Page MenuHomePhabricator

Feature request SCB: Direct URLs for a "församlingskod"
Open, Stalled, Needs TriagePublic

Description

Status: communicated to SCB 2018-08-06 in email <gunilla.sandberg@scb.se>

As Wikidata is Open Free information it is important that we have references to sources so the reader can trust Wikidata/Wikipedia information

For maps we have http://geodata.scb.se/reginawebmap/main/webapp/?typ=forsamling&f=**016001**

Feature request: URL to show data for a "Församlingskod" e.g. 016001 see below ==> in Wikidata and in Wikipedia this URL will be a reference for the fact "församlingskod"

Another example "Församlingskod 058618"

Swedish Wikipedia view statistics

example "församlingar"

Event Timeline

Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Skickade fråga

Svar SCB bra tips sedan känns det som dom inte är vana vid att någon beskriver vad dom vill ha?!?!? dvs. inget händer

Problemet är att vi behöver en GET/URL baserad ingång till en SCB församlingskod, dagens formulär verkar bara stödja POST från formulär

Kollar om H4S har folk man kan prata med länk

Salgo60 changed the task status from Open to Stalled.May 10 2019, 10:51 AM

Changed to stalled as we have noone to speak with at SCB