Page MenuHomePhabricator

Kirjutamisõhtute formaadi muutmine
Open, Needs TriagePublic

Description

Kirjutamisõhtute sidumine teemade ja esinejatega. Võimalusel kutsuda erialaseid inimesi rääkima ja koos kirjutama vikiõhtule.
Esimene taoline teemaõhtu võiks olla märtsis. Teemaks näiteks naiste esindatus vikipeedias ja vikipeediasse kirjutajate seas.

Event Timeline

Lmk2K18 created this task.Jan 28 2019, 11:00 AM
reosarevok edited projects, added WMEE; removed WMEE Awareness.Jan 28 2019, 2:16 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptJan 28 2019, 2:16 PM
Lmk2K18 moved this task from Backlog to Sellel kuul on the WMEE board.Apr 8 2019, 8:07 AM
Ukangur moved this task from Sellel kuul to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.Jun 8 2019, 2:02 PM
tramm added a subscriber: tramm.Sep 2 2019, 1:55 PM

Mida see ülesanne täpsemalt tähendab? Kas meil on üldse mõni olemasolev kirjutamisõhtu formaat? Või on see ülesanne pigem seotud meie igakuiste kohtumiste formaadi väljatöötamisega või vikiklubide vmt asjadega?