Page MenuHomePhabricator

Planning for Wikipedia in Library (WiB) meeting September
Closed, ResolvedPublic

Description

Task for planning a meeting for the working group and reference group

 • Determine date
 • Book venue, probably Goto10
 • Book fika and catering
 • Check possibility for travel reimbursement for participants
 • Send out invitations
 • Set up agenda

Event Timeline

The Goto 10 – Annexet is reserved for a workshop Monday 26 August between 09.00 and 16.00 – this event will take place in September.

We have a doodle and ask for a better date in September for this meeting.

Make a plan for the Autumn that we can present at the meeting in September.

Lokal_Profil renamed this task from Plan for WiB meeting August 26 to Plan for WiB meeting September.Aug 27 2019, 12:11 PM
Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)
Tore_Danielsson_WMSE renamed this task from Plan for WiB meeting September to Planning for Wikipedia in Library (WiB) meeting September.Aug 29 2019, 9:43 AM

Date set to 17 September, and questions sent to see if annexet is available.

Annexet booked for the meeting

Agenda:
Plats: Annexet, Goto10, Hammarby kaj 10A, Stockholm
Tid: 10-16, kaffe från 9.30, lunch 12.00

Schema:
10.00 Hej och välkomna! Nuläget för projektet, vad har hänt och hur ser tidplanen ut.
10.30 Lärmoduler till Digiteket, input från Wikimania, nivåer och bredd, ambassadörer
12.00 Lunch från Cafe SWAJ
12.45 Utbildningsturné, förslag på platser och upplägg, deltagarurval
14.00 Övriga aktiviteter

 • bokmässan (26 september)
 • datainsamlingsdag (27 oktober)
 • #1lib1ref (15 januari - 5 februari)
 • Folk och Kultur (5-8 februari)
 • informationsmaterial

15.30 Avstämning och avslutning
16.00 Tack och på återseende

@AxelPettersson_WMSE @Tore_Danielsson_WMSE Is there anything left to do in this one? Any follow-up/documentation?

Jopparn claimed this task.