Page MenuHomePhabricator

Liituda OLE ROHKEM võrgustikuga
Open, Needs TriagePublic

Description

Võiks liituda, et järgmisel aastal saaks osaleda messil loogilisel viisil ning värvata uusi huvilisi ja vabatahtlikke jm hüvesid.

Event Timeline

tramm created this task.Sep 3 2019, 4:38 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptSep 3 2019, 4:38 PM
tramm moved this task from Backlog to Sellel aastal on the WMEE board.Sep 3 2019, 4:38 PM

Täidetud on liitumisankeet.