Page MenuHomePhabricator

Võrukeelse Vikipeedia avalehekülje atraktiivsemaks muutmine
Closed, ResolvedPublic

Description

Selle avalehekülje ümberdisaninimine: https://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4leht

Related Objects

Event Timeline

kruusamagi removed a subscriber: Aklapper.
Ukangur added a subscriber: Ukangur.

Suvepäevadele kutsuda Sulev Iva, sest temaga on võimalik sellel teemal arutada.

kruusamagi added a subscriber: Pseudacorus.

Viimased kohendused ja siis oli ole muud, kui asi käiku anda: https://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A4%C3%A4leht