Page MenuHomePhabricator

Võrukeelse viki promo
Open, Needs TriagePublic

Description

Eva: "Contra võro vikit promoma, see võiks veel nii olla, et Sulev Iva küsib ja Contra vastab, et kogu kupatus oleks võro keeles"

Event Timeline

Lmk2K18 created this task.Mar 13 2019, 6:24 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptMar 13 2019, 6:24 PM
Ukangur moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE board.Jun 8 2019, 2:26 PM