979
01201,"Devil’s Farmhouse","Ir-Razzett Tax-Xjaten",,,,Mellieħa,Q755979
00033,"Red Tower","Torri l-Aħmar",,,,Mellieħa,Q755979
01378,"Għajn Ħadid Tower","Torri ta’ Għajn Ħadid",Q1331006,,,Mellieħa,Q755979
00032,"Aħrax Tower and Battery","Torri tal-Armier",,,,Mellieħa,Q755979
01389,"Wied Musa Battery","Batterija ta’ Wied Musa",Q20241078,,,Mellieħa,Q755979
01390,"Vendôme Battery - Armier","Batterija ta’ Vendome",,,,Mellieħa,Q755979
01391,"Crevelli Redoubt - Armier","Ridott ta’ Crevelli",,,,Mellieħa,Q755979
01392,"Qortin Redoubt","Ridott tal-Qortin",Q20949700,,,Mellieħa,Q755979
01393,"Tal-Bir Redoubt","Ridott tal-Bir",Q20949734,,,Mellieħa,Q755979
01394,"Louvier Entrenchment - Armier",,,,,Mellieħa,Q755979
01395,"Ta' Kassisu Entrenchment - Mellieħa","Trunċiera ta’ Kassisu",,,,Mellieħa,Q755979
01396,"Westreme Battery","Batterija ta’ Westreme",Q19841018,,,Mellieħa,Q755979
01397,"Mistra Battery","Batterija tal-Mistra",Q18920460,,,Mellieħa,Q755979
01412,"Għajn Tuffieħa Entrenchment",,,,,Mellieħa,Q755979
00011,"Ta' Ħaġrat Temples","Tempji ta' Ħaġrat",,,,Mġarr,Q691220|Q737590
00012,"Għajn Tuffieħa Roman Baths","Banjijiet Rumani f'Għajn Tuffieħa",Q5627447,,,Mġarr,Q691220|Q737590
00015,"Skorba Temples","Tempji ta' Skorba",Q672456,,,Mġarr,Q691220|Q737590
00058,"Lippija Tower","Torri ta' Lippija",Q19931405,Q19931405,Q19931405,Mġarr,Q691220|Q737590
00060,"Nadur Tower","Torri tan-Nadur",Q6957997,Q6957997,Q6957997,Mġarr,Q691220|Q737590
00058,"Lippija Tower","Torri ta’ Lippija",Q19931405,,,Mġarr,Q691220|Q737590
00057,"Għajn Tuffieħa Tower","Torri ta’ Għajn Tuffieħa",Q5627451,,,Mġarr,Q691220|Q737590
01418,"Żewwieqa Entrenchment","Trunċiera taż-Żewwieqa",,,,Mġarr,Q691220|Q737590
01425,"Falca Gap Entrenchment","Trunċiera ta’ Falca Gap",,,,Mġarr,Q691220|Q737590
00037,"Mġarr ox-Xini Tower","Torri ta' Mġarr ix-Xini",,,,"Mġarr ix-Xini",Q1213450
00013,"Tal-Bidni Roman Villa","Villa Rumana f'tal-Bidni",Q23063492,,,Mosta,Q39520
01427,"Naxxar Entrenchment","Trunċiera f’Naxxar",,,,Mosta,Q39520
01202,"The Old Hospital","Sptar l-Antik",,,,Mqabba,Q1017953
01442,"Vincenti Tower","Torri Vincenti",Q22082189,,,Mqabba,Q1017953
01836,"Statue of Saint Francis of Assisi","Statwa ta’ San Franġisk t’ Assisi",,,,Mqabba,Q1017953
01837,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Mqabba,Q1017953
01838,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Mqabba,Q1017953
01839,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Mqabba,Q1017953
01840,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Mqabba,Q1017953
01841,"Chapel of the Madonna of Sorrows","Kappella tal-Madonna tas-Sokkors",,,,Mqabba,Q1017953
01842,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Mqabba,Q1017953
01843,"Parish Church of the Assumption of the Madonna","Knisja Parrokkjali tal-Assunta",Q23050356,Q23050356,Q23050356,Mqabba,Q1017953
01844,"Statue of Saint Roque","Statwa ta’ Santu Rokku",,,,Mqabba,Q1017953
01845,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Mqabba,Q1017953
01846,"Statue of Christ Redeemer","Statwa ta’ Kristu Redentur",,,,Mqabba,Q1017953
01847,"Statue of Saint John the Baptist","Statwa ta’ San Ġwann il-Battista",,,,Mqabba,Q1017953
01848,Cross,Salib,,,,Mqabba,Q1017953
01849,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",Q23050198,Q23050198,Q23050198,Mqabba,Q1017953
01850,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",Q23050198,Q23050198,Q23050198,Mqabba,Q1017953
01851,"Chapel of St. Catherine","Kappella ta’ Santa Katerina",Q23050171,,,Mqabba,Q1017953
01852,"Niche of the Madonna of Sacro Cuor","Niċċa tal-Madonna tal-Qalb Imqaddsa",,,,Mqabba,Q1017953
01853,"Niche of Saint Innocent Martyr","Niċċa ta’ San Innoċent Martri",,,,Mqabba,Q1017953
01854,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Mqabba,Q1017953
01855,"Chapel of Saint Basil","Kappella ta’ San Bażilju",Q23050249,,,Mqabba,Q1017953
01856,"Chapel of Saint Michael","Kappella ta’ San Mikiel",Q23050248,Q23050248,Q23050248,Mqabba,Q1017953
01857,"Niche of the Madonna of Purgatory","Niċċa tal-Madonna tal-Purgatorju",,,,Mqabba,Q1017953
01858,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Mqabba,Q1017953
01859,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Mqabba,Q1017953
01860,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Mqabba,Q1017953
01861,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Mqabba,Q1017953
01862,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Mqabba,Q1017953
01863,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Mqabba,Q1017953
01864,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Mqabba,Q1017953
01865,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Mqabba,Q1017953
00016,"St Joseph Parish Church","Knisja ta' San Ġużeġġ",,,,Msida,Q585187
00017,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Kunċizzjoni",Q23063644,,,Msida,Q585187
00018,Wash-house,"L-Għajn tal-Ħassellin",,,,Msida,Q585187
00833,"Relief of the Madonna of Sorrows","Reliev tal-Madonna tad-Duluri",,,,Msida,Q585187
00834,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Msida,Q585187
00835,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Msida,Q585187
00836,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Msida,Q585187
00837,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Msida,Q585187
00838,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Msida,Q585187
00839,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Msida,Q585187
00840,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Msida,Q585187
00841,"Niche of St. Publius","Niċċa ta' San Publiju",,,,Msida,Q585187
00842,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Msida,Q585187
00843,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Msida,Q585187
00844,"Relief of the Madonna and Child","Reliev tal-Madonna bil-Bambin",,,,Msida,Q585187
01203,"Imtarfa Military Hospital and Garden","Sptar Militari u l-Gonna",,,,Mtarfa,Q656837
01204,"Isolation Hospital","Sptar ta’ Izolazjoni",,,,Mtarfa,Q656837
2316,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Mtarfa,Q656837
2317,"Church of St Oswald","Knisja ta' San Osvaldu",,,,Mtarfa,Q656837
2318,"Statue of St Nicholas of Bari","Statwa ta' San Nikola ta' Bari",,,,Mtarfa,Q656837
2319,"Church of St Lucy","Knisja ta' Santa Luċija",,,Q10300630,Mtarfa,Q656837
2320,"Chapel of St Lucy","Kappella ta' Santa Luċija",,,,Mtarfa,Q656837
2321,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Mtarfa,Q656837
2322,"Niche of St Ivo","Niċċa ta' San Ivo",,,,Mtarfa,Q656837
01026,"Statue of the Madonna of Mount Carmel","Statwa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Munxar,Q587462
01027,"Chapel of the Madonna of Mount Carmel","Kappella tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Munxar,Q587462
01028,"Statue of St. Andrew","Statwa ta' San Indrija",,,,Munxar,Q587462
01029,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Munxar,Q587462
01030,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Munxar,Q587462
01031,"Niche of St. Margaret","Niċċa ta' Santa Margerita",,,,Munxar,Q587462
01032,"Parish Church of St. Paul's Shipwreck","Knisja Parrokkjali tan-Nawfraġju ta' San Pawl",,,,Munxar,Q587462
01033,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Munxar,Q587462
01034,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Munxar,Q587462
00036,"Xlendi Tower","Torri tax-Xlendi",Q8044844,,,Munxar,Q587462
00038,"San Blas Tower","Torri ta' San Blas",,,,Nadur,Q929969
00994,"Niche of St Mark the Evangelist","Niċċa ta' San Mark l-Evanġelista",,,,Nadur,Q929969
00995,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Nadur,Q929969
00996,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Nadur,Q929969
00997,"Niche of the Madonna of Fatima","Niċċa tal-Madonna ta' Fatima",,,,Nadur,Q929969
00998,"Niche of Saint Peter and Saint Paul","Niċċa ta' San Pietru u San Pawl",,,,Nadur,Q929969
00999,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Nadur,Q929969
01000,"Relief of the Pieta`","Reliev tal-Pieta",,,,Nadur,Q929969
01001,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Nadur,Q929969
01002,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Nadur,Q929969
01003,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Nadur,Q929969
01004,"Parish Church of Saint Peter and Saint Paul","Knisja Parrokkjali ta' San Pietru u San Pawl",,,,Nadur,Q929969
01005,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Nadur,Q929969
01006,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Nadur,Q929969
01007,"Relief of St. Anne","Reliev ta' Santa Anna",,,,Nadur,Q929969
01008,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Nadur,Q929969
01009,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Nadur,Q929969
01010,"Niche of the Madonna of Safe Haven","Niċċa tal-Madonna ta' Portu Salvu",,,,Nadur,Q929969
01011,"Niche of Saint Blaise","Niċċa ta' San Blas",,,,Nadur,Q929969
01012,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Nadur,Q929969
01013,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Nadur,Q929969
01014,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Nadur,Q929969
00038,"San Blas Tower","Torri ta' Isopu",,Q18208825,Q18208825,Nadur,Q929969
01413,"Ramla Left Battery",,Q20949702,,,Nadur,Q929969
01414,"Ramla Redoubt","Ridott tar-Ramla",Q20949703,,,Nadur,Q929969
01415,"Ramla Right Battery",,Q20949704,,,Nadur,Q929969
01416,"Ramla Underwater Barrier and remains of entrenchment",,,,,Nadur,Q929969
01441,"Ramla Fougasse","Fugass fir-Ramla",,,,Nadur,Q929969
00034,"Qalet Marku Tower","Torri ta' Qalet Marku",,Q14567131,Q14567131,Naxxar,Q44397
00051,"Għallis Tower","Torri tal-Għallis",Q1562388,Q1562388,Q1562388,Naxxar,Q44397
01205,"Palazzo Parisio",,Q20949684,,,Naxxar,Q44397
01250,"Church of the Assumption","Knisja tal-Assunta",,,,Naxxar,Q44397
01380,"Għallis Battery","Batterija tal-Għallis",Q20639136,,,Naxxar,Q44397
00051,"Għallis Tower","Torri tal-Għallis",Q1562388,Q1562388,Q1562388,Naxxar,Q44397
00034,"Qalet Marku Tower","Torri ta’ Qalet Marku",,,,Naxxar,Q44397
01381,"Qalet Marku Battery","Fdalijiet mill-Batterija ta’ Qalet Marku",Q20949697,,,Naxxar,Q44397
00050,"Madliena Tower","Torri tal-Madliena",,,Q1331011,Naxxar,Q44397
01401,"Ximenes Redoubt","Ridott ta’ Ximenes",Q20667116,,,Naxxar,Q44397
01402,"Qalet Marku Redoubt (Remains)","Fdalijiet tar-Ridott ta’ Qalet Marku",,,,Naxxar,Q44397
01403,"Baħar iċ-Ċagħaq Redoubt","Ridott ta’ Baħar iċ-Ċagħaq",Q20635382,,,Naxxar,Q44397
01423,"Madliena Entrenchment","Trunċiera f’tal-Madliena",,,,Naxxar,Q44397
01430,"Gauci Tower","Torri Gauci",Q20949403,,,Naxxar,Q44397
01431,"Captain's Tower","It-Torri tal-Kaptan",Q20949155,,,Naxxar,Q44397
01438,"Salina Fougasse","Fugass tas-Salina",,,,Naxxar,Q44397
00045,"Kordin III Temples","Tempji ta' Kordin III",,,,Paola,Q846589
00047,"Saflieni Hypogeum","L-Ipoġew ta' Ħal Saflieni",,,,Paola,Q846589
00054,"WWII Paola Shelter","Xelters f'Paola",Q21584779,Q21584779,Q21584779,Paola,Q846589
00623,"Niche of Santa Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Paola,Q846589
00624,"Church of the Capuchin Friars","Knisja tal-Patrijiet Kappuċini",,,,Paola,Q846589
00625,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Paola,Q846589
00626,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Paola,Q846589
00627,"Relief of the Madonna of Good Council","Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill",,,,Paola,Q846589
00628,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Paola,Q846589
00629,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Paola,Q846589
00630,"Niche of St. Peter","Niċċa ta' San Pietru",,,,Paola,Q846589
00631,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Paola,Q846589
