Page MenuHomePhabricator

Postitus WMEE ajaveebi: Wikidata koolides (1-3)
Closed, DeclinedPublic

Description

Õpetus selle kohta, kuidas kasutada Wikidatat andmepäringute tegemiseks.

Postituste seeria.