Page MenuHomePhabricator

Explain in community SPA "Svenskt Porträttarkiv" that they can connect "församlingar"
Closed, ResolvedPublic

Description

See FB grupp SPA Beta

Next step can start when this task is ready

Event Timeline

Salgo60 claimed this task.
Salgo60 created this task.
Salgo60 renamed this task from Berätta för SPA Svenskt Porträttarkiv att dom kan koppla sina församlingar to Explain in community SPA "Svenskt Porträttarkiv" that they can connect "församlingar".Jul 27 2018, 12:25 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)