00632,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Paola,Q846589
00633,"Niche of St. Vincent Ferrer","Niċċa ta' San Vincenz Ferrer",,,,Paola,Q846589
00634,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Paola,Q846589
00635,"Church of the Perpetual Adoration","Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa",,,,Paola,Q846589
00636,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Paola,Q846589
00637,"Niche of the Child Madonna","Niċċa ta' Marija Bambina",,,,Paola,Q846589
00638,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Paola,Q846589
00639,"Church of Jesus of Nazareth","Knisja ta' Ġesu ta' Nażżaret",,,,Paola,Q846589
00640,"Parish Church of Christ the King","Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re",,,,Paola,Q846589
00641,"Niche of the Crucified Christ","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Paola,Q846589
00642,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Paola,Q846589
00643,"Church of St. Ubaldeska","Knisja ta' Santa Ubaldeska",,,,Paola,Q846589
00644,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Paola,Q846589
00645,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Paola,Q846589
00646,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Paola,Q846589
00647,"Church of the Madonna of Lourdes","Knisja tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Paola,Q846589
00050,"Madliena Tower","Torri tal-Madliena",Q1331011,Q1331011,Q1331011,Pembroke,Q775756
01435,"Madliena Fougasse","Fugass tal-Madliena",Q20054813,,,Pembroke,Q775756
00845,"Niche of St Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Pieta,
00846,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Pieta,
00847,"Church of the Madonna of Sorrows","Knisja tal-Madonna tad-Duluri",,,,Pieta,
00848,"Niche of St Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Pieta,
00849,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Pieta,
00850,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Pieta,
00851,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Pieta,
00852,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Pieta,
00853,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,Pieta,
00854,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Pieta,
00855,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Pieta,
00856,"Church of the Blessed Virgin of Loreto","Knisja tal-Madonna ta' Loretu",,,,Pieta,
01206,"Villa Frere and Garden","Villa Frere u Gonna",,,,Pieta,
01207,"St. Lukes Hospital","Sptar San Luqa",,,,Pieta,
00039,"St Anthony Battery","Batterija ta' San Anton",,,,Qala,Q1088033
01035,"Parish Church of the Immaculate Conception and St. Joseph","Knisja Parrokjali tal-Immakulata Kuncizzjoni u San Guzepp",,,,Qala,Q1088033
01036,"Statue of the Immacalute Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Qala,Q1088033
01037,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Qala,Q1088033
01038,"Chapel of the Immaculate Conception","Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Qala,Q1088033
01039,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Qala,Q1088033
01040,"Niche of the Madonna of Stella Maris","Niċċa tal-Madonna ta' Stella Maris",,,,Qala,Q1088033
01041,"Chapel of tal-Blat","Kappella tal-Madonna tal-Blat",,,,Qala,Q1088033
01042,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qala,Q1088033
01043,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qala,Q1088033
00039,"St. Anthony Batter","Batterija ta’ Sant Antnin",,,,Qala,Q1088033
00024,"Mnajdra Temples","Tempji tal-Mnajdra",,,,Qrendi,Q282203
00025,"Ħaġar Qim Temples","Tempji ta' Ħaġar Qim",,,,Qrendi,Q282203
01251,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Qrendi,Q282203
01252,"Chapel of St. Catherine","Kappella ta’ Santa Katerina",,,,Qrendi,Q282203
01387,"Ħamrija Tower","Torri tal-Ħamrija",Q1330999,Q1330999,Q1330999,Qrendi,Q282203
01388,"Wied iż-Żurrieq Tower","Torri ta’ Wied iż-Żurrieq",,,,Qrendi,Q282203
01429,"Qrendi Tower - Torre Cavalieri","Torri tal-Qrendi",,,,Qrendi,Q282203
01758,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Qrendi,Q282203
01759,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Qrendi,Q282203
01760,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Qrendi,Q282203
01761,"Niche of St Fidel","Niċċa ta’ San Fidel",,,,Qrendi,Q282203
01762,"Niche of the Madonna of Mercy","Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena",,,,Qrendi,Q282203
01763,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Qrendi,Q282203
01764,"Niche of the Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Qrendi,Q282203
01765,"Church of Christ the Savior","Knisja ta’ Kristu Salvatur",,,,Qrendi,Q282203
01766,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qrendi,Q282203
01767,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Qrendi,Q282203
01768,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qrendi,Q282203
01769,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Qrendi,Q282203
01770,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Qrendi,Q282203
01771,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Qrendi,Q282203
01772,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Qrendi,Q282203
01773,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Qrendi,Q282203
01774,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Qrendi,Q282203
01775,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Qrendi,Q282203
01776,"Statue of St Roque","Statwa ta’ Santu Rokku",,,,Qrendi,Q282203
01777,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Qrendi,Q282203
01778,"Parish Church of the Assumption","Knisja Parrokkjali tal-Assunta",,,Q23050356,Qrendi,Q282203
01779,"Niċċa ta’ Santa Anna, San Ġwakkin u il-Madonna","Niche of St Anne, St Joachim and the Madonna",,,,Qrendi,Q282203
01780,"Niche of St John the Baptist","Niċċa ta’ San Ġwann il-Battista",,,,Qrendi,Q282203
01781,"Niche of St Matthew","Niċċa ta’ San Mattew",,,,Qrendi,Q282203
01782,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Qrendi,Q282203
01783,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Qrendi,Q282203
01784,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Qrendi,Q282203
01785,"Niche of St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,Qrendi,Q282203
01786,"Statue of St Matthew","Statwa ta’ San Mattew",,,,Qrendi,Q282203
01787,"Statue of St Anne","Statwa ta’ Santa Anna",,,,Qrendi,Q282203
01788,"Church of St Matthew the Apostle","Knisja ta’ San Mattew Appostlu",,,,Qrendi,Q282203
01789,"Church of the Madonna of Mediatrix of all Graces","Knisja tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Qrendi,Q282203
01790,"Statue of the Madonna of Mercy","Statwa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Qrendi,Q282203
01791,"Church of the Madonna of Mercy","Knisja tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Qrendi,Q282203
01792,Crucifix,Kurċifiss,,,,Qrendi,Q282203
01793,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Qrendi,Q282203
01794,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qrendi,Q282203
01795,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qrendi,Q282203
01796,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Qrendi,Q282203
01797,"Niche of the Madonna of the Girdle","Niċċa tal-Madonna taċ-Ċintura",,,,Qrendi,Q282203
01798,"Relief of the Eucharist","Riljiev tal-Ewkaristija",,,,Qrendi,Q282203
01799,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Qrendi,Q282203
01800,"Niche of the Madonna of the Girdle","Niċċa tal-Madonna taċ-Ċintura",,,,Qrendi,Q282203
01801,Crucifix,Kurċifiss,,,,Qrendi,Q282203
01802,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Qrendi,Q282203
01803,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Qrendi,Q282203
01195,"Villa Marija",,,,,Rabat,Q44381
01197,"Ghajn Hammam Wash House","Ghajn tal-Hasselin, Ghajn Hammam",,,,Rabat,Q44381
01200,"Villa Luigisland",,,,,Rabat,Q44381
2323,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2324,"Church of St Martin of Tours","Knisja ta' San Martin ta' Tours",,,,Rabat,Q44381
2325,"Chapel of St Martin of Tours","Kappella ta' San Martin ta' Tours",,,,Rabat,Q44381
2326,"Chuch of the Immaculate and St Anthony the Abbot (Ghemieri)","Knisja tal-Immakulata u ta' Sant Anton Abbati",,,,Rabat,Q44381
2327,"Church of the Nativity of the Virgin Mary","Knisja tat-twelid tal-Madonna",,,,Rabat,Q44381
2328,"Church of the Nativity of the Madonna","Knisja tat-twelid tal-Madonna",,,,Rabat,Q44381
2329,"Chapel of St Catherine","Kappella ta' Santa Katerinia",,,,Rabat,Q44381
2330,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tad-Duluri",,,,Rabat,Q44381
2331,"Chapel of St Nicholas and St Lucy","Kappella ta' San Nikola u Santa Luċija",,,,Rabat,Q44381
2332,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2333,"Chapel of St Michael (Sancir)","Kappella ta' San Mikiel",,,,Rabat,Q44381
2334,"Chapel of the Society of the Sacred Heart","Kappella tas-Soċjeta tal-Qalb Mqaddsa",,,,Rabat,Q44381
2335,"Church of the Mater Admirabilis","Knisja dedikata lil-Mater Admirabilis",,,,Rabat,Q44381
2336,"Chapel of St Anthony","Kappella ta' San Anton",,,,Rabat,Q44381
2337,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2338,"Dejma Cross","Salib tad-Dejma",,,,Rabat,Q44381
2339,"Church of St Mark","Knisja ta' San Mark",,,,Rabat,Q44381
2340,"Relief of the Madonna","Reliev tal-Madonna",,,,Rabat,Q44381
2341,"Statue of St Anthony the Abbot","Statwa ta' San Anton Abbati",,,,Rabat,Q44381
2342,"Statue of St Augustine","Statwa ta' Sant Wistin",,,,Rabat,Q44381
2343,"Statue of the Madonna of the Girdle","Statwa tal-Madonna taċ-ċintura",,,,Rabat,Q44381
2344,"Statue of St Nicholas of Torentino","Statwa ta' San Nikola ta' Torentino",,,,Rabat,Q44381
2345,"Niche of the Madonna of the Good Counsel","Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill",,,,Rabat,Q44381
2346,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2347,"Church of St Bartholomew","Knisja ta' San Bartilmew",,,,Rabat,Q44381
2348,"Niche of Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Rabat,Q44381
2349,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2350,"Church of St Mary (Ta' Doni)","Knisja ta' Santa Marija (ta' Doni)",,,,Rabat,Q44381
2351,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2352,"Niche of the Nativity of Christ","Niċċa tat-twelid ta' Kristu",,,,Rabat,Q44381
2353,"Stone Cross",Salib,,,,Rabat,Q44381
2354,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Rabat,Q44381
2355,"Relief of the Assumption","Reliev tal-Assunta",,,,Rabat,Q44381
2356,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa tas-Salvatur",,,,Rabat,Q44381
2357,"Church of the Nativity of the Madonna of Jesus (Ta' Ġieżu)","Knisja tat-twelid tal-Madonna ta' Ġieżu",,,,Rabat,Q44381
2358,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2359,"Niche of St Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Rabat,Q44381
2360,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2361,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2362,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Rabat,Q44381
2363,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2364,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2365,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2366,"Parish Church of St Paul","Knisja Parrokjali ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2367,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Rabat,Q44381
2368,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2369,"Niche of the Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Rabat,Q44381
