Page MenuHomePhabricator

Töötajate iganädalane koosolek
Open, Needs TriagePublic

Description

Vabatahtlike koordinaator ja projektijuht saavad teisipäeviti kell 18.00 kokku ja arutavad käimasolevate projektide arengut.

Event Timeline

Lmk2K18 created this task.Sep 3 2019, 3:37 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptSep 3 2019, 3:37 PM
Lmk2K18 added a comment.EditedSep 3 2019, 3:38 PM

Märkmed 3.09.2019

Kokkusaamised iga nädal teisipäeval kl 18.00(kui ei peaks midagi muutuma)
Iga kuu esimesel koosolekul üritab olla ka Nicolas kohal. Kui võimalik ja huvi ja vajadus siis tuleb ka rohkematel kordadel.
Peaksime kooskõlastama oma tegevuse ka phabricatoris(mida räägiti, kes rääkis, kaua kestis).
OLE ROHKEM tudengimessil osalemine, seal reklaamida 24ndal(näiteks) toimuvat avaüritust, mis oleks eelüritus 28.-29. septembril toimuvale 24h üritusele.
Listidesse saata info meie 11ndal OLE ROHKEM üritusele, 24ndal avaüritusele ja 28.-29.09 24h kirjutusvõistlust reklaamida.
Mis formaadis hakata üritustesarja tegema?
Miljon+ inimestega suhtlemine
Mis on ülesanded, mida saab vabatahtlikele kohe pakkuda kui neil tekib huvi?

Lmk2K18 added a comment.EditedSep 18 2019, 6:08 PM
  1. 24h ürr- promo vaja teha: kultuuriaken, Tartu haridusamet(sirli küsib), TÜ listid, õppejõududele kirjutada, et nad saaksid oma aines ära kasutada(ivo).

Facebooki kampaania (LM jagab)! (aktiivsele tudengkonnale, kultuuriaken, tartus toimub)
Žürii täieneb jooksvalt, praegu on kolmeliikmeline inimene(ivo)

  1. Vabatahtlike ürr: 30ndal sept. vabatahtlike üritus - välkettekanded, sotsialiseerumine,

OKTOOBER 10.10 boti töötuba/teemaõhtu millest võiks tulla ka sari millest omakorda eraldi phabricatori task, kus on üles loetletud teemad millega tegeleme.

  1. 23.10- TLÜle lükata restorani valik, meie orgunnime inimesed, 24.10 on loeng, neile kes tahavad minna.
  1. Põhjala- äkki meil on endal kedagi noorte gruppi esindajaks. kas meil oleks kedagi teist veel esindajaks.

laupäeval C!FPs ja kuskil mujal ja pühapäeval HUBis.
Programmi sisend - mida võiks arutada, kuidas võiks arutada.
Osalejaküsimustik on vaja teha. '
Majutus kinni panna

Märkmed:

  1. põhajala kohtumine

Weduri hommikusöögi kohta küsida (kas saab arvega maksta jne, kas pühapäeval saaks ka hommikusööki)
õhtuste tegevustega alternatiivsed üritused: a)linna üritused b)pühaste/gambrinus õlledegusteerimine c) linnatuur d) vironiasse saun

  1. LM Lighting Talks teemad ja orgunn(projektorid, slaidid arvutis, toolid, ajast kinni pidamine jne)
  2. 10.10 boti töötuba Hubis? Peab tegema ürri, phabricatori taski ja promo.
  3. Millal oleks oktoobris avaüritus?
Lmk2K18 added a comment.EditedOct 8 2019, 3:42 PM

Tänane päevakord 8.10
Konkursid
24h võistlus
23-24.10 õhtusöök ja loeng
29.10 avaõhtu
Särgid 23ndaks valmis

Teemad

24h ürituse promo
OLE ROHKEM võrgustiku liikmed, gümnaasiumite geograafiaõpetajad, ülikoolide tudengiesindused

Avaürituse promo
tudengite listid(TalTech, TLÜ)
Tallinna linnavalitsus
Tallinna linnamuuseum
muuseumid: loodus, tervis; ajaloo; disaini; kunsti;

Loodusfoto võistlus

Teadusfotovõistluse turundaja otsimine

24h võistluse teavituse jagamine

Avaürituse teavituse jagamine, esinejate kinnitamine ja toitlustuse kokkuleppimine.