Page MenuHomePhabricator

Wikimedia nimel avalikel üritustel käimine
Closed, ResolvedPublic

Description

Vikipeedia ja vikiprojektide tegevuse toetamisel on suur osa koostööl teiste sama valdkonna algatuste ja organisatsioonidega. Kuigi Wikimedia Eestil on hulk liikmeid, siis mitte kõigile neist ei meeldi käia avalikel üritustel vikimõtet levitamas ja koostööprojekte algatamas.

Meil oleks vaja iga kuu käia üritustel, kus meie kohalolu ja osalus avalikult ning kuluaarides aitab olla kaasatud eri projektidesse. Lisaks üritusel kohal käimisele ja vikiteemade ning organisatsiooni tegevuste tutvustamisele oleks vaja ka üritusest postitada lühike kokkuvõte mõnesse meie kanalitest (nt Slack, Twitter, Instagram, Facebook, blogi, Phabricator vmt jne).

Näiteid üritustest:

Lisaks on hulk töögruppe jm valitsusasutuste juures toimuvaid üritusi, töörühmade kohtumisi jmt, kuhu me alati enda esindajat saata ei jaksa, aga kus oleks kasulik kuulamas ja suhteid loomas/hoidmas käia.