2370,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2371,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Rabat,Q44381
2372,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2373,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2374,"Niche of the Madonna of the Good Counsel","Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill",,,,Rabat,Q44381
2375,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2376,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2377,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2378,"Niche of St Agatha","Niċċa ta' Santa Agata",,,,Rabat,Q44381
2379,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2380,"Niche of St Agatha","Niċċa ta' Sant Agata",,,,Rabat,Q44381
2381,"Niche of St Paul","Nicċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2382,"Niche of the Holy Family","Niċċa tas-Sagra Familja",,,,Rabat,Q44381
2383,"Niche of St Agatha","Niċċa ta' Sant Agata",,,,Rabat,Q44381
2384,"Niche of St Paul","Nicċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2385,Cross,Salib,,,,Rabat,Q44381
2386,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2387,"Niche of the Madonna and Jesus","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Rabat,Q44381
2388,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2389,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Rabat,Q44381
2390,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2391,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Rabat,Q44381
2392,"Statue of St Catald","Statwa ta' San Katald",,,,Rabat,Q44381
2393,"Church of St Calad","Knisja ta' San Katald",,,,Rabat,Q44381
2394,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2395,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2396,"Statue of St Peter","Statwa ta' San Pietru",,,,Rabat,Q44381
2397,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2398,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Rabat,Q44381
2399,"Chapel of the Nativity of Our Lady and St Nicholas","Kappella tal Vitorja u San Nikola",,,,Rabat,Q44381
2400,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2401,"Niche of the Madonna of the Good Counsel","Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill",,,,Rabat,Q44381
2402,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Rabat,Q44381
2403,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2404,"Church of St Francis","Knisja ta' San Franġisk",,,,Rabat,Q44381
2405,"Statue of St Anthony of Padua","Statwa ta' San Anton ta' Padova",,,,Rabat,Q44381
2406,"Niche of the Madonna of Good Counsel","Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill",,,,Rabat,Q44381
2407,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2408,"Statue of St Francis of Assisi","Statwa ta' San Franġisk",,,,Rabat,Q44381
2409,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2410,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2411,"Niche of St Francis of Assisi","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Rabat,Q44381
2412,"Niche of St Vincent Ferreri","Niċċa ta' San Vinċenz Ferrir",,,,Rabat,Q44381
2413,"Niche of St Bonaventura","Niċċa ta' San Bonaventura",,,,Rabat,Q44381
2414,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2415,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2416,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta Sant Anton ta' Padova",,,,Rabat,Q44381
2417,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2418,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2419,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2420,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tad-Duluri",,,,Rabat,Q44381
2421,"Niche of the Madonna with Jesus","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Rabat,Q44381
2422,"Church of St Sebastian","Knisja ta' San Bastjan",,,,Rabat,Q44381
2423,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2424,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta' Kristu Salvatur",,,,Rabat,Q44381
2425,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2426,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tad-Duluri",,,,Rabat,Q44381
2427,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2428,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Rabat,Q44381
2429,"Chapel of St Anthony the Abbot","Kappella ta' San Anton Abbati",,,,Rabat,Q44381
2430,"Chapel of the Sisters of Charity","Kappella tas-Sorijiet tal-Karita",,,,Rabat,Q44381
2431,"Chapel of Our Lady of Virtu'","Kappella tal-Madonna tal-Virtu'",,,,Rabat,Q44381
2432,"Chapel of the Ursuline Sisters","Kappella tas-Sorijiet tal-Orsolini",,,,Rabat,Q44381
2433,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Rabat,Q44381
2434,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2435,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2436,"Church of the Madonna of the Grotto","Knisja tal-Madonna tal-Għar",,,,Rabat,Q44381
2437,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2438,"Statue of the Madonna of the Rosary","Statwa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Rabat,Q44381
2439,"Niche of St Vincent Ferreri","Niċċa ta' San Vinċenz Ferrir",,,,Rabat,Q44381
2440,"Church of the Nativity of the Virgin Mary (ta' Qasha)","Knisja tat-twelid tal-Madonna",,,,Rabat,Q44381
2441,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2442,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Rabat,Q44381
2443,"Church of St Publius","Knisja ta' San Publiju",,,,Rabat,Q44381
2444,"Niche of St Agatha","Niċċa ta' Santa Agata",,,,Rabat,Q44381
2445,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Rabat,Q44381
2446,"Chapel of St Nicholas (Ta' Saura)","Kappella ta' San Nikola",,,,Rabat,Q44381
2447,"Church of St Agatha","Knisja ta' Santa Agata",,,,Rabat,Q44381
2448,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2449,"Statue of St Paul (Kuntent)","Statwa ta' San Pawl",,,,Rabat,Q44381
2450,"Niche of St Domenic of Guzman","Niċċa ta' San Duminku",,,,Rabat,Q44381
01237,"Bishop's Palace",,,,,"Rabat (Gozo)",
01238,"Cagliares Palace","Palazz ta’ Cagliares",,,,"Rabat (Gozo)",
01239,"Law Courts",Qorti,,,,"Rabat (Gozo)",
01240,"Natural Science Museum","Muzew tax-Xjenza Naturali",,,,"Rabat (Gozo)",
01241,"Magazines (Craft Shop)",Maħzen,,,,"Rabat (Gozo)",
01242,"Cathedral Museum","Muzew tal-Katidral",,,,"Rabat (Gozo)",
01243,"The Old Gatehouse",,,,,"Rabat (Gozo)",
01244,"Archaeology Museum","Muzew tal-Arkejologija",,,,"Rabat (Gozo)",
00003,Citadel,Ċittadella,,,Q867647,"Rabat (Gozo)",
01463,"St Michael Bastion - Citadel","Bastjun ta’ San Mikiel",,,,"Rabat (Gozo)",
01464,"St Martin Demi-bastion - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01465,"St Martin Cavalier - Citadel","Kavallier ta’ San Martin",,,,"Rabat (Gozo)",
01466,"St John Demi-Bastion. - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01467,"St John Cavalier - Citadel","Kavallier ta’ San Ġwann",,,,"Rabat (Gozo)",
01468,"Covertway - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01469,"Ravelin - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01470,"Ditch - Citadel",Foss,,,Q16870001,"Rabat (Gozo)",
01471,"Medieval enceinte - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01472,"Medieval sally-port on north enceinte - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01473,"Masonry revetments along the foot of the cliff face - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01474,"Main gate - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01475,"Curtain wall linking St Martin Demi-bastion to St Michael Bastion - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01476,"Curtain wall linking St John Demi-bastion to St Michael Bastion - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01477,"Gunpowder Magazine - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
01478,"Low Battery - Citadel",,,,,"Rabat (Gozo)",
00003,Citadel,Ċittadella,,,Q867647,"Rabat (Gozo)",
00060,"Nadur Tower","Torri tan-Nadur",,,Q6957997,Rabat,Q44381
00021,"Ta' Ġawhar Tower","Torri ta' Ġawhar",Q1316697,,,Safi,Q658903
01209,"Il-Gnien Tal-Kmand",,,,,Safi,Q658903
01883,"Parish Church of San Paul","Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl",,,,Safi,Q658903
01884,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Safi,Q658903
01885,"Chapel of Saint Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Safi,Q658903
01886,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Safi,Q658903
01887,Cross,Salib,,,,Safi,Q658903
01888,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Safi,Q658903
01889,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Safi,Q658903
01890,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Safi,Q658903
01891,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Safi,Q658903
01892,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Safi,Q658903
01893,"Niche of Saint John the Evangelist","Niċċa ta’ San Ġwann l-Evanġelista",,,,Safi,Q658903
01894,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Safi,Q658903
00795,"Statue of St. Julians","Statwa ta' San Ġiljan",,,,"San Ġiljan",
00796,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,"San Ġiljan",
00797,"Church of the Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"San Ġiljan",
00798,"Church of St. Julians","Knisja ta' San Ġiljan",,,,"San Ġiljan",
00799,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,"San Ġiljan",
00800,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"San Ġiljan",
00801,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"San Ġiljan",
00802,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"San Ġiljan",
00803,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"San Ġiljan",
00804,"Church of the Madonna of Good Counsel","Knisja tal-Madonna tal-Buon Kunsill",,,,"San Ġiljan",
00805,"Church of Santa Rita","Knisja ta' Santa Rita",,,,"San Ġiljan",
01210,"Villa Leoni",,,,,"San Ġiljan",
01211,"Villa Priuli",,,,,"San Ġiljan",
01212,"Balluta Buildings",,,,,"San Ġiljan",
01213,"Villa Blanche",,,,,"San Ġiljan",
01214,"Villa Cassar Torregiani",,,,,"San Ġiljan",
01215,"Villa Fieres",,,,,"San Ġiljan",
01216,"Villa Rosa",,,,,"San Ġiljan",
01217,"San Giuliano Restaurant",,,,,"San Ġiljan",
01218,"Dragonara Palace",,,,,"San Ġiljan",
01219,"La Maltija Restaurant",,,,,"San Ġiljan",
01220,"The Stables",,,,,"San Ġiljan",
01221,"St. Julian's Band Club","Każin tal-Banda ta’ San Ġiljan",,,,"San Ġiljan",
01382,"St George's Bay Tower","Torri tal-bajja ta’ San Ġorġ",,,,"San Ġiljan",
01422,"St.Julians Entrenchment","Trunċiera f’San Ġiljan",,,,"San Ġiljan",
00780,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,"San Ġwann",Q39507
00781,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata (Tal-Mensija)",,,,"San Ġwann",Q39507
00782,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,"San Ġwann",Q39507
00783,"Church of St. Margaret","Knisja ta' Santa Margerita",,,,"San Ġwann",Q39507
00784,"Church of St. Philip and St. James","Knisja ta' San Filippu u San Ġakbu",,,,"San Ġwann",Q39507
00785,"Church of San Gwann tal-Gharghar","Knisja ta' San Ġwann tal-Għargħar",,,,"San Ġwann",Q39507
00786,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"San Ġwann",Q39507
00787,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"San Ġwann",Q39507
00788,"Parish Church of the Madonna of Lourdes","Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta' Lourdes",,,,"San Ġwann",Q39507
01222,"Ta' Xindi Farmhouse","Razzett ta’ Xindi",Q23059196,,,"San Ġwann",Q39507
01421,"Spinola Bay to St Georges Bay Entrenchment",,,,,"San Ġwann",Q39507
00964,"Niche of Christ the Nazarene","Niċċa ta' Kristu Nażżarenu",,,,"San Lawrenz",
00965,"Parish Church of Saint Lawrence","Knisja Parrokkjali ta' San Lawrenz",,,,"San Lawrenz",
