Page MenuHomePhabricator

WD of "Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna)"
Closed, DeclinedPublic190 Estimated Story PointsAug 31 2018

Description

At Skatteverket vi have old parishes and from this file we could maybe create WD objects

Link

Questions:

 1. is this code they use unique or do they use the same numbers as SCB Regina but for other objects??
  1. example Aavig 232600
   1. search in WD haswbstatement P778 232600 - no hit
   2. check in Regina - hit Berg
  2. Abbotstuna 058600
   1. search in WD haswbstatement P778 058600 - no hit
   2. check in Regina - no hit
  3. Abbotstuna se Appuna 058610
   1. search in WD haswbstatement:P778= 058610 - hit
   2. I Regina Appuna has
    1. 050702 1952-01-01 1971-01-01
    2. 058610 1971-01-01 2006-01-01
  4. Abild 138203
   1. search in WD haswbstatement P778 138203 - hit
   2. check in Regina - hit Abild f=138203
  5. Acklinga 168517
   1. search in WD haswbstatement P778 168517 - no hit
   2. check in Regina hit Acklinga
    1. Acklinga is f=149817

Appuna has 058610 1971-01-01 2006-01-01

Acklinga has 168517 1974-01-01 - 1998-01-01

Details

Due Date
Aug 31 2018, 10:00 PM

Event Timeline

Salgo60 created this task.Aug 9 2018, 6:19 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Aug 9 2018, 6:40 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Aug 9 2018, 6:47 AM
Larske added a subscriber: Larske.Aug 9 2018, 6:55 AM

Ta bort blanktecknet efter "=" så får du fler "hits".

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Aug 9 2018, 7:57 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Aug 9 2018, 8:04 AM

@Larske japp upptäckte det...

Tycker du med dina hökögon att man kan "koppla ihop" Skatteverkets församlingkod med SCB?

Sedan i TORA har dom en "församlingskod" med versionsnummer som jag tror hittas hos Riksarkivet via NAD

 • exempel Tora 1361 som har church parish polygon 38004000
  • då kan det hittas i NAD med SE/038004000 -> Vaksala församling


 • exempel Tora 12345 som har church parish polygon 18821001

känns rätt om min teori stämmer att Riksarkivet även har 001 versioner på web:en se T199994: TORA property "Church parish polygon" in WD <-> NAD SE/018821001


 • exempel Tora 48 som har church parish polygon 11502000
  • då kan det hittas i NAD med SE/011502000 Markims församling


Salgo60 closed this task as Declined.Feb 10 2019, 7:39 PM
Salgo60 moved this task from Backlog to Nice to have on the Magnus Sälgö board.

Not now