Page MenuHomePhabricator

Order bank cards
Closed, ResolvedPublic

Description

Task
Evelina should probably have a company bank card. And André should get a Bankkort Business instead of Visa Business Card.

What's been done

  • Evelina e-mailed Swedbank and asked them to send a bank card, but they said that John can order it from the online bank: "Ni har den servicen att ni själva kan beställa och makulera kort till andra personer direkt i internetbanken. Det är antingen firmatecknaren som gör det eller också du som användare om du har fått den behörigheten av firmatecknaren. Om du behöver guide i hur du gör detta kan du, dygnet runt, ringa vår digitala support på 0771-977512."

To do

  • Order bank cards for Evelina and André (John)
  • Cancel Andrés current bank card (Evelina)

Event Timeline

Jopparn moved this task from Backlog to Economy on the WMSE board.Nov 25 2019, 11:50 AM
Jopparn edited projects, added WMSE (Economy); removed WMSE.
Evelina-Bang-WMSE closed this task as Resolved.Mar 10 2020, 8:29 PM
Evelina-Bang-WMSE claimed this task.
Evelina-Bang-WMSE updated the task description. (Show Details)
Evelina-Bang-WMSE moved this task from Evelina to Done on the User-Evelina-Bang-WMSE board.