Page MenuHomePhabricator

Wikimedia Policy eesti keelde tõlkimine
Open, MediumPublic

Description

Oleks väga tore, kui https://policy.wikimedia.org/ (https://meta.wikimedia.org/wiki/Public_policy) oleks ka kättesaadav eesti keeles Wikimedia Eesti veebilehel. Me saame ise seda lisada, kui veebileht saab valmis, aga keegi peab siis seda tõlkima.