Page MenuHomePhabricator

Send invitation forms to all teacher paticipants of previous workshops
Closed, ResolvedPublic

Description

 • Build a list of people to send the form to
 • Build a list of motivation/vision questions to ask in the form

The list of questions

 • Чи є у Вас досвід редагування Вікіпедії? Якщо так, коротко опишіть його:
 • Чи зареєстровані Ви у Вікіпедії? Якщо так, зазначте ваше імʼя користувача:
 • Чи хотіли б Ви у наступному семістрі / навчальному році використання Вікіпедії як майданчика для самостійної роботи студентів (замість написання традиційних паперових рефератів)? Приклади включають: написання нової статті, пошук неточностей чи пропущених фактів у наявних статтях і їх виправлення, створення фото-/аудіо-/відеоматеріалів для ілюстрування статей, пошук додаткових джерел і перевірка/доповнення статей, переклад статей тощо.
  • Варіянти: Так, зацікавлений/зацікавлена; Ні, не зацікавлений/зацікавлена
 • Якщо маєте конкретні зацікавлення/плани, можете поділитись ними у полі нище:
 • Чи хотіли б Ви включи у свій курс інформацію про правильне користування Вікіпедією, інтернет-ресурсами та перевірку інформації для студентів (учнів)?
  • Варіянти: Так, хотів/хотіла б; Ні, не хотів/хотіла б.
 • Які саме аспекти функціонування Вікіпедії Вам на цьому етапі хочеться для себе краще зʼясувати?
  • Авторське право
  • Перевірка інформації
  • Критерії значимості
  • Інше (зазначте:)

Event Timeline

Yury_Bulka updated the task description. (Show Details)Aug 5 2016, 1:30 PM
Yury_Bulka updated the task description. (Show Details)Aug 5 2016, 2:06 PM
Yury_Bulka closed this task as Resolved.Aug 24 2016, 8:47 PM