Page MenuHomePhabricator

Score extension crashes on wikisource (pl) on attempt to add notes
Closed, DuplicatePublic

Description

I encountered a problem when trying to add music notes to existing page on Polish wikisource
https://pl.wikisource.org/w/index.php?title=Strona:%C5%9Apiewnik_ko%C5%9Bcielny_czyli_pie%C5%9Bni_nabo%C5%BCne_z_melodyjami_w_ko%C5%9Bciele_katolickim_u%C5%BCywane_%28Mioduszewski%29.djvu/0160
Polish Wikisource uses "score" extension for this purpose.

By now, if there was a mistake in notes definition, Lilypond parser reported an error.
Today I got configuration issue upon preview before submitting my edit:

Image could not be trimmed:
/bin/bash: /usr/local/bin/mediawiki-firejail-convert: No such file or directory
Set $wgScoreTrim=false if this problem persists

Here is the final version of wikisource code I attempted to upload. Nothing in it raises my concern - I added music notes multiple times (recently: >1 week ago; anyone of the editors: 26 May):

<section begin="Pieśń 6-tytuł" />
{{c|{{roz|PIEŚŃ}} VI.|w=130%}}
<section end="Pieśń 6-tytuł" />

<section begin="Pieśń 6-nuty" />
<score vorbis="1" midi="1">
\relative c {

\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 g8 a4 a4 | g8 f8 g4 g4 | g8 a8 bes4 bes4 | \break
a8 g8 a4 a4 \bar "|." g8 g8 g4 a8 [g8] | f8 e8 f8 [g8] a4 | \break
g8 g8 g4 a8 [g8] | f8 e8 f4 f4 \bar "|." | s2 s4

}
\addlyrics { \small {

U drzwi two -- ich sto -- ję Pa -- nie, U drzwi two -- ich
sto -- ję Pa -- nie, Cze -- kam na twe_ zmi -- ło -- wa_ -- nie,
Cze -- kam na twe_ zmi -- ło -- wa -- nie.

}}
</score>
<section end="Pieśń 6-nuty" />

<section begin="Pieśń 6-tekst" />
<poem>
U drzwi twoich stoję Panie,
U drzwi twoich stoję Panie,
::Czekam na twe zmiłowanie,
::Czekam na twe zmiłowanie.

Który pod osobą chleba,
::Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tym najświętszym Sakramencie,
::Z nieba stawa tu w momencie.

W tej Hostyi jest Bóg żywy,
::Choć zakryty lecz prawdziwy.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
::Że chleb w ciało swe przemienił;

A nam pożywać zostawił:
::Chcąc, aby nas przez to zbawił.

Swięty, mocny, nieśmiertelny,
::W Majestacie swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,
::Choć na jego twarz patrzają.

Wszyscy niebiescy Duchowie,
::Lękają się i Królowie.

Niebo, ziemia, ani morze,
::Pojąć, co jest Bóg nie może.
</poem>
<section end="Pieśń 6-tekst" />

:

Related Objects

Event Timeline

Bonvol created this task.Jun 2 2016, 11:34 AM
Restricted Application added subscribers: Zppix, Aklapper. · View Herald TranscriptJun 2 2016, 11:34 AM

screenshot added

Reproduced on other music sheets too, seems indifferent to the score itself.