Page MenuHomePhabricator

Vabatahtlikele sobivate ülesannete kirjapanemine Phabricatorisse
Closed, ResolvedPublic

Description

Hooaja avaürituse T231921 jaoks on meil vaja esialgset nimekirja vabatahtlikele suunatud tegevustest ja selleks paneb iga juhatuse liige, töötaja ja muu aktiivne panustaja enda poolt kirja vähemalt kolm vabatahtlikule mõeldud ülesannet oma meelisvaldkonnas, mida saame seejärel avaürituse ajal vabatahtlikele presenteerida. Ülesanded peavad olema:

  • Piisavalt lihtsad, väikesed ja eriettevalmistust mitte vajavad, et neid võiks proovida ka ilma end Wikimediaga esmalt väga püsivalt sidumata;
  • Ülesande kirjeldus peaks olema lihtne ja kohe arusaadav, ülesande olulisus peaks olema samuti kirjelduse osa (st kuidas see suuremas plaanis maailma muudab koos teiste tegevusega);
  • Peaks täpsustama, mis oskusi või vahendeid ülesande täitmiseks on vaja, kas need on Wikimedia Eestil olemas ja kuidas toimub ülesande juhendamine;
  • Võib konvertida vabatahtliku ülesanneteks ka olemasolevaid ülesandeid või nende osi -- lihtsalt püüdke mõtelda, mis on piisavalt arusaadav, paeluv ja maailma muutev ning võiks anda vabatahtlikule esimese positiivse kogemuse!

Ülesanded märkida Phabricatori ülesannetena sildiga Vabatahtlikule:

Võib lisada veel silte, aga mitte üldsilti WMEE (see eemaldab sildi Vabatahtlikule, sest alamprojekt ei saa olla samal ajal ülemprojekti osa). Kui meil on tekkinud vabatahtlikele hulk ülesandeid, siis nihutame need vabatahtlike töötabelis lahtritesse "Väike panus", "Pisut pühendumist" või "Kangelaslik ettevõtmine".

Kõik see on avatud muudatustele, aga esialgu saame niimoodi vast sammu edasi ja lõpuks suudame koostada korraliku nimekirja vabatahtlike tegevustest T231781.

Event Timeline

tramm updated the task description. (Show Details)
tramm set Due Date to Sep 11 2019, 5:00 PM.Sep 9 2019, 5:07 PM
tramm renamed this task from Kolm ülesannet vabatahtlikule (nädalakoosolekuks!) to Vabatahtlikele sobivate ülesannete kirjapanemine Phabricatorisse.Oct 23 2019, 2:19 PM
tramm removed Pseudacorus as the assignee of this task.
tramm triaged this task as High priority.
tramm changed Due Date from Sep 11 2019, 5:00 PM to Oct 28 2019, 5:00 AM.
tramm updated the task description. (Show Details)
tramm added a subscriber: Pseudacorus.

@tramm: Do you know if this task is still valid and should stay open? Asking as the Due Date on this task says October 2019. If this task is done, please resolve it (via Add Action...Change Status in the dropdown menu). If it is not done, please remove or reset the Due Date (via Edit Task). Thanks!

tramm claimed this task.
tramm removed Due Date.