Page MenuHomePhabricator

☂Develop a guideline for maintenace of locally developed content
Open, Needs TriagePublic

Description

In the historical course of this project we have encountered questions about if this project should bear the burden of the maintenance of what we previously develop? If so, how and how long should it be maintained? If not, how can we make sure things are kept "alive"?

A more detailed scope for the guideline is described in the Swedish scope below.
Titta på en standard kring hur länge vi (som standard) underhåller det vi utvecklar, vilken typ av underhåll vi gör under den tiden (nya features, buggar eller bara säkerhetsåtgärder), hur vi gör när ett projekt slutar vara underhållet (aktivt söker efter ny underhållare, markerar den som övergiven, aktivt stänger ner den). Designa med Utvecklingsstöd som utgångspunkt men på ett sätt som även går att återanvända för mindre projekt och plattformar t.ex. Offentligkonst.se, Fikarummet, Umepedia. Ta hänsyn till både verktyg som bor på Wikimedia Foundation infrastruktur och sådant som bor på egna servrar. Se även till hur vi kan bibehålla en överblick över vilka verktyg/platformar/etc. som vi utvecklat för att se var vi har underhållsansvar.


Event Timeline

Lokal_Profil renamed this task from Determine what maintenance is included in this project to Develop a guideline for maintenace of localy developed content.Jul 2 2020, 7:06 AM
Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)
Sebastian_Berlin-WMSE renamed this task from Develop a guideline for maintenace of localy developed content to Develop a guideline for maintenace of locally developed content.Jul 14 2020, 7:48 AM
Lokal_Profil renamed this task from Develop a guideline for maintenace of locally developed content to ☂Develop a guideline for maintenace of locally developed content.Feb 16 2021, 3:04 PM