Page MenuHomePhabricator

Tõenduspõhisuse taristu Arvamusfestivalil
Closed, ResolvedPublic

Description

Plaan on pakkuda Arvamusfestivalil:

 • Vabatahtlikud kirjutavad enne festivali ja festivali ajal artikleid tõenduspõhisust vajavate arutelude põhimõistete, uuringute vmt teemadel;
 • Artikleid avaldataksse osana Arvamusfestivali meediakampaaniast;
 • Festivalil osalejaid suunatakse läbi faktikontrolli Vikipeedia juurde, sj kirjutama;
 • Festivalil on kohal füüsiline kirjutamistugi, toimuvad kirutamismaratonid, võistlused, avalikud kirjutamised jmt.
 • Arvamusfestivalil osalemise kohta info levitamine.
 • AF arutelude korraldajatele kontaktivormi tegemine ja nendega suhtlemine WMEE endapoolse panuse defineerimiseks.
 • AF artiklite kirjutamise tegevuse planeerimine(eelarvamusfestivalid, teemaplokid, osalejad)
 • Koostöö info levitamine vabatahtlike kaasamise kontseptsioon!

Teeme koostööd festivali arvamuslaboriga, et piloteerida uusi formaate ja anda arvamusfestivalile ühiskondlike debattide jaoks rohkem kaalu. Koostööd teeme faktikontrolliga "Kust sa tead?", digitaalse ühisloome algatustega jmt.

Vaja:
DUE DATE; 15. juuni

/täitmiseks pärast AF konseptsiooni kinnitamist/

Event Timeline

Ukangur updated the task description. (Show Details)

Projekti algatus pärines juba laiendatud juhatuse strateegiaarutelust 2018 maikuus:

strat2018mai.png (756×1 px, 97 KB)
(vt ka https://wikimediaeesti.wordpress.com/2018/04/28/wikimedia-tahab-et-sa-jagaksid/)

tramm changed the task status from Open to Stalled.Aug 21 2019, 2:42 PM
tramm added subscribers: Ukangur, Lmk2K18.

Selle projekti saab lõpetada, kui oleme osalejatega läbi arutanud, et mis läks valesti -- ja sellest õppust võtnud.

Arutasime @Lmk2K18-ga selle projekti kulgu. Leppisime omavahel kokku, et lisame kumbki siia loetelu vormis oma vaate sellele, mis asjad olid selle projektiga hästi ja mis halvasti -- ja miks see ei ikkagi jõudnud teostuseni ka minimaalseimas vormis. Eelmärkusena, et see oli vastavalt meie juhatuse otsusele üks neljast selle aasta kõige olulisemast projektist.

Plaan oli osaleda Arvamusfestivalil pakkudes tõenduspõhisuse teenust koos faktikontrolliga, seejuures tegeleme kontrolli ja artiklite kirjutamisega taustal ise kui julgustame seda tegema osalejaid (auhinnad?). Meil ol vaja:

Tosin või pool vabatahtlikku kohapeale

kellega @tramm oli kokku leppinud huvi teema vastu ja valimisoleku augustis kohapeale tulla

Veel rohkem vabatahtlikke appi kirjutama taustal enne ja pärast festivali

mida lõpuks vaja ei olnud, sellepärast, et arutelujuhtidele suunatud artikliteemade küsitlusevorm ei saanud vastuseid ja seetõttu polnud ka sisendit, millest kirjutada

Oleme valmis tegema kulutusi, et me saaks arvamusfestivali võimalusi ära kasutada

mida õnneks vaja ei olnud, kuna kedagi WMEE rahade eest sinna ei saadetud, jee

Võiks jagada teemaala vmt faktikontrolliga, sj nii teha oma vikiformaadis üritusi (kirjutamisabi, võistlus, avalik kirjutamine, kirjutamismaraton, wikidata, pildikiost jne) kui ka osaleda infoühiskonna teemadega paneelides
Kasutada võimalusi materjalide saamiseks vabade litsentside all)

mida samuti ei toimunud, kuna faktikontrolliga vmt organisatsioonidega kontakti ja/või ühist platvormi ei tekitatud, et neid üritusi läbi viia

Ideid võiks esitada kohe ideekorjesse (tähtaeg 31. jaanuar)

kuhu samuti teadaolevalt ühtegi ideed ei korjatud WMEE ega teadaolevate vikipedistide/vabatahtlike poolt

Märt ja vabatahtlike koordinaator kohtuvad Arvamusfestivali korraldajatega 29. jaanuaril ja saavad lisainfot protsesside kohta

vabatahtlike koordinaator kohtus AFi korraldajatega, pakkus WMEE sisendit üritusel osalemise kohta, aga suhtlus jäi puudulikuks selleks et see asi edukalt ellu viia.

