Page MenuHomePhabricator

Leida viis digikultuuri aastaga 2020 haakimiseks koostöös rahvusraamatukogu, rahvusringhäälingu, muinsuskaitsemeti ja filmi sihtasutusega
Open, MediumPublic

Description

Potentsiaalne võimalus täita riigiasutuste jaoks tühja digikultuuri mõistet asjadega, millega oleme aastakümneid tegelenud. Vaja oleks:

  • Saada teada, mis seis selle "ideekavandiga" on
  • Rääkida konkreetsete institutsioonidega, kuidas me saaksime neinde osas kaasa teha
  • Püüda liita digikultuuri aastaga oma vabakultuuri ekspertiisi kogu projekti raames

Allikas: https://www.kul.ee/et/uudised/digikultuuri-teema-aastat-hakkavad-uhiselt-vedama-mitu-suurt-kultuuriasutust

Event Timeline

tramm created this task.Sep 18 2019, 6:35 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptSep 18 2019, 6:35 PM
tramm updated the task description. (Show Details)Sep 18 2019, 10:02 PM
tramm claimed this task.Sep 25 2019, 4:18 PM

Saatsin päringu kultuuriministeeriumi.

tramm triaged this task as Medium priority.Sep 25 2019, 4:18 PM
tramm added a comment.Oct 1 2019, 11:55 AM

Digikultuuri teema-aastat veavad Eesti Rahvusraamatukogu, Muinsuskaitseamet, ERR ja Eesti Filmi Instituut. Kultuuriministeerium annab vaid ressursse ning aitab nõu ja jõuga. 25. september oli teema-aasta projektijuhi konkurssi tähtaeg ehk lähiajal selgub ka see inimene. Kindlasti kommunikeerime siis seda enda kanalites ja annan sellele inimesele edasi koostöösoovid, mis minuni on jõudnud.

Ehk meil oleks vaja ilmselt rääkida läbi nende nelja institutsiooniga, et mida nad plaanivad. Nüüdseks on saabunud ka fail digikultuuriaasta dokumentatsiooniga.

Minu arvates leiab siit koostöökohti küll, aga me peaks kohe tegema oma ettepanekud ja neid läbi rääkima hakkama.

Puik added a subscriber: Puik.EditedOct 6 2019, 10:58 AM

Panin dokumendi Google Drive'i, et oleks lihtsam veebis lugeda (kuivõrd Phabricator ei paku eelvaadet).
Dokumenti saab ka kommenteerida.