Page MenuHomePhabricator

Esimene temaatiline videokoosolek aastaplaani sisendi arutamiseks
Closed, ResolvedPublic

Description

Lubasime korraldada ja otsustada aja ära nädalakoosoleku ajal kolmapäeval. Võimalik, et see võiks toimuda teisipäeval ja soovijad võivad ka füüsiliselt kohale tulla.

Details

Due Date
Sep 11 2019, 6:00 PM