Page MenuHomePhabricator

Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020
Closed, ResolvedPublic

Description

Nüüd on refoto-kampaaniaga seoses tõesti vaja tegutsema hakata. ;)

Seos ka muinsuskaitsepäevadega T259127

Event Timeline

See pidi hoopis toimuma 2020. aastal, nii et koosolek oleks vist veel vajalik.

Puik renamed this task from Korraldada Vahuriga koosolek refoto konkurssi teemal to Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020.Jul 29 2020, 1:31 PM
Puik updated the task description. (Show Details)
Puik updated the task description. (Show Details)