Kokkuvõttes leiab vabatahtlike koordinaator, et projekt/ettevõtmine oli väga sisukas ja suurte ideedega ette valmistatud. Alahinnatud sai vaid olemasolevat ressurssi(nii ajalist kui ka huvi) plaan päriselt ellu viia. Edaspidiseks leian, et projektide edus mängib kaasa organisatsiooni enda sisekliima ja projektide läbi viimises suurem üksteise toetamine. Lisaks leian veel, et suur osa asjade planeerimisel on ajastus ja ajakasutus korraldavate inimestest lähtudes, kui see hajub või suunatakse mujale siis on keeruline sama kiiresti ja edukalt jõuda algselt püstitatud eesmärkideni.

Wikimedia Arvamusfestivalil

HÄSTI

 • projekt oli hästi sihitud (uued kontaktid vabatahtlikega, nähtavus aktiivsete noorte maailma muutjate seas, teadmiste teemadel pildil olemine, koostööpartnerite leidmise võimalused, vabade litsentside propageerimine jne jne);
 • eesmärk ja põhitegevused said kokku lepitud varakult, meil oli aega seda plaanida;
 • arvamusfestivali korraldajate poolt oli meie tegevustele esialgne roheline tuli, ka teised festivali partnerid arutelulaborist pidasid meie pakkumisi mõttekateks ja tunnustasid meid;
 • asja käigus tekkis dokumentatsioon jm materjali;
 • meie liikmed ja kaasamõtlejad andsid varakult nõusoleku, et nad on valmis tulema ja liituma kohapeal;
 • oli hulk eri pakkumisi arvamusfestivali korraldajatele ja teistele organisatsionidele, kellega kohapeal koostööd teha -- see poleks olnud ainult meie soolo;
 • ja mis kõige olulisem: projekti ärategemine oma minimaalsel tasemel oleks olnud ülilihtne, lihtsalt piisavalt nähtava seltskonnaga kohapeal olemine ja meie organisatsiooni tegevuse tutvustamine üks-ühele suhtluses oleks täitnud suure osa projekti eesmärkidest.

HALVASTI

 • me ei täitnud neid eesmärke, kuigi -- tõsi -- paar meie liiget käis arvamusfestivalil inkognito kohal;
 • projekti läbiviimisel langes peamine koormus vabatahtlike koordinaatorile, kelle jaoks meie organisatsiooni juhtimis- ja koostöökultuuri vead olid alles uus läbiseedimata kogemus ning see pidurdas tal projekti läbiviimist oluliselt;
 • toetus organisatsioonis projektile ja selle prioritiseerimine polnud piisav;
 • projekti ettevalmistamise aeg langes kokku autoriõiguse kampaaniaga, mis võttis organisatsiooni kogu tähelepanu;
 • mina projekti toetava juhatuse liikmena (ja tundub, et ka de facto ülevaatajana) ei osanud hinnata vabatahtlike koordinaatori olukorda organisatsioonis endas (sellele eelnevad vabatahtlike kohtumised, ev101 projekt jm korraldus ning kollegiaalse toetuse puudumine või selle vastandi olemasolu) ega toetanud teda piisavalt, st ei piisanud sellest, et ma olin projekti algusefaasis kohal ja andsin selgitusi, koostasin materjale ja pärast seda küsisin keskmiselt korra kuus, et kas on abi vaja -- ja aitasin, kui oli vaja;
 • kuigi projekt oli aasta ühe nelja olulisima projekti hulgas prioritiseeritud väljendasid töötajad kui juhatuse liikmed projekti osas skepsist (ei saa aru, mida me üldse teeme seal arvamusfestivalil ja miks);
 • projektis oli palju eri valikuid ja teostusvõimalusi, mille virvarr tekitas tunde, et projekt on ebaselge;
 • arvamusfestivali korraldajad ei suhelnud meiega nii aktiivselt, et me oleks saanud õigel ajal teha ära valikud, et mis on meie projekti täpne lõplik kuju (st mida me täpselt teeme Vikipeedias, mida füüsiliselt kohapeal, kellega koos jne jne).

Kokkuvõttes, mulle tundub, et see projekt kukkus läbi, sest see polnud organisatsioonis tajutud olulise projektina. Kuigi projekt algas õigeaegselt ning dokumentatsioon oli piisav, siis projekti täitmise 7 kuu jooksul ei lahendatud probleeme, vastatud küsimusi ega korrigeeritud väärarusaamasid projektiga seoses seetõttu, et a) projekti vedanud vabatahtlike koordinaator ei tundnud, et seda peetakse oluliseks projektiks või tal tekkis tunne, et see ebaõnnestub organisatsiooni liikmete vähese huvi, panustamise vmt tõttu nagu mõned teised tema vastutusalas olnud projektid või b) mina ei taibanud võtta projekti juures suuremat, pidevamat vm adekvaatsemat rolli, et vabatahtlike koordinaatori kõhklusi hajutada.

tramm claimed this task.