Page MenuHomePhabricator

Go through Zynatic updates since November 2018
Open, Needs TriagePublic

Description

There have been nine sets of updates to Zynatic since November 2018.

We need to determine which of these affect us/are beneficial to us and to what extent the documentation need updating.

Details in Swedish


 • Integration med SPAR: Integration med SPAR ger möjlighet att uppdatera folkbokföringsadresser mot en kostnad.
 • Girokorttyp vid medlemsansökan: Det går nu att ställa in vilken typ av girokort som ska skickas ut automatiskt vid en medlemsansökan.
 • Fria månader vid medlemsansökan: Vi kan även ställa in fria månder, dvs. antalet månader före årsskiftet som ingår om man blir medlem för efterföljande år.
 • Autofaktura medl.ansökan: Denna inställning måste bockas av för att faktura automatiskt ska skickas ut vid medlemsansökan
 • Sponsor: Det går nu att ställa in en sponsor för en medlem. Dvs. en annan medlem som är adressaten för fakturor samt får en kopia av dessa. Inte integrerat med Swish eller PayPal ännu.
 • Admin menyn har omstrukturerats: Se till att våra instruktionstexter uppdateras till den nya strukturen.
 • Swish-logg: Det finns nu en statuslogg för Swish-betalningarna (Admin-Betalningar & avgifter-Swish logg). Lägg till att se över denna som en del av den ekonomiska rutinen
 • Ny hantering för generering av fakturor där e-post saknas: Gå igenom rutin/instruktion och se om den behöver uppdateras
 • E-faktura: Kommer men är inte redo ännu, undvik att fylla i uppgifter
 • Instruktion för att trigga en Swishbetalning: Det finns en instruktion för hur man kan trigga en Swishbetalning för medlemmar som inte längre kan logga in (p.g.a. medlemskapet gått ut för för lång tid sedan). Kan vara bra att ha nedskrivet inför t.ex. årsmöte då medlemmen inte själv behöver logga in.
 • Nya e-postvariabler: medlemsinfo/uppdatera: Dessa kan vara bra att bädda in i några av våra existerande e-post för att göra det enklare för medlemmar att se vilken info vi har om dem samt själva uppdatera om de ser att den är utdaterad. Förhoppningsvis leder det till att vi tappar färre medlemmar för att vi inte längre kan nå dem.
 • Registrera offlinesamtycke: Det går nu att registrera datumet då ett offlinesamtycke mottogs. Instruktionerna bör uppdateras
 • Bättre stöd för svenska tecken i användarnamn och lösenord: Användarnamn är begränsade till tecken i ISO-8859-15, kan vara bra att ha en anteckning om ifall någon frågar/klagar. Möjligen kan denna förändring göra att 2-faktor nu funkar bättre för användare med svenska tecken i namnen?
 • DKIM aktiverat för e-post: Kolla T186207 och se om vi nu kommer upp i 9.5

Event Timeline

Restricted Application added a subscriber: Aklapper. · View Herald TranscriptJun 3 2019, 1:37 PM

Step 1 is probably a meeting to see which issues have popped up while I was away and which have resolved themselves.

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Jun 4 2019, 7:18 AM
Lokal_Profil removed a subscriber: Aklapper.
Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Jun 4 2019, 7:45 AM

Inventory these in June but any work should happen later

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Jun 11 2019, 8:33 AM

About passwords and 2FA - I couldn't activate 2FA, but when I changed my password to one without ", I could. (I think " was the strangest character I used in the old password.)

Lokal_Profil added a comment.EditedSep 10 2019, 9:40 AM

Notes from 2019-09-10 meeting

 • Integration med SPAR_: Integration med SPAR ger möjlighet att uppdatera folkbokföringsadresser mot en kostnad.

Skipping this

 • Girokorttyp vid medlemsansökan: Det går nu att ställa in vilken typ av girokort som ska skickas ut automatiskt vid en medlemsansökan.

Set to Bankgiro utan OCR

 • Fria månader vid medlemsansökan: Vi kan även ställa in fria månder, dvs. antalet månader före årsskiftet som ingår om man blir medlem för efterföljande år.

Vi har liknande regler som säger att om man betalar mot slutet av året så gäller avgiften för nästa år.. Behöver dock hitta källan som anger hur många månader

 • Autofaktura medl.ansökan: Denna inställning måste bockas av för att faktura automatiskt ska skickas ut vid medlemsansökan

This has been activated

 • Sponsor: Det går nu att ställa in en sponsor för en medlem. Dvs. en annan medlem som är adressaten för fakturor samt får en kopia av dessa. Inte integrerat med Swish eller PayPal ännu.

Fundering på att ersätta familjemedlemskap med denna mekanism. Kollar med Zynatic om skillnaden. Inväntar dock Swish/Paypal integration innan vi överväger ett byte.

 • Admin menyn har omstrukturerats: Se till att våra instruktionstexter uppdateras till den nya strukturen.