00966,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,"San Lawrenz",
00967,"Niche of Saint Lawrence","Niċċa ta' San Lawrenz",,,,"San Lawrenz",
00968,"Chapel of Saint Anne","Kappella ta' Santa Anna",,,,"San Lawrenz",
00040,"Dwejra Tower","Torri tad-Dwejra",,,Q19401632,"San Lawrenz",
00014,"San Pawl Milqi","San Pawl Milqi",,,,"San Pawl il-Baħar",
00055,"Wignacourt Tower","Torri ta' Wignacourt",,,Q1344685,"San Pawl il-Baħar",
00059,"Tal-Qadi Temple","Tempju tal-Qadi",,,,"San Pawl il-Baħar",
01223,"Villa Preziosi",,,,,"San Pawl il-Baħar",
01224,"Villino Chappelle",,,,,"San Pawl il-Baħar",
01225,"Palazzo Pescatore and Gardens",,,,,"San Pawl il-Baħar",
00055,"St Paul Bay Tower and Battery","Torri ta’ Wignacourt",,,,"San Pawl il-Baħar",
01379,"Qawra Point Tower & Battery",,,,,"San Pawl il-Baħar",
01398,"Arrias Battery","Batterija ta’ Arrias",,,,"San Pawl il-Baħar",
01399,"Vendôme Battery - Pwales","Batterija ta’ Vendôme",,,,"San Pawl il-Baħar",
01400,"Batterija ta’ Bugibba / Bugibba Battery",,,,,"San Pawl il-Baħar",
01419,"Qawra Point Entrenchment","Trunċiera tal-Qawra",,,,"San Pawl il-Baħar",
01428,"Perellos Redoubt","Ridott ta’ Perellos",,,,"San Pawl il-Baħar",
01439,"Salina Left Fougasse (Perellos Redoubt)",,,,,"San Pawl il-Baħar",
01083,"Parish Church of St. Margaret","Knisja Parrokkjali ta' Santa Margerita",,,,Sannat,Q602037
01084,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Sannat,Q602037
01085,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Sannat,Q602037
01086,"Niche of Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Sannat,Q602037
01087,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Sannat,Q602037
01088,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Sannat,Q602037
01089,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Sannat,Q602037
01090,"Niche of Madonna and Child","Niċċa tal-Madonna bil-Bambin",,,,Sannat,Q602037
01091,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Sannat,Q602037
00186,"Statue of St Roque","Statwa ta' Santu Rokku",,,,"Santa Venera",Q585420
00187,"Statue of St Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,"Santa Venera",Q585420
00188,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Santa Venera",Q585420
00189,"Niche of St Paule","Niċċa ta' San Pawl",,,,"Santa Venera",Q585420
00190,"Relief of Our Lady of Mount Carmel","Reliev tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Santa Venera",Q585420
00191,"Niche of Our Lady of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Santa Venera",Q585420
00192,"Niche Immaculate Conception","Niċċa tal-Kunċizzjoni",,,,"Santa Venera",Q585420
00193,"Statue of Christ the Saviour","Statwa ta' Kristu Salvatur",,,,"Santa Venera",Q585420
00194,"Statue of Our Lady of Mount Carmel","Statwa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Santa Venera",Q585420
00195,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,"Santa Venera",Q585420
00196,"Niche St George","Niċċa ta' San Ġorġ",,,,"Santa Venera",Q585420
00197,"Niche St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Santa Venera",Q585420
00198,"Parish Church of Santa Venera","Knisja Parrokjali ta' Santa Venera",,,,"Santa Venera",Q585420
00199,"Old Church of Santa Venera","Knisja l-qadima ta' Santa Venera",,,,"Santa Venera",Q585420
01226,"Palazzo Manuel",,,,,"Santa Venera",Q585420
01227,"Conservatorio Vincenzo Bugeja","Konservatorju Vincenzo Bugeja",,,,"Santa Venera",Q585420
01228,"Istituto Technico Vincenzo Bugeja","Istitut Tekniku Vincenzo Bugeja",,,,"Santa Venera",Q585420
01229,"Wignacourt Aqueduct","Akwadott ta’ Wignacourt",,,,"Santa Venera",Q585420
01497,"St Michael Bastion","Bastjun ta’ San Mikiel",,,,Senglea,Q846593
01498,"St Michael Cavalier",,,,,Senglea,Q846593
01499,"Casemated rampart with Main Gate",,,,,Senglea,Q846593
01500,"The Spur",,Q19685072,,,Senglea,Q846593
01501,"Grunenburg's sea-level battery",,,,,Senglea,Q846593
01502,"Enceinte along Corradino side",,,,,Senglea,Q846593
01503,"Platform to the rear of The Spur",,,,,Senglea,Q846593
01504,"Casemated rampart on left extremity of landfront (il- Maċina)",,,,,Senglea,Q846593
01505,"St Anne Gate",,,,,Senglea,Q846593
01506,"Curtain near St Michael Bastion -",,,,,Senglea,Q846593
01230,"Il-Gnien Tal-Kmand",,,,,Siġġiewi,Q919908
01231,"Inquisitors Palace and Gardens","Palazz tal-Inkwizitur",,,,Siġġiewi,Q919908
01232,"Old Fortified House","Dar Fortifikata",,,,Siġġiewi,Q919908
02106,"Parish Church of St Nicholas of Bari","Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola ta’ Bari",,,,Siġġiewi,Q919908
02107,"Statue of St Nicholas","Statwa ta’ San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02108,"Chapel of St John the Baptist","Kappella ta’ San Ġwann il-Battista",,,,Siġġiewi,Q919908
02109,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Siġġiewi,Q919908
02110,"Niche of St John the Evangelist","Niċċa ta’ San Ġwann l-Evanġelista",,,,Siġġiewi,Q919908
02111,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Siġġiewi,Q919908
02112,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02113,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02114,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02115,"Chapel of Santa Margerita","Kappella ta’ Santa Margerita",,,,Siġġiewi,Q919908
02116,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Siġġiewi,Q919908
02117,"Statue of the Madonna of Lourdes","Statwa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Siġġiewi,Q919908
02118,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Siġġiewi,Q919908
02119,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02120,"Niche of the Redeemer","Niċċa tar-Redentur",,,,Siġġiewi,Q919908
02121,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02122,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Siġġiewi,Q919908
02123,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02124,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Siġġiewi,Q919908
02125,"Chapel of the Madonna (Ta’ Cwerra)","Kappella tal-Madonna ta’ Cwerra",,,,Siġġiewi,Q919908
02126,"Relief of St Nicholas","Riljiev ta’ San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02127,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Siġġiewi,Q919908
02128,"Relief of Christ the King","Riljiev ta’ Kristu Sultan",,,,Siġġiewi,Q919908
02129,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Siġġiewi,Q919908
02130,"Niche of St Nicholas","Niċċa ta' San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02131,"Niche of St Gaetan","Niċċa ta’ San Gejtanu",,,,Siġġiewi,Q919908
02132,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02133,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta’ Kristu Salvatur",,,,Siġġiewi,Q919908
02134,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Siġġiewi,Q919908
02135,"Relief of the Holy Family","Riljiev tas-Sagra Familja",,,,Siġġiewi,Q919908
02136,"Chapel of St Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Siġġiewi,Q919908
02137,"Church of Our Lady of Divine Providence","Kappella tal-Providenza",,,,Siġġiewi,Q919908
02138,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02139,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu",,,,Siġġiewi,Q919908
02140,"Relief of the Pieta","Riljiev tal-Pieta’",,,,Siġġiewi,Q919908
02141,"Chapel of the Madonna of Mount Carmel","Kappella tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02142,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02143,"Niche of St Philip of Agira","Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira",,,,Siġġiewi,Q919908
02144,"Niche of the Madonna and Souls","Niċċa tal-Madonna u l-erwieħ",,,,Siġġiewi,Q919908
02145,Cross,Salib,,,,Siġġiewi,Q919908
02146,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Siġġiewi,Q919908
02147,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Siġġiewi,Q919908
02148,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Siġġiewi,Q919908
02149,"Relief of the Madonna of Good Counsel","Riljiev tal-Madonna tal-Bon Kunsill",,,,Siġġiewi,Q919908
02150,"Oratory of the Holy Family","Oratorju tas-Sagra Familja",,,,Siġġiewi,Q919908
02151,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Siġġiewi,Q919908
02152,"Niche of the Guardian Angel","Niċċa tal-Anglu Kustodju",,,,Siġġiewi,Q919908
02153,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Siġġiewi,Q919908
02154,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Siġġiewi,Q919908
02155,"Relief of the Sacred Heart of Jesus","Riljiev tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Siġġiewi,Q919908
02156,"Niche of St James","Niċċa ta’ San Ġakbu",,,,Siġġiewi,Q919908
02157,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Siġġiewi,Q919908
02158,"Statue of the Madonna of Mount Carmel","Statwa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02159,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Kunċizzjoni",,,,Siġġiewi,Q919908
02160,"Niche of the Redeemer","Niċċa tar-Redentur",,,,Siġġiewi,Q919908
02161,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Siġġiewi,Q919908
02162,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Siġġiewi,Q919908
02163,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02164,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02165,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Siġġiewi,Q919908
02166,"Laferla Cross","Is-salib ta’ Laferla",Q23682859,,,Siġġiewi,Q919908
02167,"Niche of Santu Kristu","Niċċa ta’ Santu Kristu",,,,Siġġiewi,Q919908
02168,"Statue of the Ecce Homo","Statwa tal-Ecce Homo",,,,Siġġiewi,Q919908
02169,"Statue of Christ tied to a column","Statwa ta’ Kristu marbut ma’ kolonna",,,,Siġġiewi,Q919908
02170,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02171,"Statue of Christ in the Olive Garden","Statwa ta’ Ġesu’ fl-gnien taż-żebbuġ",,,,Siġġiewi,Q919908
02172,"Church of St Lawrence","Knisija ta’ San Lawrenz",,,,Siġġiewi,Q919908
02173,"Niche of the Pieta","Niċċa tal-Pieta",,,,Siġġiewi,Q919908
02174,"Niche of St Agatha","Niċċa ta’ Santa Agatha",,,,Siġġiewi,Q919908
02175,"Chapel of St Blase","Kappella ta’ San Blas",,,,Siġġiewi,Q919908
02176,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Siġġiewi,Q919908
02177,"Niche of St. Publius","Niċċa ta' San Publiju",,,,Siġġiewi,Q919908
02178,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02179,"Church of St Mark","Knisja ta’ San Mark",,,,Siġġiewi,Q919908
02180,"Statue of the Ecce Homo","Statwa tal-Ecce Homo",,,,Siġġiewi,Q919908
02181,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’",,,,Siġġiewi,Q919908
02182,"Chapel of the Annunciation","Kappella tal-Lunzjata",,,Q18921085,Siġġiewi,Q919908
02183,"Chapel of the Madonna of Mount Carmel","Kappella tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Siġġiewi,Q919908
02184,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Siġġiewi,Q919908
02185,"Church of the Assumption at Ħax-Xluq","Knisja tal-Assunta f’Ħax-Xluq",,,,Siġġiewi,Q919908
02186,"Statue of the Assumption","Statwa tal-Assunta",,,Q23050198,Siġġiewi,Q919908
02187,"Chapel of San Carlo Borromeo","Kappella ta’ San Karlu Borromeo",,,,Siġġiewi,Q919908
02188,"Niche of the Souls in Purgatory","Niċċa tal-erwieħ fil-purgatorju",,,,Siġġiewi,Q919908
02189,"Statue of Our Lady of Sorrows","Statwa tad-Duluri",,,,Siġġiewi,Q919908
00019,"Stella Maris Parish Church","Knisja tal-Verġni Marija Kewkba Tal-Baħar",,,,Sliema,Q39526
00020,"Sacro Cuor Parish Church","Knisja tal-Qalb Imqaddsa ta' Marija",Q7111044,,,Sliema,Q39526
00727,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Sliema,Q39526
00728,"Statue of St. John the Baptist","Statwa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Sliema,Q39526
