Page MenuHomePhabricator

Wikidata property SVT Öppet archive P6817
Open, Stalled, Needs TriagePublic

Description

 • Property created P6817
 • connect items
  • started > 1600 connected
 • speak with SVT how we can do this better


Wikidata queries

Present the result

Example Evert Taube Q455625 were we have added SVT Öppet Arkiv

Example people matched

Template created in sv:Wikipedia Mall:SVTÖppetArkiv

Event Timeline

Salgo60 created this task.Jun 10 2019, 6:49 AM
Salgo60 moved this task from Backlog to In progress on the Magnus Sälgö board.
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 10 2019, 6:56 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 10 2019, 7:18 AM
Salgo60 renamed this task from WIkidata property SVT Öppet archive to Wikidata property SVT Öppet archive.Jun 12 2019, 4:28 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 14 2019, 5:00 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 15 2019, 10:37 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 22 2019, 5:45 AM
Salgo60 renamed this task from Wikidata property SVT Öppet archive to Wikidata property SVT Öppet archive P6817.Jun 22 2019, 10:51 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 22 2019, 10:57 AM
Salgo60 added a comment.EditedJun 22 2019, 11:48 AM

Samla tankar att prata med SVT om

 • Få komplett dataset med personer och program
 • Hur/Om SVT kunde länka Wikipedia
  • hur är tanken med att begränsa åtkomst av program för folk utanför Sverige
 • Mer länkade personer ex. Gerhard Bendz = Wikidata Q5569773 är med i Fråga lund men inte kategoriserad,,,,
  • WIkidata har flera tusen externa attribut se lista vilket SVT Öppet arkiv skulle kunna utnyttja. Allt data Wikidata är bara att använda och CC-0

externa egenskaper kopplade till samma poster som SVT Öppet arkiv https://w.wiki/5Eb

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 26 2019, 10:38 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 26 2019, 10:56 PM

Sent email Johan Risén <johan.risen@svt.se> and linked in note Henrik after seeing his presentation
https://www.youtube.com/watch?v=zTKAvwGaGMc

Next step: is up to SVT

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 26 2019, 11:04 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 26 2019, 11:35 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 26 2019, 11:44 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:17 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:21 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:23 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:34 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:39 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 10:42 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 27 2019, 11:17 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 29 2019, 8:06 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jun 29 2019, 5:41 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 26 2019, 10:12 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sep 19 2019, 10:34 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sep 19 2019, 10:47 AM
Salgo60 moved this task from In progress to Backlog on the Magnus Sälgö board.Nov 10 2019, 3:15 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Nov 27 2019, 9:30 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jan 27 2020, 9:16 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jan 27 2020, 2:04 PM

Email Hilda Stenberg as I saw that SVT starts look for people knowing databaser/nosql

got feedback that maybe product owner Susanne Samaras could find with whom I should speak

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jan 27 2020, 2:19 PM
Salgo60 changed the task status from Open to Stalled.EditedFeb 10 2020, 12:09 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 moved this task from Backlog to Blocked on the Magnus Sälgö board.

Wait on SVT

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Feb 26 2020, 4:42 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Feb 26 2020, 4:57 AM