Page MenuHomePhabricator

Konvertera SVAR länkar till del av sida....
Closed, ResolvedPublic

Description

Status: parametern är problemet men är du inte inloggad så "tappar” Riksarkivet svar mina parametrar efter att jag loggat in mig --> Skickar EMAIL Riksarkivet SVAR att fixa det

Att göra:

  • Testa konceptet
  • Konvertera alla befintliga URL:ar i Wikidata

Vår bildvisningen bygger på UniversalViewer (UV) som är open-source. Vi har nyligen uppgraderat vår version av UV till den senaste versionen i förberedelse för att även kunna visa film på sikt. I samband med detta upptäckte jag att man ersatt parametern z med parametern xywh. z och xywh är i princip samma sak och man kan ersätta detta i url:en. Har ni möjlighet att göra detta i dessa 134 länkar så vore det jättebra, annars måste vi göra en fix som ändrar z till xywh vid anropet?

Event Timeline

Old URL
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80004726_00062?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=61&z=437.1952%2C3062.3912%2C2487.5759%2C1588.7405

>

New URL
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80004726_00062?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=61&xywh=437.1952%2C3062.3912%2C2487.5759%2C1588.7405

URL retrieved from the software
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80004726_00062#?cv=61&xywh=955%2C3232%2C1041%2C599&c=&m=&s=

SPARQL query

SPARQL query with Replace

List with corrected URL http://tinyurl.com/yd8q4h6y

image.png (648×1 px, 246 KB)

§select ?person ?personLabel ?statedinLabel ?refURL ?NewRefURL ?named
{

hint:Query hint:optimizer "None" .
?person wdt:P4963 ?SKBLID. #personer kopplade till SKBL
BIND (URI(CONCAT("https://www.skbl.se/sv/artikel/",?SKBLID)) AS ?SKBL)
?person ?prop ?statement. #all props
{?statement prov:wasDerivedFrom ?ref}
OPTIONAL {?ref pr:P854 ?refURL} 
{?ref pr:P248 ?statedin} 
{?ref pr:P248 wd:Q10501038} 
OPTIONAL {?ref pr:P1810 ?named} 
OPTIONAL {?ref pr:P1476 ?named} 
OPTIONAL {?ref pr:P1683 ?cite} 
minus{ ?ref pr:P248 wd:Q379406}
FILTER (CONTAINS(str(?refURL),'riksarkivet') || (?statedin = wd:Q51277025)) .  
BIND (URI(REPLACE(str(?refURL),"z=","xywh=")) AS ?NewRefURL).
?property wikibase:claim ?prop .
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv","en"}

}
Group by ?person ?personLabel ?statedinLabel ?refURL ?named ?LIBRISID ?SKBL ?cite ?NewRefURL
Order by ?personLabel ?statedinLabel

Problemet verkar vara 2 delar

  1. Att argument bytt namn ==> lösning göra ändring enligt ovan
  2. Då man måste logga in försvinner argumenten ==> SVAR Riksarkivet behöver läsa dom argument som finns i URL:en och skicka läsaren dit efter loggin
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Bollat frågan tillbaka till SVAR om dom fixar "inloggnings buggen"

image.png (576×515 px, 76 KB)

Salgo60 moved this task from Backlog to Done on the Magnus Sälgö board.

No more action wait on Riksarkivet if they fix it,,,

Aklapper moved this task from Backlog to Done on the User-Salgo60 board.