Page MenuHomePhabricator

Friendly space policy eesti keelde tõlkimine ja kohaliku versiooni sõnastamine
Open, MediumPublic

Description

Meil on vaja mingeid parimate praktikate kirjeldusi selle kohta, kuidas me oma üritusi läbi viime, et

  • Me ise teaks täpslt ja oleks kindlad, et miks, mida ja kuidas
  • Et osalejad teaks, mis tasemel hoolitsust kogukonnale meie poolt pakutakse

Sõbraliku ruumi materjalid on lihtsalt koht, kust alustada, kogu arutelu ja tegevus ei pea sellega piirduma ja töö käigus võib selguda, et fookus oleks vaja sättida mujale:

Üks ilmselge kõrvalteema siin on, et kuidas tagada uute kasutajate hea vastuvõtmine Vikipeedias:

Ka selle kohta võib olla vaja eestikeelset tunnetuslikku materjali, et me kõik oma sügelevaid hambaid suudaks parimal viisil rakendada.

Event Timeline

tramm created this task.May 14 2019, 10:50 AM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptMay 14 2019, 10:50 AM
tramm closed this task as Resolved.May 14 2019, 12:22 PM

E-kursuse soovitused suhtluseks Vikipeedias (Peeter Tinits ja Anni Jürine):

Eesti Vikipeedia põhimõtetesse on kodeeritud ka hulk moraali käsulaudu:

Kui kellelgi on veel kokkuvõtvaid allikaid, kus selliseid asju on püütud kokku võtta, siis võiks siia lisada.

tramm reopened this task as Open.May 14 2019, 12:22 PM
tramm updated the task description. (Show Details)May 14 2019, 12:27 PM
tramm added a subscriber: Lmk2K18.May 14 2019, 12:43 PM
Ukangur moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE-gen board.Jun 8 2019, 2:13 PM
Ukangur added a subscriber: Ukangur.

Suvepäevadel läbiarutamiseks

tramm edited projects, added WMEE; removed WMEE-gen.Mar 15 2020, 12:34 AM
tramm moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.Mar 15 2020, 12:41 AM
Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 9 2020, 7:51 PM