00729,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Sliema,Q39526
00730,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Sliema,Q39526
00731,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Sliema,Q39526
00732,"Niche of St. Aloysius Gonzaga","Niċċa ta' San Lwiġi Gonzaga",,,,Sliema,Q39526
00733,"Niche of the Madonna della Cintura","Niċċa tal-Madonna taċ-Ċintura",,,,Sliema,Q39526
00734,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Sliema,Q39526
00735,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00736,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Sliema,Q39526
00737,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00738,"Niche of the Sacred Heart of the Madonna","Niċċa tal-Qalb ta' Marija",,,,Sliema,Q39526
00739,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00740,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00741,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Sliema,Q39526
00742,"Niche of the Ecce Homo","Niċċa tal-Ecce Homo",,,,Sliema,Q39526
00743,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Sliema,Q39526
00744,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00745,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00746,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Sliema,Q39526
00747,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja",,,,Sliema,Q39526
00748,"Niche of St. Helen","Niċċa ta' Santa Elena",,,,Sliema,Q39526
00749,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00750,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00751,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00752,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Sliema,Q39526
00753,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Sliema,Q39526
00754,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Sliema,Q39526
00755,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Sliema,Q39526
00756,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Sliema,Q39526
00757,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Sliema,Q39526
00758,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00759,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Sliema,Q39526
00760,"Niche of St Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Sliema,Q39526
00761,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00762,"Niche of the Madonna","Niċċa tal-Madonna",,,,Sliema,Q39526
00763,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Sliema,Q39526
00764,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00765,"Niche of the Sacred Heart of the Madonna","Niċċa tal-Qalb ta' Marija",,,,Sliema,Q39526
00766,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00767,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00768,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Sliema,Q39526
00769,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00770,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Sliema,Q39526
00771,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Sliema,Q39526
00772,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Sliema,Q39526
00773,"Niche of the Sacred Heart of the Madonna","Niċċa tal-Qalb ta' Marija",,,,Sliema,Q39526
00774,"Niche of St. Dominic","Niċċa ta' San Duminku",,,,Sliema,Q39526
00775,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Sliema,Q39526
00776,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00777,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Sliema,Q39526
00778,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Sliema,Q39526
00779,"Niche of Jesus of Nazareth","Niċċa ta' Ġesu Nażżarenu",,,,Sliema,Q39526
01233,"Villa Louise",,,,,Sliema,Q39526
01234,"Villa Drago",,,,,Sliema,Q39526
01235,"Government School","Skola tal-Gvern",,,,Sliema,Q39526
01236,"Majestic Theatre","Teatru Majestic",,,,Sliema,Q39526
01345,"Fort Tigné","Forti Tigné",Q17340318,,,Sliema,Q39526
01346,"Circular Tower-Keep - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01347,"Central Traverse - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01348,"Casemated Right Face - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01349,"Casemated Left Face - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01350,"Casemated Right Flank - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01351,"Casemated Left Flank - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01352,"Right Courtyard - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01353,"Left Courtyard - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01354,"Ditch - Fort Tigné",Foss,,,Q16870001,Sliema,Q39526
01355,"Right Counterscarp Galley - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01356,"Centre Counterscarp Gallery - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01357,"Left Counterscarp Gallery - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01358,"Scarp masonry revetment - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01359,"Flight of Steps from seashore - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01360,"Remains of vaulted cistern - Fort Tigné",,,,,Sliema,Q39526
01383,"St Julian's Tower and Battery","Torri u Batterija ta’ San Ġiljan",,,,Sliema,Q39526
01804,"Church of the Madonna Mediatrix of all Graces","Knisja tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Sliema,Q39526
01895,"No 5, Il-Pjazzetta",,,,,Sliema,Q39526
02032,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Assunta",,,,Tarxien,Q744001
02033,"Chapel of St Bartholomew","Kappella ta’ San Bartolomew",,,,Tarxien,Q744001
02034,"Niche of St Bartholomew","Niċċa ta’ San Bartolomew",,,,Tarxien,Q744001
02035,"Niche of Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Tarxien,Q744001
02036,"Chapel of Santa Marija","Kappella ta’ Santa Marija tar-Rokna",,,,Tarxien,Q744001
02037,"Niche of Christ the Savior","Niċċa ta’ Kristu Salvatur",,,,Tarxien,Q744001
02038,"Niche of St. Spyridon","Niċċa ta’ San Spiridjun",,,,Tarxien,Q744001
02039,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Tarxien,Q744001
02040,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Tarxien,Q744001
02041,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Tarxien,Q744001
02042,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02043,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunzjata",,,,Tarxien,Q744001
02044,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02045,"Parish Church of the Annunciation","Knisja Parrokjali tal-Lunzjata",,,,Tarxien,Q744001
02046,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Tarxien,Q744001
02047,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Tarxien,Q744001
02048,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02049,"Empty Niche of the Madonna of Rosary","Niċċa vojta tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Tarxien,Q744001
02050,"Church of St. Augustine","Knisja ta’ Sant Wistin",,,,Tarxien,Q744001
02051,"Chapel of the Annunciation and St Joseph","Kappella tal-Lunzjata u San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02052,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02053,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Tarxien,Q744001
02054,"Cemetery Chapel","Kappella taċ-ċimiterju",,,,Tarxien,Q744001
02055,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Tarxien,Q744001
02056,"Dejma Cross","Salib tad-Dejma",,,,Tarxien,Q744001
02057,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Tarxien,Q744001
00035,"Our Lady of Victory Church","Knisja tal-Vittorja",,,,Valletta,Q23800
00048,"Lascaris War Rooms","Lascaris War Rooms",Q1648164,,,Valletta,Q23800
00514,"Niche of St. Publius","Niċċa ta' San Publiju",,,,Valletta,Q23800
00515,"Chapel of the Carmelite Madonna","Kappella tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00516,"Church of the Madonna of Liesse","Knisja tal-Madonna ta' Liesse (tal-ferħ)",,,,Valletta,Q23800
00517,"Relief of the Baptism of Christ with St. John the Baptist","Reliev tal-magħmudija ta' Kristu",,,,Valletta,Q23800
00518,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Valletta,Q23800
00519,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta' Sant Antnin",,,,Valletta,Q23800
00520,"Church of the Madonna of Jesus","Knisja tal-Madonna ta' Ġieżu",,,,Valletta,Q23800
00521,"Statue of St. Francis","Statwa ta' San Franġisk",,,,Valletta,Q23800
00522,"Statue of St. Francis of Paola","Statwa ta' San Franġisk ta' Paola",,,,Valletta,Q23800
00523,"Church of St. Lucy","Knisja ta' Santa Luċija",,Q10300630,Q10300630,Valletta,Q23800
00524,"Niche of the Madonna of Loreto","Niċċa tal-Madonna ta' Loretu",,,,Valletta,Q23800
00525,"Church of St. Ursola","Knisja ta' Santa Ursola",,,,Valletta,Q23800
00526,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Valletta,Q23800
00527,"Relief of the Baptism of Christ with St. John the Baptist","Reliev tal-magħmudija ta' Kristu",,,,Valletta,Q23800
00528,"Church of St. Roque","Knisja ta' Santu Rokku",,,,Valletta,Q23800
00529,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Valletta,Q23800
00530,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tad-Duluri",,,,Valletta,Q23800
00531,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Valletta,Q23800
00532,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Valletta,Q23800
00533,"Niche of St. Francis of Paola","Niċċa ta' San Franġisk ta' Paola",,,,Valletta,Q23800
00534,"Niche of St. Dominic","Niċċa ta' San Duminku",,,,Valletta,Q23800
00535,"Church of the Madonna of Fair Havens","Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvo",,,,Valletta,Q23800
00536,"Church of St. Nicholas","Knisja ta' San Nikola",,,,Valletta,Q23800
00537,"Niche of St. Dominic","Niċċa ta' San Duminku",,,,Valletta,Q23800
00538,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Valletta,Q23800
00539,"Church of Mary Magdalene","Knisja tal-Madalena",,,,Valletta,Q23800
00540,"Church of St. Anne","Knisja ta' Santa Anna",,,,Valletta,Q23800
00541,"Chapel of St. Anne","Kappella ta' Santa Anna",,,,Valletta,Q23800
00542,"Niche of the Madonna of Pompei","Niċċa tal-Madonna ta' Pompej",,,,Valletta,Q23800
00543,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Valletta,Q23800
00544,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Valletta,Q23800
00545,"Niche of St. Dominic","Niċċa ta' San Duminku",,,,Valletta,Q23800
00546,"Chapel of the Presentation of the Madonna","Kappella tal-preżentazzjoni tal-Madonna",,,,Valletta,Q23800
00547,"Church of the Blessed Sacrament","Knisja tas-Sagrament",,,,Valletta,Q23800
00548,"Niche of the Madonna of All Souls","Niċċa tal-Madonna tal-erwieħ",,,,Valletta,Q23800
00549,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00550,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Valletta,Q23800
00551,"Church of the Madonna of Pilar","Knisja tal-Madonna tal-Pilar",,,,Valletta,Q23800
00552,"St. Paul's Anglican Cathedral","Katidral Anglikan ta' San Pawl",,,,Valletta,Q23800
00553,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00554,"Statue of St. Elias","Statwa ta' San Elija",,,,Valletta,Q23800
00555,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00556,"Church of the Carmelites","Knisja tal-Karmelitani",,,,Valletta,Q23800
00557,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00558,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Valletta,Q23800
00559,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00560,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Valletta,Q23800
00561,"Statue of St. Augustine","Statwa ta' Sant Wistin",,,,Valletta,Q23800
00562,"Church of St. Augustine","Knisja ta' Sant Wistin",,,,Valletta,Q23800
