Page MenuHomePhabricator

Order bank cards
Closed, ResolvedPublic

Description

Task
Evelina should probably have a company bank card. And André should get a Bankkort Business instead of Visa Business Card.

What's been done

  • Evelina e-mailed Swedbank and asked them to send a bank card, but they said that John can order it from the online bank: "Ni har den servicen att ni själva kan beställa och makulera kort till andra personer direkt i internetbanken. Det är antingen firmatecknaren som gör det eller också du som användare om du har fått den behörigheten av firmatecknaren. Om du behöver guide i hur du gör detta kan du, dygnet runt, ringa vår digitala support på 0771-977512."

To do

  • Order bank cards for Evelina and André (John)
  • Cancel Andrés current bank card (Evelina)