Page MenuHomePhabricator

eElurikkuse ID-de import Wikidatasse
Open, Needs TriagePublic

Description

eElurikkuse ID-de import Wikidatasse https://elurikkus.ee/

Event Timeline

Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptApr 25 2019, 5:13 PM
WikedKentaur removed a project: Wikidata.

Lisasin natuke rohkem info sinna + toetasin.

Ukangur moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE-gen board.
Ukangur added a subscriber: Ukangur.

Assignisin sulle, sest siis on meil ülevaade, kes projektiga hetkel lähemalt tegeleb. Vajadusel oleme valmis aitama.

tramm edited projects, added WMEE Content; removed WMEE-gen.Sep 3 2019, 5:09 PM
reosarevok edited projects, added WMEE; removed WMEE Content.Mar 21 2020, 4:26 PM