Page MenuHomePhabricator
Paste P7922

Subst comments
ActivePublic

Authored by Sebastian_Berlin-WMSE on Dec 17 2018, 2:23 PM.
{{subst:Projektdata-sida
| ansvarig = Herr Nilsson
| projektstart = 2019-01-01
| projektslut = 2019-12-31
| finansiär = Pippi Långstrump
| budget = En kappsäck full med guldmynt.
| interna_mål = {{Måltexter 2018
| T.1.1 = 12
| T.1.2 = 46
| T.2.2a = 1
| T.2.2b = 1
| A.1.1b = 23
| A.2.1 = 7
}}
| måluppfyllnad =
* T.1.1 - Projekten har berikats med <ANTAL> nya resurser.
* T.1.2 - <ANTAL> identifierade ämnesexperter har bidragit.
* T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <ANTAL> nya evenemang.
* T.2.2b - <ANTAL> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
* A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med <ANTAL> %.
* A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
}}

Event Timeline