Page MenuHomePhabricator

Deploy InternetArchiveBot on the Finnish Wikipedia (fiwiki)
Open, Needs TriagePublic

Description

Hi! The community of Finnish Wikipedia would like to adopt the InternetArchiveBot. The discussion for approval is here: https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kahvihuone_(tekniikka)/Arkisto_43#Ehdotus:_Internet_Archive_-botti_suomenkieliseen_Wikipediaan

Best,

Event Timeline

Please translate the following:

 • External links modified ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hello fellow editors,\n\nI have just modified {linksrescued} external links on [[{namespacepage}]]. Please take a moment to review [{diff} my edit]. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|this simple FaQ]] for additional information. I made the following changes:\n{modifiedlinks}\nPlease refer to the FaQ for information on correcting errors with the bot.\n\nCheers.
  • External links found that need fixing ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hello fellow editors,\n\nI have found one or more external links on [[{namespacepage}]] that are in need of attention. Please take a moment to review the links I found and correct them on the article if necessary. I found the following problems:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished making the appropriate changes, please visit [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|this simple FaQ]] for additional information to fix any issues with the URLs mentioned above.\n\nThis notice will only be made once for these URLs.\n\nCheers.
  • Trouble archiving links on the article ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hello. During the archive process, the archive returned errors for one or more sites that I submitted for archiving.\nBelow, I have included the links that returned with an error and the following error message.\n\n{problematiclinks}\nIn any event this will be the only notification in regards to these links, and no further attempt will be made to archive the links.\n\nCheers.
  • {link} is found to be dead. Recommend adding {newarchive} to the original URL.
  • {link} is found to be dead. No archive was found.
  • {link} is considered to be dead, however has been found to be alive. Recommend removing the dead flag from the URL.
  • Added archive {newarchive} to {link}
  • Replaced archive link {oldarchive} with {newarchive} on {link}
  • Corrected formatting/usage for {link}
  • Added {{tlx|dead link}} tag to {link}
  • Removed dead tag from {link}
  • Modified source for {link}
  • {problem} with error {error}
  • Rescuing {linksrescued} sources and tagging {linkstagged} as dead.
  • Notification of errors encountered when attempting to archive links
  • Notification of altered sources needing review

Please answer the following questions:

 • Where is your dead link template(s)?
 • Do you have any archive template(s)? Please list them.
 • Do you want talk page messages?
 • What is the community's preferred date format, and all other acceptable formats in order of preference?

I tried to find some example edits on wiki to make it easier to translate, but could not really find.
It may be that few of these will be changed later when/if someone notice a mistake in translation:

 • Ulkoisia linkkejä muokattu ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hei kanssamuokkaajat,\n\nI olen muokannut {linksrescued} ulkoista linkkiä sivulla [[{namespacepage}]]. Tarkasta [{diff} muokkaukseni]. Jos sinulla on kysymyksiä, tai haluat botin ohittavan linkit, tai koko tämän sivun, käy lukemassa [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|tämä yksinkertainen ohjesivu]] lisätietoja varten. Tein seuraavat muutokset:\n{modifiedlinks}\nKatso lisätietoja botin virheiden korjaamisesta ohjesivulta.\n\nKiitos.
  • Löytyi ulkosia linkkejä, jotka vaativat korjaamista ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hei kanssamuokkaajat,\n\nOlen löytänyt yhden tai useamman ulkoisen linkin sivulla [[{namespacepage}]], jotka tarvitsevat huomiota. Tarkista löytämäni linkit ja korjaa ne tarvittaessa artikkelissa. Löysin seuraavat ongelmat:\n{modifiedlinks}\nKun olet tehnyt tarvittavat muutokset, katso [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|tämä yksinkertainen ohjesivu]] lisätietoja varten, kuinka korjata ongelmat edellä mainituissa URL-osoitteissa.\n\nTämä ilmoitus tehdään vain kerran näistä URL-osoitteista.\n\nKiitos.
  • Artikkelin linkkien arkistoinnissa ongelma ({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
  • Hei. Arkistointiprosessin aikana arkisto palautti virheitä yhdelle tai useammalle sivustolle, jonka lähetin arkistointia varten.\nAlle olen lisännyt linkit ja niiden antamat virheilmoitukset\n\n{problematiclinks}\nJoka tapauksessa tämä on ainoa ilmoitus näistä linkeistä, eikä linkkejä enää yritetä arkistoida.\n\nKiitos.
  • {link} on kuollut. Suositellaan lisäämään {newarchive} alkuperäiseen osoitteeseen.
  • {link} on kuollut. Arkistoa ei löytynyt.
  • {link} on merkitty kuolleeksi, mutta on todettu toimivan. Suositellaan poistamaan kuollut-merkintä osoitteesta.
  • Lisätty arkisto {newarchive} sivuun {link}
  • Korvattu arkistolinkki {oldarchive} uudella linkillä {newarchive} sivulla {link}
  • Korjattu sivun {link} muotoilu/käyttö
  • Lisätty {{tlx|dead link}} merkintä sivulle {link}
  • Poistettu kuollut linkki -merkintä sivulta {link}
  • Muutettu lähdettä sivulle {link}
  • {problem} virheellä {error}
  • Pelastettu {linksrescued} lähde(ttä) ja merkitty {linkstagged} kuolleeksi.
  • Ilmoitus virheistä, joita on ilmennyt linkkien arkistoinnissa
  • Ilmoitus muutetuista lähteistä, joita on tarkistettava

I will answer to the questions later today.

Please answer the following questions:

 • Where is your dead link template(s)?
 • Do you have any archive template(s)? Please list them.
 • Do you want talk page messages?
 • What is the community's preferred date format, and all other acceptable formats in order of preference?

The only dead link template is https://fi.wikipedia.org/wiki/Malline:Vanhentunut_linkki
It's same as the Dead link template in English Wikipedia.

Archive templates:
{{Arkistopohja}}
{{Arkisto}}
{{Arkistoitu osa}}
{{Byrokraattiarkisto}}
{{Haearkisto}}
{{Palautusarkisto}}
{{Poistoarkisto}}
{{Saearkisto}}
{{Ylläpitäjäarkisto}}
{{Ylläpitäjäpoistoarkisto}}
{{Äänestysarkisto}}

What do you mean actually by "talk page messages"? Is it messages about links that should be corrected?

Time format: d.m.yyyy

Harej added a subscriber: Cyberpower678.
Nintendofan885 renamed this task from IABot integration to Finnish Wikipedia to Deploy InternetArchiveBot on the Finnish Wikipedia (fiwiki).Sep 4 2020, 7:45 PM

Bot is ready for deployment. Approval and flag required.

Hi @Cyberpower678, where did you request the flag? I don't see anything on the Wikipedia:Botit/hakemukset page.

Harej moved this task from Next to Blocked on the IABot-Team board.

Hmm, what exactly is this task blocked on? Something (?) mentioned in https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Botit/hakemukset#InternetArchiveBot ?