Page MenuHomePhabricator

Digital attestation of verifications
Open, Needs TriagePublic2 Story Points

Description

Recommendation from accounting bureau
Question from WMSE
Har ni någon erfarenhet av att använda Fortnox funktion för att attestera fakturor och andra dokument digitalt?

Answer from accounting bureau
Jag kan se att ni har Arkivplats i Fortnox. Ett alternativ är att ni skickar över alla fakturor till Arkivplatsen.

Då får jag upp fakturan vid registrering och kan koppla den till verifikatet. Samtidigt till detta kan man koppla på funktionen för attest i Fortnox. Vill man ta det ett steg längre kan ni koppla ihop ert bankkonto med Fortnox. Då kan man efter attest skicka iväg bankfiler med betalning via Fortnox, som man sedan attesterar i banken. Då spar man tid på att man slipper mata in betalningar av fakturor manuellt i banken.

Jag har ett annat företag jag börjat jobba på detta vis med alldeles nyligen, och det fungerar smidigt med Arkivplatsen och att skicka bankfiler.

Questions

  • Can we keep sending the paper verifications to the accounting bureau, for proper storage and safekeeping?

Cost for added features in Fortnox

  • Arkivplats (Free up to 2 GB, after that it's 99 SEK/month. We have 260 MB verifications in Nextcloud for 2018, so 2 GB should be enough for a couple of years.)
  • Bokföring Attest & Läs, 69 SEK/month (I believe this is the one we need?)

Our cost for stamps today is around 108 SEK per month (an estimate based on four stamps per letter, three times a month)

Positives

  • Our lead time for invoices and other verifications will be shorter.
  • We will be able to see verifications in Fortnox.
  • It will be easier to attest verifications, especially for the treasurer or head of board.
  • We can stop keeping digital copies of everything in Nextcloud (since we can reach it digitally in Fortnox instead).
  • We don't need to print digital verifications.

Negatives

Event Timeline

Jopparn moved this task from Backlog to Economy on the WMSE board.Jan 28 2019, 9:28 AM
Jopparn edited projects, added WMSE (Economy); removed WMSE.
Jopparn set the point value for this task to 2.Aug 21 2019, 10:38 AM