Subtask created T232437: Update references to Admin menu

 • Swish-logg: Det finns nu en statuslogg för Swish-betalningarna (Admin-Betalningar & avgifter-Swish logg). Lägg till att se över denna som en del av den ekonomiska rutinen

Läggs till i den ekonomiska rutinen @Evelina-Bang-WMSE lägger till länk nedan

 • Ny hantering för generering av fakturor där e-post saknas: Gå igenom rutin/instruktion och se om den behöver uppdateras

Redan uppdaterad

 • E-faktura: Kommer men är inte redo ännu, undvik att fylla i uppgifter

Inväntar uppdatering

 • Instruktion för att trigga en Swishbetalning: Det finns en instruktion för hur man kan trigga en Swishbetalning för medlemmar som inte längre kan logga in (p.g.a. medlemskapet gått ut för för lång tid sedan). Kan vara bra att ha nedskrivet inför t.ex. årsmöte då medlemmen inte själv behöver logga in.

Läggs till i rutinen "betalning på dagen" som primär metod. Den gamla finns kvar för de som ej har Swish. En länk till denna läggs till från wmse:Checklista_för_årsmöte#Dagen_innan

 • Nya e-postvariabler: medlemsinfo/uppdatera: Dessa kan vara bra att bädda in i några av våra existerande e-post för att göra det enklare för medlemmar att se vilken info vi har om dem samt själva uppdatera om de ser att den är utdaterad. Förhoppningsvis leder det till att vi tappar färre medlemmar för att vi inte längre kan nå dem.

Broken out as subtask T232438: Update e-mail templates with two new variables

 • Registrera offlinesamtycke: Det går nu att registrera datumet då ett offlinesamtycke mottogs. Instruktionerna bör uppdateras

Updateringen ska ske här

 • Bättre stöd för svenska tecken i användarnamn och lösenord: Användarnamn är begränsade till tecken i ISO-8859-15, kan vara bra att ha en anteckning om ifall någon frågar/klagar. Möjligen kan denna förändring göra att 2-faktor nu funkar bättre för användare med svenska tecken i namnen?

Lägg in en not om begränsningen i wmse:Ny_medlem/Vanliga_frågor_om_medlemssystemet
2FA är nu fixat men följ upp med T232436: Report password issue to Zynatic

 • DKIM aktiverat för e-post: Kolla T186207 och se om vi nu kommer upp i 9.5

@Lokal_Profil följer upp med denna

 • E-mail conversation about family memberships. [Evelina&Zynatic] Update our instructions and clarify a policy about when/how we allow family memberships (minors/non-minor members) do we want to use Sponsor instead?

Instruction: See here
Policy: Broken out as subtask T232441: Clarify policy on family memberships
Sponsor: See note a few steps above

Message update left. Suggestion added in that task.

Two questions to be sent to Zynatic. @Lokal_Profil
Routine for sendnig out renewal reminders needs to be calarified T232447: Review routines for membership renewal

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Sep 10 2019, 9:40 AM
Lokal_Profil added a comment.EditedSep 10 2019, 9:49 AM
 • Autofaktura medl.ansökan: Denna inställning måste bockas av för att faktura automatiskt ska skickas ut vid medlemsansökan

This has been activated

Question to Zynatic about being able to set the standard text on these

Lokal_Profil added a comment.EditedSep 10 2019, 10:12 AM
 • Fria månader vid medlemsansökan: Vi kan även ställa in fria månder, dvs. antalet månader före årsskiftet som ingår om man blir medlem för efterföljande år.

Vi har liknande regler som säger att om man betalar mot slutet av året så gäller avgiften för nästa år.. Behöver dock hitta källan som anger hur många månader

the minutes of the annual general assembly is the official source for all things membership related. It would be great to have it on separate wiki page which gets updated on yearly basis.
We say "last quarter" so number of free months needs to be updated.

 • Fria månader vid medlemsansökan: Vi kan även ställa in fria månder, dvs. antalet månader före årsskiftet som ingår om man blir medlem för efterföljande år.

Vi har liknande regler som säger att om man betalar mot slutet av året så gäller avgiften för nästa år.. Behöver dock hitta källan som anger hur många månader

the minutes of the annual general assembly is the official source for all things membership related. It would be great to have it on separate wiki page which gets updated on yearly basis.
We say "last quarter" so number of free months needs to be updated.

I've updated "Fria månader" to 3 to correspond with our AGM decision.

I created wmse:Medlemsavgift to avoid having to look for this info again for the umpteenth time. I've also made an addition in wmse:Checklista för årsmöte abut updating that page and Zynatic.

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Sep 10 2019, 2:07 PM
 • Autofaktura medl.ansökan: Denna inställning måste bockas av för att faktura automatiskt ska skickas ut vid medlemsansökan

This has been activated

Question to Zynatic about being able to set the standard text on these

E-mail sent to Zynatic about this and other questions/comments. I'll make tasks for those we wish to track.

 • DKIM aktiverat för e-post: Kolla T186207 och se om vi nu kommer upp i 9.5

@Lokal_Profil följer upp med denna

Looks like this (or some other) change caused other issues. Following this up in T232726: wikimedia.se has an invalid SPF record

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)Sep 19 2019, 7:21 AM
Lokal_Profil moved this task from This week to Watching on the User-LokalProfil board.