Page MenuHomePhabricator
Paste P5514

cswiki RecentChangesLinks stats week of 2017-05-22
ActivePublic

Authored by Catrope on May 31 2017, 3:55 PM.
mysql:research@s3-analytics-slave [log]> select wiki, count(*) as c, event_label, event_url from RecentChangesTopLinks_16732249 where timestamp between '20170522000000' and '20170528235959' and wiki='cswiki' group by event_url order by c desc;
+--------+----+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| wiki | c | event_label | event_url |
+--------+----+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| cswiki | 93 | Nové | https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Nov%C3%A9_str%C3%A1nky |
| cswiki | 13 | Egg (potvrzení 2) | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_pr%C3%A1va_spr%C3%A1vce/Egg_(potvrzen%C3%AD_2) |
| cswiki | 6 | rychle smazat (1) | https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%9Adr%C5%BEba:Str%C3%A1nky_ke_smaz%C3%A1n%C3%AD |
| cswiki | 4 | Články o pornografii na Wikipedii | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/%C4%8Cl%C3%A1nky_o_pornografii_na_Wikipedii |
| cswiki | 4 | Nástěnka správců | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF |
| cswiki | 3 | Nepolymerní syntetická vlákna | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Nepolymern%C3%AD_syntetick%C3%A1_vl%C3%A1kna |
| cswiki | 3 | Interní odkazy v názvech knih v sekci Bibliografie | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/Intern%C3%AD_odkazy_v_n%C3%A1zvech_knih_v_sekci_Bibliografie |
| cswiki | 2 | 22. května 2017, Praha | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pod_re%C3%A1lnou_l%C3%ADpou/Praha,_22._kv%C4%9Btna_2017 |
| cswiki | 2 | Diskuse o smazání | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD |
| cswiki | 2 | Majsner | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Majsner |
| cswiki | 2 | Egg (potvrzení 2) | https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_pr%C3%A1va_spr%C3%A1vce/Egg_(potvrzen%C3%AD_2) |
| cswiki | 2 | Žádosti o komentář | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99 |
| cswiki | 2 | Náhrobek Georgese Lamotha | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/N%C3%A1hrobek_Georgese_Lamotha |
| cswiki | 2 | Formulace dotazů žádostí o komentář | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/Formulace_dotaz%C5%AF_%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD_o_koment%C3%A1%C5%99 |
| cswiki | 2 | wikifikovat (316) | https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%9Adr%C5%BEba:%C4%8Cl%C3%A1nky_k_wikifikaci |
| cswiki | 2 | Eliminátoři | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/Elimin%C3%A1to%C5%99i |
| cswiki | 1 | Wikipedie:Žádost o komentář/Eliminátoři | https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/Elimin%C3%A1to%C5%99i |
| cswiki | 1 | rozšířit (5) | https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%9Adr%C5%BEba:Subpah%C3%BDly |
| cswiki | 1 | Petr Jelínek (youtuber) | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Petr_Jel%C3%ADnek_(youtuber) |
| cswiki | 1 | Pražská německá literatura | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nominace_nejlep%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF/Pra%C5%BEsk%C3%A1_n%C4%9Bmeck%C3%A1_literatura |
| cswiki | 1 | Otto Libal | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Otto_Libal |
| cswiki | 1 | Filip Leden | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Filip_Leden |
| cswiki | 1 | Otto Libal | https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smaz%C3%A1n%C3%AD/Otto_Libal |
| cswiki | 1 | Šablona překlad v subpahýlech | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/%C5%A0ablona_p%C5%99eklad_v_subpah%C3%BDlech |
| cswiki | 1 | Užití šablony Cizojazyčně | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/U%C5%BEit%C3%AD_%C5%A1ablony_Cizojazy%C4%8Dn%C4%9B |
| cswiki | 1 | Vynášení soukromé komunikace | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_koment%C3%A1%C5%99/Vyn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_soukrom%C3%A9_komunikace |
| cswiki | 1 | Nástěnka správců | https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF |
| cswiki | 1 | Údržba | https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C3%9Adr%C5%BEba |
| cswiki | 1 | Chybějící články | https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nej%C5%BE%C3%A1dan%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nky |
+--------+----+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
29 rows in set (0.01 sec)