00563,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Valletta,Q23800
00564,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Valletta,Q23800
00565,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Valletta,Q23800
00566,"Statue of St. Francis of Assisi","Statwa ta' San Franġisk",Q19401364,,,Valletta,Q23800
00567,"Church of St. Francis","Knisja ta' San Franġisk",,,,Valletta,Q23800
00568,"Church of St. Barbara","Knisja ta' Santa Barbara",,,,Valletta,Q23800
00569,"Church of St. Catherine of the Langue of Italy","Knisja ta' Santa Katerina tal-Italja",,,,Valletta,Q23800
00570,"Church of St. James","Knisja ta' San Ġakbu",,,,Valletta,Q23800
00571,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Valletta,Q23800
00572,"Niche of St. Peter of Alcantara","Niċċa ta' San Pietru ta' Alcantra",,,,Valletta,Q23800
00573,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Valletta,Q23800
00574,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Valletta,Q23800
00575,"Church of St. Paul's Shipwreck","Knisja ta' San Pawl Nawfragu",,,,Valletta,Q23800
00576,"Niche of St. Francis Borgia","Niċċa ta' San Franġisk Borġia",,,,Valletta,Q23800
00577,"Jesiut Church","Knisja tal-Ġeżwiti",,,,Valletta,Q23800
00578,"Niche of St. Aloysius Gonzaga","Niċċa ta' San Lwigi Gonzaga",,,,Valletta,Q23800
00579,"Statue of the Madonna","Statwa tal-Madonna",,,,Valletta,Q23800
00580,"Statue of St. Stanislaus Kostka","Statwa ta' San Stanislaus Kostka",,,,Valletta,Q23800
00581,"Niche of St. Francis Xavier","Niċċa ta' San Franġisk Saverju",,,,Valletta,Q23800
00582,"Statue of St. Ignatius of Loyola","Statwa ta' San Injażju ta' Loyola",,,,Valletta,Q23800
00583,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Valletta,Q23800
01125,"Auberge D'Aragon","Berġa ta’ Aragona",,,,Valletta,Q23800
01126,"Municipal Palace - Banca Guratale","Palazz Municipali",,,,Valletta,Q23800
01127,"Auberge de Castille et Leon","Berġa ta’ Kastilja",Q2499012,,,Valletta,Q23800
01128,"Auberge de Baviere","Berġa ta’ Bavjera",,,,Valletta,Q23800
01129,"Auberge D'Italie","Berġa tal-Italja",,Q16863312,Q15917545|Q16863312,Valletta,Q23800
01130,"St.John's Co-Cathedral","Kon-Katidral ta’ San Gwann",,,,Valletta,Q23800
01131,"Palazzo Parisio",,Q20949685,,,Valletta,Q23800
01132,Castellania,Kastellanija,Q5049687,,,Valletta,Q23800
01133,"Museum of Fine Arts","Muzew tal-Arti",,,,Valletta,Q23800
01134,"Grandmaster Palace","Palazz tal-Granmastru",,,,Valletta,Q23800
01135,"Auberge de Provence","Berga ta’ Provence",Q16863314,,,Valletta,Q23800
01136,"Palazzo De La Salle",,,,,Valletta,Q23800
01137,"Sacra Infermeria","Sagra Infermerija",,,,Valletta,Q23800
01138,"Barriera Stores",,,,,Valletta,Q23800
01139,"Old University","L-Universita’ l-Antika",,,,Valletta,Q23800
01140,"Manoel Theatre","Teatru Manwel",Q576800,,,Valletta,Q23800
01141,Bibliotheca,Bibjoteka,,,,Valletta,Q23800
01142,Cancelleria,Kancellerija,,,,Valletta,Q23800
01143,"Triton Fountain","Funtana tat-Tritoni",Q7844323,,,Valletta,Q23800
01144,"Great Siege Monument","Munument tal-Assedju",,,,Valletta,Q23800
01145,"Palazzo Caraffa",,,,,Valletta,Q23800
01572,Valletta,"Il-Belt Valletta",Q23800,,,Valletta,Q23800
01573,"St. John Bastion","Bastjun ta’ San Ġwann",,,,Valletta,Q23800
01574,"St. John Cavalier","Kavallier ta’ San Ġwann",,,,Valletta,Q23800
01575,"St. James Cavalier","Kavallier ta’ San Ġakbu",,,,Valletta,Q23800
01576,"Porta Reale Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01577,"St James Bastion","Bastjun ta’ San Ġakbu",,,,Valletta,Q23800
01578,"Castille Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01579,"St Peter and St Paul Bastion","Bastjun ta’ San Pietru u San Pawl",,,,Valletta,Q23800
01580,"St John Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01581,"St Michael Bastion","Bastjun ta’ San Mikiel",,,,Valletta,Q23800
01582,"St Andrew Bastion","Bastjun ta’ Sant Indirija",,,,Valletta,Q23800
01583,"Retired Battery beneath Spencer Bastion",,,,,Valletta,Q23800
01584,"Manderaggio Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01585,"San Salvatore Bastion","Bastjun ta San Salvatore",,,,Valletta,Q23800
01586,"German Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01587,"St Sebastian Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01588,"English Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01589,"French Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01590,"St Lazarus Bastion","Bastjun ta’ San Lażżru",,,,Valletta,Q23800
01591,"St Lazarus Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01592,"St Christopher Bastion","Bastjun ta’ San Kristofru",,,,Valletta,Q23800
01593,"St Lucy Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01594,"St Barbara Bastion","Bastjun ta’ Santa Barbara",,,,Valletta,Q23800
01595,"Marina Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01596,"St Gregory Bastion","Bastjun ta’ San Girgor",,,,Valletta,Q23800
01597,"St Gregory Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01598,"Conception Bastion","Bastjun tal-Kunċizzjoni",,,,Valletta,Q23800
01599,"Sta Scholastica Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01600,"St John Bastion Caraffa",,,,,Valletta,Q23800
01601,"Sta Ubaldesca Curtain",,,,,Valletta,Q23800
01602,"St Michael Counterguard",,,,,Valletta,Q23800
01603,"St John Counterguard",,,,,Valletta,Q23800
01604,"St James Counterguard",,,,,Valletta,Q23800
01605,"SS Peter and Paul Counterguard",,,,,Valletta,Q23800
01606,"Main Ditch",,,,,Valletta,Q23800
01607,"Advanced Ditch",,,,,Valletta,Q23800
01608,"Rock-hewn Glacis",,,,,Valletta,Q23800
01609,"Covertway of the main ditch",,,,,Valletta,Q23800
01610,"Covertway of the advanced ditch",,,,,Valletta,Q23800
01611,"Communication gallery of the counterscarps",,,,,Valletta,Q23800
01612,"St Andrew Tenaille",,,,,Valletta,Q23800
01613,"Vendôme Bastion","Bastjun ta’ Vendôme",,,,Valletta,Q23800
01614,"Lascaris Battery","Batterija ta’ Lascaris",Q1715649,,,Valletta,Q23800
01615,"Faussebraye beneath St Andrew Bastion",,,,,Valletta,Q23800
01616,"Grunenburg low battery",,,,,Valletta,Q23800
01686,"Fort St Elmo","Forti Sant Iermu",Q1438745,,,Valletta,Q23800
01687,"Left Demi-Bastion",,,,,Valletta,Q23800
01688,"Right Demi-Bastion",,,,,Valletta,Q23800
01689,"Left arm",,,,,Valletta,Q23800
01690,"Right arm",,,,,Valletta,Q23800
01691,"Left wing",,,,,Valletta,Q23800
01692,"Right Wing",,,,,Valletta,Q23800
01693,Cavalier,,,,,Valletta,Q23800
01694,"Piazza / parade ground",,,,,Valletta,Q23800
01695,"Short curtain / rampart with Main Gate",,,,,Valletta,Q23800
01696,"Porta del Soccorso",,,,,Valletta,Q23800
01697,"Land front Ditch",,,,,Valletta,Q23800
01698,"Glacis / granaries",,,,,Valletta,Q23800
01699,Gatehouse,,,,,Valletta,Q23800
01700,"Main Gate and bridge on land front",,,,,Valletta,Q23800
01701,"Boundary wall along counterscarp",,,,,Valletta,Q23800
01702,Barracks,,,,,Valletta,Q23800
00857,"Chapel of Sta. Martha","Kappella ta' Santa Martha (tal-Għonq)",,,,"Rabat (Gozo)",
00858,"Church St. Francis","Knisja ta' San Franġisk",,,,"Rabat (Gozo)",
00859,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00860,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00861,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00862,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00863,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00864,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00865,"Niche Madonna of Loreto","Niċċa tal-Madonna ta' Loretu",,,,"Rabat (Gozo)",
00866,"Statue of St George","Statwa ta' San Ġorġ",,,,"Rabat (Gozo)",
00867,"Church Madonna of Pompei","Knisja tal-Madonna ta' Pompej",,,,"Rabat (Gozo)",
00868,"Church Immaculate Conception","Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00869,Cross,Salib,,,,"Rabat (Gozo)",
00870,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00871,"Niche of Joannes Duns Scotus","Niċċa ta' Joannes Duns Scotus",,,,"Rabat (Gozo)",
00872,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00873,"Niche of the Madonna of Charity","Niċċa tal-Madonna tal-Karita",,,,"Rabat (Gozo)",
00874,"Niche of the Madonna of ta' Pinu","Niċċa tal-Madonna ta' Pinu",,,,"Rabat (Gozo)",
00875,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00876,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00877,"Church of St. Augustine","Knisja ta' Sant Wistin",,,,"Rabat (Gozo)",
00878,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00879,"Niche of Mary Queen of Heavens","Statwa ta' Marija Sultana tas-Sema",,,,"Rabat (Gozo)",
00880,"Statue St. Joseph with relief of Madonna of Sorrows","Statwa ta' San Ġużepp u reliev tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00881,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,"Rabat (Gozo)",
00882,"Niche of the Madonna of Good Counsel","Niċċa tal-Madonna tal-Buon Kunsill",,,,"Rabat (Gozo)",
00883,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,"Rabat (Gozo)",
00884,"Niche of the Madonna of Soledad","Niċċa Madonna ta' Soledad",,,,"Rabat (Gozo)",
00885,"Missing Niche of Madonna of Sorrows","Niċċa nieqsa tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00886,"Relief of Madonna and Child","Reliev tal-Madonna bil-Bambin",,,,"Rabat (Gozo)",
00887,"Chapel of St. Joseph","Kappella ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00888,"Chapel of Santa Barbara","Kappella ta' Santa Barbara",,,,"Rabat (Gozo)",
00889,"Cathedral of St.Mary","Knisja Katidrali tal-Assunta",,,,"Rabat (Gozo)",
00890,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Rabat (Gozo)",
00891,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,"Rabat (Gozo)",
00892,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,"Rabat (Gozo)",
00893,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00894,"Church Nativity of the Madonna","Knisja tat-twelid tal-Madonna",,,,"Rabat (Gozo)",
00895,"Chapel of St. James","Kappella ta' San Ġakbu",,,,"Rabat (Gozo)",
00896,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,"Rabat (Gozo)",
00897,"Niche Madonna of Loreto","Niċċa tal-Madonna ta' Loretu",,,,"Rabat (Gozo)",
00898,"Parish Church of St. George","Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ",,,,"Rabat (Gozo)",
00899,"Niche of St. Aloysius Gonzaga","Niċċa ta' San Lwigi Gonzaga",,,,"Rabat (Gozo)",
00900,"Niche of the Blessed Mary of Mercy","Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena",,,,"Rabat (Gozo)",
00901,"Niche of St. Andrew","Niċċa ta' San Indrija",,,,"Rabat (Gozo)",
00902,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Rabat (Gozo)",
00903,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,"Rabat (Gozo)",
00904,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,"Rabat (Gozo)",
00905,"Statue of St George","Statwa ta' San Ġorġ",,,,"Rabat (Gozo)",
00906,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00907,"Niche of the Madonna of Providence","Niċċa tal-Madonna tal-Providenza",,,,"Rabat (Gozo)",
00908,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Rabat (Gozo)",
00909,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00910,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta' Kristu Salvatur",,,,"Rabat (Gozo)",
00911,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,"Rabat (Gozo)",
00912,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,"Rabat (Gozo)",
00913,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00914,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,"Rabat (Gozo)",
00915,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00916,"Statue of Christ embracing cross and relief of the Madonna of Sorrows","Statwa tar-Redentur u Reliev tad-Duluri",,,,"Rabat (Gozo)",
