Page MenuHomePhabricator

Phabricatori struktuuri läbimõtlemine olemasoleva kogemuse baasil ja juhistena kirjapanemine
Open, Needs TriagePublic

Description

Viimane otsus oli:

Sisestamise lihtsustamiseks ja ülevaatlikkuse säilitamiseks loobusime esialgu täiendavate alamprojektide siltide kasutamiseks, st kuni pole otsustatud teisiti, ette hoiatatud ja teatatud, seni on kõik tegevused otse WMEE projekti all ilma täiendava hierarhiata.

Praegu on isevoolu teed minnes muutunud Phabricatori struktuur suvaliseks ja sama valdkonna ülesanded on eri alamprojektide all, ülevaatlikkus kannatab selle tõttu tugevalt ja vabatahtlikele huvipakkuvate taskide sorteerimine on samuti keeruline. Tuleb läbi mõtelda ja korda teha, juhise esialgne mustand on siin:

Sisuliselt on vaja võimaldada vabatahtlike taskide eraldamine (sh võimalik, et raskusastme ja/või tüübi kaupa), lisaks peaks säilima ülevaatlikkus WMEE peamisel workboardil. Selleks võib olla vaja teha ülemtaske, mis viitavad peamiselt tööajatabelilt alamülesannetele, mis on loogiliselt selle alla kuuluvad -- igatahes peab olema nii juhatusel kui huvilistel võimalik ühest kohast ilma otsingukasti kallale minemata saada aru, kas midagi olulist toimub.

Event Timeline

tramm created this task.Aug 27 2019, 3:50 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptAug 27 2019, 3:50 PM
tramm moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE board.Aug 27 2019, 3:50 PM
tramm added a comment.Sep 9 2019, 7:34 PM

Mul on pooleli suhtlus Sebastianiga WMSE-st, kes pidas Wikimanial ettekannet:

Loodetavasti see sisend aitab meie töövoohalduse ülesehituse läbi mõtelda.