Page MenuHomePhabricator

Placement of ancient monuments lists on svwiki
Open, Needs TriagePublic

Description

Should the lists keep on living in the main namespace or move to Wikipedia: ? Should they start using Listeria or some other Lua based technology?

Event Timeline

Lokal_Profil renamed this task from Placement of ancient monuments lists on svwiki to [WLM]Placement of ancient monuments lists on svwiki.Feb 20 2018, 1:23 PM
Lokal_Profil renamed this task from [WLM]Placement of ancient monuments lists on svwiki to Placement of ancient monuments lists on svwiki.Feb 20 2018, 1:44 PM

FYI: I'm about to import about 15000 "new" monuments to Wikidata but won't touch the lists.

Är nog fortfarande relevant. Summan av kardemuman är. Vill vi ha två parallella system (listor och Wikidata) eller gå över till Wikidatadrivna listor. Inte så mycket ett tekniskt problem som ett beslut tillsammans med svwp gemenskapen. Notera att det är fornminnena som diskuteras här. Alltså de listor som får 0 kärlek på svwp (till skillnad från byggnadsminnen)