00917,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,"Rabat (Gozo)",
00918,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,"Rabat (Gozo)",
00919,"Church of Our Lady of Divine Grace","Knisja tal-Madonna tal-Grazzja",,,,"Rabat (Gozo)",
00920,"Statue of the Sacred Heart of Mary","Statwa tal-Qalb ta' Marija",,,,"Rabat (Gozo)",
00921,"Statue of St. Francis","Statwa ta' San Frangisk",,,,"Rabat (Gozo)",
00922,"Niche of theSacred Heart of Mary","Niċċa tal-Qalb ta' Marija",,,,"Rabat (Gozo)",
00923,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Rabat (Gozo)",
00924,"Relief of the Annunciation","Reliev tal-Lunzjata",,,,"Rabat (Gozo)",
00925,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00926,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,"Rabat (Gozo)",
00927,"Niche of the Annunciation","Niċċa tal-Lunżjata",,,,"Rabat (Gozo)",
00928,"Church of Our Lady of Manresa","Knisja tal-Madonna ta' Manresa",,,,"Rabat (Gozo)",
00929,"Church Our Lady of the Annunciation","Knisja tal-Madonna tal-Lunzjata",,,,"Rabat (Gozo)",
00930,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,"Rabat (Gozo)",
00931,"Church of Cana Movement","Knisja tal-Movement ta' Kana",,,,"Rabat (Gozo)",
00932,"Church of the Carmelite Home","Knisja tad-Dar tal-Karmelitani",,,,"Rabat (Gozo)",
00933,"Church of Don Bosco Oratory","Knisja tal-Oratorju Don Bosco",,,,"Rabat (Gozo)",
00934,"Church of the Good Shepherd","Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb",,,,"Rabat (Gozo)",
00935,"Church of Our Lady of the Sacred Heart","Knisja tal-Qalb Mqaddsa ta' Marija",,,,"Rabat (Gozo)",
00936,Cross,Salib,,,,"Rabat (Gozo)",
00937,Cross,Salib,,,,"Rabat (Gozo)",
00938,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna ta' tal-Grazzja",,,,"Rabat (Gozo)",
00001,"Ġgantija Temples","It-Tempji tal-Ġgantija",,,,Xagħra,Q605343
00005,"Ta' Kola Windmill","Il-Mitħna ta' Kola",Q3979901,Q3979901,Q3979901,Xagħra,Q605343
00026,"Xagħra Stone Circle","Iċ-Ċirku tax-Xagħra",,Q4972680,Q4972680,Xagħra,Q605343
00030,"Nuffara Bronze Age Settlement",In-Nuffara,,,,Xagħra,Q605343
00044,"Għeżju Cave","Għar Għejżu",,,,Xagħra,Q605343
01092,"Chapel Madonna of Mount Carmel","Kappella tal-Karmnu (Ta'Ħamet)",,,,Xagħra,Q605343
01093,"Statue Ecce Homo","Statwa tal-Ecce Homo",,,,Xagħra,Q605343
01094,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Xagħra,Q605343
01095,"Niche of the young Madonna","Niċċa ta' Maria Bambina",,,,Xagħra,Q605343
01096,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Xagħra,Q605343
01097,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Xagħra,Q605343
01098,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Xagħra,Q605343
01099,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Xagħra,Q605343
01100,"Niche of the Assumpion of the Madonna","Niċċa tal-Assunta",,,,Xagħra,Q605343
01101,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Xagħra,Q605343
01102,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Xagħra,Q605343
01103,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xagħra,Q605343
01104,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,Xagħra,Q605343
01105,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Xagħra,Q605343
01106,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Xagħra,Q605343
01107,"Parish Church of the nativity of the Madonna","Knisja Parrokjali tat-twelid tal-Madonna",,,,Xagħra,Q605343
01108,"Niche of the Madonna of Mercy","Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena",,,,Xagħra,Q605343
01109,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Xagħra,Q605343
01110,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Xagħra,Q605343
01111,"Statue of the Madonna of Hope","Statwa tal-Madonna tal-Isperanza",,,,Xagħra,Q605343
01112,"Church of Christ Nazarene","Knisja tan-Nazzarenu",,,Q24561661,Xagħra,Q605343
01113,"Niche of St. Augustine (Maria Gaudorium)","Niċċa ta' Sant Wistin",,,,Xagħra,Q605343
01114,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xagħra,Q605343
01115,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Xagħra,Q605343
01116,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Xagħra,Q605343
01117,"Church of St. Anthony the Abbot","Knisja ta' San Anton Abbati",,,,Xagħra,Q605343
01118,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Xagħra,Q605343
01119,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xagħra,Q605343
01120,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Xagħra,Q605343
01121,"Relief of the Holy Family","Reliev tal-Sagra Familja",,,,Xagħra,Q605343
01122,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Xagħra,Q605343
01123,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xagħra,Q605343
01124,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Xagħra,Q605343
01703,"Remains of Ramla Entrenchment",,,,,Xagħra,Q605343
00028,"Xemxija prehistoric tombs","Oqbra preistoriċi fix-Xemxija",,,,Xemxija,Q570499
00041,"St Cecilia Chapel","Kappella ta' Santa Ċeċilja",,,,Xewkija,Q919921
01044,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xewkija,Q919921
01045,"Parish Church of St. John the Baptist","Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann Battista",,,,Xewkija,Q919921
01046,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta' Santa Katerina",,,,Xewkija,Q919921
01047,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01048,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01049,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Xewkija,Q919921
01050,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Xewkija,Q919921
01051,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01052,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01053,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Xewkija,Q919921
01054,"Niche of the Madonna of Purgatory","Niċċa tal-Madonna tal-Purgatorju",,,,Xewkija,Q919921
01055,"Niche of St. Publius","Niċċa ta' San Publiju",,,,Xewkija,Q919921
01056,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01057,"Church of the Madonna of Mercy","Kappella tal-Ħniena",,,,Xewkija,Q919921
01058,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,Xewkija,Q919921
01059,"Niche of St. Publius","Niċċa ta' San Publiju",,,,Xewkija,Q919921
01060,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta' San Ġwann il-Battista",,,,Xewkija,Q919921
01061,"Niche of the Madonna of Providence","Niċċa tal-Madonna tal-Providenza",,,,Xewkija,Q919921
01062,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Xewkija,Q919921
01443,"Sta. Cecilia Tower","Torri ta’ Santa Ċeċilja",,,,Xewkija,Q919921
00036,"Xlendi Tower","Torri tax-Xlendi",,,,Xlendi,Q670218
00006,"Hompesch Gate","Il-mina ta' Hompesch",Q19685194,Q19685194,Q19685194,Żabbar,Q39518
01384,"Triq il-Wiesgħa Tower","Torri ta’ Triq il-Wiesgħa",Q19726688,,,Żabbar,Q39518
01426,"Xgħajra Entrenchment -Ricasoli to Żonqor Point",,,,,Żabbar,Q39518
02058,"Niche of the Holy Mother and Child","Niċċa tal-Madonna u il-Bambin",,,,Żabbar,Q39518
02059,"Niche of the Holy Mother and Child","Niċċa tal-Madonna u il-Bambin",,,,Żabbar,Q39518
02060,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żabbar,Q39518
02061,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02062,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żabbar,Q39518
02063,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02064,"Niche of the Madonna of Graces","Statwa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02065,"Niche of St. Francis","Niċċa ta' San Franġisk",,,,Żabbar,Q39518
02066,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02067,"Niche of St Anthony","Niċċa ta’ Sant Anton",,,,Żabbar,Q39518
02068,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Żabbar,Q39518
02069,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02070,"Statue of the Immaculate Conception","Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żabbar,Q39518
02071,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02072,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żabbar,Q39518
02073,"Chapel of St Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Żabbar,Q39518
02074,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02075,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Żabbar,Q39518
02076,"Church of the Annunciation","Knisja tal-Lunzjata",,,Q15958452,Żabbar,Q39518
02077,"Parish Church of the Madonna of Graces","Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02078,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02079,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Żabbar,Q39518
02080,"Niche of St. Peter","Niċċa ta' San Pietru",,,,Żabbar,Q39518
02081,"Niche of Pope Alexander VII","Niċċa tal-Papa Alessandru VII",,,,Żabbar,Q39518
02082,"Niche of the Holy Mother and Child","Niċċa tal-Madonna u il-Bambin",,,,Żabbar,Q39518
02083,"Niche of the Holy Mother and Child","Niċċa tal-Madonna u il-Bambin",,,,Żabbar,Q39518
02084,"Niche of the Madonna of the army","Niċċa tal-Madonna tal-Armata",,,,Żabbar,Q39518
02085,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02086,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02087,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02088,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02089,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Żabbar,Q39518
02090,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Żabbar,Q39518
02091,"Niche of Christ the Saviour","Niċċa ta’ Kristu Salvatur",,,,Żabbar,Q39518
02092,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żabbar,Q39518
02093,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żabbar,Q39518
02094,"Niche of the Madonna of Graces","Niċċa tal-Madonna tal-Grazzji",,,,Żabbar,Q39518
02095,"Niche of St Nicholas of Bari","Niċċa ta’ San Nikola ta’ Bari",,,,Żabbar,Q39518
02096,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Żabbar,Q39518
02097,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesu",,,,Żabbar,Q39518
02098,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żabbar,Q39518
02099,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesu",,,,Żabbar,Q39518
02100,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes",,,,Żabbar,Q39518
02101,"Chapel of St James","Kappella ta’ San Ġakbu",,,,Żabbar,Q39518
02102,"Chapel of St Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Żabbar,Q39518
02103,"Chapel of the Cross","Kappella tas-Salib",,,,Żabbar,Q39518
02104,"Chapel of the Madonna of Montpellier","Kappella tal-Madonna ta’ Montpellier",,,,Żabbar,Q39518
02105,"Chapel of Sta. Domenica and St Andrew","Kappella ta’ Santa Duminka u San Indrija",,,,Żabbar,Q39518
00007,"Chapel of Our Lady of forsaken souls","Kappella tal-Madonna tal-abbandunati",,Q20012579,Q20012579,Żebbuġ,Q44573|Q179243
01015,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01016,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01017,"Parish church of the Assumption of the Madonna","Knisja Parrokjali tal-Assunta",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01018,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta' Sant Antnin ta' Padova",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01019,"Niche of the Blessed Mary of Mercy","Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01020,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01021,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01022,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01023,"Chapel of St. Paul's Shipwreck","Kappella ta' San Pawl Nawfragu",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01024,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta' Lourdes",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01025,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01420,"Qbajjar entrenchment remains","Fdalijiet tat-trinċiera tal-Qbajjar",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01434,"Marsalforn Fougasse","Fugass ta’ Marsalforn",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
