Page MenuHomePhabricator

Develop the Staff Handbook with info about Diarium
Closed, ResolvedPublic1 Estimated Story Points

Description

Maria writes the texts. John updates the page and pdf.

Event Timeline

Jopparn set the point value for this task to 1.
Jopparn edited projects, added WMSE (HR); removed WMSE.

@Jopparn @Jenny_Brandt_WMSE

Came a cross this as I was publishing the staff instructions. My suggested text is below.


=== Diarieföring ===
Föreningen diarieför de dokument som behöver sparas. Detta görs för det institutionella minnet samt för transparens. Vilka dokument som omfattas av vårt interna krav på diarieföring ser du på [[Diarium#Dokument_som_ska_diarieföras|Diarium]]. Om du har ett dokument eller konversation som behöver diarieföras hittar du information på [[Rutiner vid diarieföring]] om de steg du behöver ta.


Jopparn claimed this task.
Jopparn updated the task description. (Show Details)