Page MenuHomePhabricator

Loetelu Phabricatori taskidest kanda automaatselt üle meie veebilehe rubriiki "vabatahtlik paneb käe külge"
Open, Needs TriagePublic

Description

Phabricatoris on Conduit API:

Näiteks kui võtta maniphest.search ja panna constraint väljale, siis on juba pool tööd tehtud:

{
  "projects": [
    "WMEE"
  ],
  "statuses": [
    "open"
  ]
}

Me peaks läbi mõtlema, missuguste siltide või märksõnadega me seda tegema hakkame. Ideid?