Page MenuHomePhabricator

Sortzenekin kontaktatu proiektua azaltzeko
Closed, ResolvedPublic

Description

Proiektua azaldu eta aukerak ikusteko Sortzenekin kontaktua egin behar da. Mezua bidali diet, baina jarraipena egin behar dut ahalik eta azkarren hasteko.

Related Objects

StatusAssignedTask
StalledNone
ResolvedTheklan

Event Timeline

Theklan created this task.Feb 5 2019, 9:18 AM
Theklan triaged this task as Unbreak Now! priority.
Restricted Application added subscribers: Liuxinyu970226, TerraCodes. · View Herald TranscriptFeb 5 2019, 9:18 AM
Theklan closed this task as Resolved.Feb 11 2019, 6:06 PM
Theklan claimed this task.