01417,"Qolla il-Bajda Battery","Batterija tal-Qolla il-Bajda",,,,"Żebbuġ (Gozo)",
00010,"Ħal Ġinwi Temple","Tempju ta' Ħal Ġinwi",Q19690793,,,Żejtun,Q44392
01247,"Villa Cagliares",,,,,Żejtun,Q44392
01248,"Cemetery of St. Roque","Cimiterju ta’ Santu Rokku",,,,Żejtun,Q44392
01249,"Il-Gnien Tal-Kmand",,,,,Żejtun,Q44392
01896,"Church of the Madonna of Mercy","Knisja tal-Madonna tal-Ħniena",,,,Żejtun,Q44392
01897,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01898,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01899,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Żejtun,Q44392
01900,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01901,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Żejtun,Q44392
01902,"Niche of the Sacred Heart of  Mary","Niċċa tal-Qalb ta’ Marija",,,,Żejtun,Q44392
01903,"Niche of Christ the King","Niċċa ta' Kristu Re",,,,Żejtun,Q44392
01904,"Niche of St. Anthony of Padua","Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova",,,,Żejtun,Q44392
01905,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żejtun,Q44392
01906,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Żejtun,Q44392
01907,"Chapel of our Lady","Kappella tas-Sinjura",,,,Żejtun,Q44392
01908,"Chapel of St. Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Żejtun,Q44392
01909,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01910,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Żejtun,Q44392
01911,"Chapel of St. Angelo","Kappella ta’ Sant Anġlu",Q21584776,,,Żejtun,Q44392
01912,"Niche of Prophet Daniel","Niċċa tal-profeta Daniel",,,,Żejtun,Q44392
01913,"Niche of St. Rita","Niċċa ta' Santa Rita",,,,Żejtun,Q44392
01914,"Chapel of Our Lady of good Counsel","Kappella tal-Mater Boni Consili",,,,Żejtun,Q44392
01915,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01916,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta’ San Ġwann il-Battista",,,,Żejtun,Q44392
01917,Crucifix,Kurċifiss,,,,Żejtun,Q44392
01918,"Parish Cross","Salib tal-Parroċċa",,,,Żejtun,Q44392
01919,"Statue of St. Roque","Statwa ta’ Santu Rokku",,,,Żejtun,Q44392
01920,"Statue of St. Catherine","Statwa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01921,"Parish Church of St. Catherine","Parroċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01922,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Żejtun,Q44392
01923,"Niche of St. Lawrence","Niċċa ta’ San Lawrenz",,,,Żejtun,Q44392
01924,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żejtun,Q44392
01925,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01926,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01927,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01928,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01929,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żejtun,Q44392
01930,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01931,"Statue of St. Gregory","Statwa ta’ San Girgor",,,,Żejtun,Q44392
01932,"Chapel of St. Gregory and St. Catherine","Kappella ta’ San Girgor u Sta. Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01933,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Żejtun,Q44392
01934,"Church of Jesus of Nazareth","Knisja tan-Nazzarenu",,,Q24561661,Żejtun,Q44392
01935,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu",,,,Żejtun,Q44392
01936,"Statue of St. Paul","Statwa ta' San Pawl",,,,Żejtun,Q44392
01937,"Niche of Bishop St. Nicholas","Niċċa tal-Isqof San Nikola",,,,Żejtun,Q44392
01938,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01939,"Relief of St. Francis Saverio","Reliev ta’ San Franġisk Saverju",,,,Żejtun,Q44392
01940,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01941,"Niche of Christ the Redeemer","Niċċa tar-Redentur",,,,Żejtun,Q44392
01942,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01943,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01944,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01945,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01946,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01947,"Statue of Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu",,,,Żejtun,Q44392
01948,"Statue of St. Roque","Statwa ta’ Santu Rokku",,,,Żejtun,Q44392
01949,"Statue of St. Catherine","Statwa ta’ Santa Katerina",,,,Żejtun,Q44392
01950,"Relief of the Madonna of Sorrows","Reliev tad-Duluri",,,,Żejtun,Q44392
01951,"Niche of St. Pascal Baylon","Niċċa ta’ San Baskal ta’ Baylon",,,,Żejtun,Q44392
01952,"Statue of St. Theresa","Statwa ta’ Santa Tereża",,,,Żejtun,Q44392
01953,"Chapel of the Holy Spirit","Kappella tal-Ispirtu Santu",,,,Żejtun,Q44392
01954,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01955,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01956,"Niche of St. Anthony","Niċċa ta’ Sant Anton",,,,Żejtun,Q44392
01957,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żejtun,Q44392
01958,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01959,"Niche of Madonna of Lourdes","Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes",,,,Żejtun,Q44392
01960,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Madonna tad-Duluri",,,,Żejtun,Q44392
01961,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żejtun,Q44392
01962,"Niche of the Assumption","Niċċa tal-Assunta",,,,Żejtun,Q44392
01963,"Chapel of Christ the Saviour","Kappella tas-Salvatur",,,,Żejtun,Q44392
01964,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żejtun,Q44392
01965,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żejtun,Q44392
01966,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żejtun,Q44392
01967,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01968,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żejtun,Q44392
01969,"Niche of the Crucifix","Niċċa tal-Kurċifiss",,,,Żejtun,Q44392
01970,"Niche of the Madonna of the Girdle","Niċċa tal-Madonna taċ-ċintura",,,,Żejtun,Q44392
01971,"Chapel of St. Clement","Kappella ta’ San Klement",Q21584778,,,Żejtun,Q44392
01972,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01973,"Niche of the Madonna of light","Niċċa tal-Madonna tad-Dawl",,,,Żejtun,Q44392
01974,"Empty niche of the Assumption","Niċċa vojta tal-Assunta",,,,Żejtun,Q44392
01975,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żejtun,Q44392
01976,"Chapel of St. Nicholas","Kappella ta’ San Nikola",,,,Żejtun,Q44392
01977,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żejtun,Q44392
01978,"Chapel of St. Mary of Hal-Tmin","Kappella ta’ Santa Marija ta’ Hal-Tmin",,,,Żejtun,Q44392
01979,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Żejtun,Q44392
01253,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01254,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żurrieq,Q44417
01255,"Statue of St Joseph","Statwa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01256,"Roundel of St. Anthony","Medaljun ta’ Sant Antnin",,,,Żurrieq,Q44417
01257,"Niche of the Holy Family","Niċċa tal-Familja Mqaddsa",,,,Żurrieq,Q44417
01258,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01259,"Niche of St Roque","Niċċa ta' Santu Rokku",,,,Żurrieq,Q44417
01260,"Parish Church of Saint Catherine","Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01261,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Żurrieq,Q44417
01262,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01263,"Statue of St. Catherine","Statwa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01264,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Żurrieq,Q44417
01265,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01266,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01267,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Żurrieq,Q44417
01268,"Statue of the Assumption","Statwa ta’ Marija Assunta",,,,Żurrieq,Q44417
01269,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01270,"Saint Leone's Chapel (Bubaqra Cemetery)","Kappella ta’ San Iljun",,,,Żurrieq,Q44417
01271,"Chapel of the Assumption of Mary","Kappella ta’ Santa Marija",,,,Żurrieq,Q44417
01272,"Chapel of St. Agatha","Kappella ta’Santa Agata",,,,Żurrieq,Q44417
01273,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01274,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01275,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01276,"Niche of the Sacred Heart of Jesus","Niċċa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Żurrieq,Q44417
01277,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01278,"Niche of St. Jerome","Niċċa ta’ San Girolmu",,,,Żurrieq,Q44417
01279,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Żurrieq,Q44417
01280,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Żurrieq,Q44417
01281,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01282,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Żurrieq,Q44417
01283,"Saint Andrew's Chapel","Kappella ta’ San Indrija",,,,Żurrieq,Q44417
01284,"Niche of St Michael","Niċċa ta' San Mikiel",,,,Żurrieq,Q44417
01285,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01286,"Niche of St Paul","Niċċa ta' San Pawl",,,,Żurrieq,Q44417
01287,"Chapel of Saint Bartholomew","Kappella ta’San Bartilmew",,,,Żurrieq,Q44417
01288,Cross,Salib,,,,Żurrieq,Q44417
01289,"Chapel of Saint James","Kappella ta’ San Gakbu",,,,Żurrieq,Q44417
01290,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01291,"Niche of St Joseph","Niċċa ta' San Ġużepp",,,,Żurrieq,Q44417
01292,"Niche of St. Catherine","Niċċa ta’ Santa Katerina",,,,Żurrieq,Q44417
01293,"Statue of St. Nicholas of Bari","Statwa San Nikola ta'Bari",,,,Żurrieq,Q44417
01294,"Niche of the Immaculate Conception","Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żurrieq,Q44417
01295,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01296,"Niche Madonna of Pompei","Niċċa tal-Madonna ta’Pompej",,,,Żurrieq,Q44417
01297,"Niche of St. John the Baptist","Niċċa ta’ San Ġwann Battista",,,,Żurrieq,Q44417
01298,"Niche of the Madonna of Sorrows","Niċċa tal-Addolorata",,,,Żurrieq,Q44417
01299,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01300,"Niche of the Madonna of the Rosary","Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju",,,,Żurrieq,Q44417
01301,"Niche of St. Anne","Niċċa ta' Santa Anna",,,,Żurrieq,Q44417
01302,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01303,"Statue of the Sacred Heart of Jesus","Statwa tal-Qalb ta' Ġesu",,,,Żurrieq,Q44417
01304,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01305,"Chapel of the Immaculate Conception (Nigret Chapel)","Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni",,,,Żurrieq,Q44417
01306,"Niche of the Madonna of Lourdes","Niċċa tal- Madonna ta’ Lourdes",,,,Żurrieq,Q44417
01307,"Chapel of the Annunciation (Ħal-Millieri)","Kappella tal-Lunzjata",,Q18921085,Q18921085,Żurrieq,Q44417
01308,"Chapel of Saint John (Ħal-Millieri)","Kappella ta’San Ġwann",,,,Żurrieq,Q44417
01309,"Empty Niche","Niċċa Vojta",,,,Żurrieq,Q44417
01310,"Niche of the Madonna of Mount Carmel","Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu",,,,Żurrieq,Q44417
01386,"Wardija Tower","Torri tal-Wardija",Q1331021,Q1331021,Q1331021,Żurrieq,Q44417
01432,"Bubaqra Tower","Torri ta’ Bubaqra",Q23199633,,,Żurrieq,Q44417
,,,,,,,

File Metadata

Mime Type
text/plain
Storage Engine
blob
Storage Format
Raw Data
Storage Handle
3942852
Default Alt Text
Malta_list_of_monuments.15.csv (181 KB)

Event Timeline