Page MenuHomePhabricator

Update e-mail templates with two new variables
Open, Needs TriagePublic

Description

  • Nya e-postvariabler: medlemsinfo/uppdatera: Dessa kan vara bra att bädda in i några av våra existerande e-post för att göra det enklare för medlemmar att se vilken info vi har om dem samt själva uppdatera om de ser att den är utdaterad. Förhoppningsvis leder det till att vi tappar färre medlemmar för att vi inte längre kan nå dem.
Nu finns det två nya variabler som går att använda när man skickar e-post till medlemmarna.

    medlemsinfo - byts ut mot en komplett information om familjen, samma som visas när man klickar på medlemmens namn i medlemslistan. 
    uppdatera - byts ut mot en länk till sidan där medlemmen kan uppdatera sin information.

Variablerna ska ju vara omslutna av %-tecken.

Event Timeline

Note that %uppdatera% causes a dead link if sent to a member without a user account.

I've reported this to Zynatic but we should hold off on updating the messages (at least with that parameter) until lit is clear how to deal with members without user accounts.

Note that %uppdatera% causes a dead link if sent to a member without a user account.

This was due to a weird html quirk. Fixed by Zynatic. If you don't have an account you are taken to the login page (which is also the page from which you create a new account)

I've reported this to Zynatic but we should hold off on updating the messages (at least with that parameter) until lit is clear how to deal with members without user accounts.

This is now unblocked.