Page MenuHomePhabricator

Postitus WMEE ajaveebi: Wikimedia Summit 2019
Open, Needs TriagePublic

Description

Lühiülevaate andmine toimunud konverentsist.

Event Timeline

Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptMay 5 2019, 11:08 PM
Ukangur moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE board.Jun 8 2019, 2:24 PM
tramm added a subscriber: tramm.Aug 22 2019, 7:16 PM

Kas see on veel plaanis? Kuna 1. september on viimane aeg strateegia soovitustele tagasisidet anda, siis on vist viimane elik paras aeg kokku tulla ja midagi arutada ja/või kirjutada?

Raporteerin, et konverentsikokkuvõtte kirjutamine ei ole suve jooksul mitte grammigi edasi liikunud.