Page MenuHomePhabricator

Set up a meeting with Riksarkivet about NAD
Closed, ResolvedPublic3 Estimated Story Points

Description

Initial meeting about what can be done wanted with SVAR

Agenda

 • Error reporting / communication
 • Procedures for changes like new "Kyrkarkiv" created
 • Problem linking NAD - not all NAD ids work using the current URL
 • API available and how we can use eg. Mix-and Match for adding NAD to WIkidata
  • Archives **
 • Församlingar/Kyrkarkiv see [[T199792]]
 • Personal archives
 • Major events

Event Timeline

Restricted Application changed the subtype of this task from "Deadline" to "Task". · View Herald TranscriptDec 13 2018, 2:45 PM

Moved to blocked as no interest from Riksarkivet to communicate --> get the information from Arkiv DiIgital

Feedback Cecilia Notini

Men vad sägs om att vi bokar ett möte efter jul? Hur ser det ut för dig i vecka 2 eller 3?

Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Inlägg hos Riksarkivet som en kommentar på att dom är öppna och enkla att ha dialog med länk

image.png (375×471 px, 69 KB)

image.png (657×490 px, 142 KB)

image.png (663×438 px, 150 KB)

image.png (623×465 px, 133 KB)

image.png (201×375 px, 45 KB)

image.png (130×442 px, 26 KB)

Riksarkivet återkom efter detta och föreslår möte i mars . Jag svara inga problem och önskar gärna att dom sätter upp en mötesagenda innan.

Mina förslag på agenda

 1. spårbarhet på helpdesk ärenden vad är status och hur uppfattar Riksarkivet det fungerar
 2. hur vi hittar gränsytor Riksarkivet <-> TORA <-> Wikidata
  1. idag har Olof laddat ned sockenkoder och SOFI?!?!? från Wikidata video/tweet
 3. att lägga in kartor på Riksarkivet SVAR som Arkiv DIgital gjort se {T200181: Link Riksarkivet SVAR "kyrkoarkiv" <-> sv:Wikipedia <-> SCB}
 4. vi har idag kopplat NAD till 3500 församlingar för hand hur får vi tag på resten och kopplar det till person etc.....
 5. LIBRIS XL håller på med semantisk data men har fastnat och hittar inte hur dom skall länka externt. Hur funderar Riksarkivet på detta
 6. vad finns mera för visioner / tankar hos Riksarkivet....
 7. jobba mer med Wikimedia Sverige?!?!?

Se även WMSE-Riksarkivet-NAD

Salgo60 renamed this task from Set up a meeting with Riksarkvet about NAD to Set up a meeting with Riksarkivet about NAD.Nov 28 2019, 6:35 PM
Salgo60 claimed this task.
Salgo60 moved this task from Input Riksarkivet to Done on the Magnus Sälgö-Riksarkivet-NAD board.