Page MenuHomePhabricator
Paste P8047

Response:nl-Wikiportret-Persoon op foto niet rechthebbende
ActivePublic

Authored by Mbch331 on Jan 29 2019, 7:53 PM.
Dank u wel voor het uploaden van een foto op Wikiportret.
U heeft een foto ingestuurd waar u zelf op staat. Het lijkt erop dat u deze foto niet zelf heeft gemaakt. In dat geval kunt u ook de foto niet vrijgeven voor publicatie. De rechthebbende op het auteursrecht kan dat wel. Dat is in verreweg de meeste gevallen de fotograaf. Deze rechthebbende dient ons toestemming te verlenen voor publicatie van de foto. Zonder die toestemming kunnen wij de foto niet opnemen op de Wikimedia projecten, met de licentie die daar geldt.
In dit geval kunt u de fotograaf vragen om deze toestemming aan ons te mailen. Vraag haar/hem dan het bovenstaande ticket# in die e-mail te vermelden. Graag de fotograaf vragen aan ons terug te mailen vanaf een eigen e-mail adres. U kunt dus niet zijn of haar toestemming kopiëren. Hieronder de tekst die de fotograaf voor het verlenen van zijn/haar toestemming kan gebruiken:
----
Ik verklaar hierbij dat ik de auteur en/of de enige eigenaar van de exclusieve auteursrechten ben op afbeelding met weblink https://www.wikiportret.nl/track.php?key= .
Ik verklaar hierbij dit werk te publiceren onder CC-BY-SA-4.0 en ik verklaar dat ik eenieder het recht geef om het werk te gebruiken in een commercieel product en het te wijzigen naar behoefte, zoals CC-BY-SA-4.0 voorschrijft.
Ik ben me ervan bewust dat ik altijd de rechten van mijn werk behoud en het recht behoud om met mijn naam vermeld te worden volgens de CC-BY-SA-4.0.
Ik ben me ervan bewust dat ik deze verklaring niet in kan trekken, en dat de tekst permanent kan worden bewaard op een Wikimedia-project.
Onderteken met uw naam, de datum en uw woonplaats
----