Page MenuHomePhabricator

Möte Digisam 14:00
Closed, ResolvedPublic

Assigned To
Authored By
Salgo60
Sep 26 2019, 9:29 AM
Referenced Files
F30473644: image.png
Sep 26 2019, 10:14 AM
F30473638: image.png
Sep 26 2019, 10:14 AM
F30473557: image.png
Sep 26 2019, 9:39 AM
Subscribers

Description

Första möte Digisam 14:00 Storgatan 41

  • ingen agenda...

Tankar:

  • Vad vi gör med församlingar
  • Vad vill Digisam med LOD och vad är realistiskt

Min tro:

Kulturnav

Gör som Google och hämtar 3 rader från Wikipedia dvs. ett API anrop.... se kulturnav 597aa533-41e8-428e-9ad9-f36ff07c6506

image.png (315×938 px, 56 KB)

API: Extension:TextExtracts

image.png (471×1 px, 93 KB)

image.png (495×671 px, 57 KB)

Event Timeline

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 closed this task as Resolved.EditedSep 27 2019, 2:56 AM
Salgo60 claimed this task.
Salgo60 moved this task from Backlog to Done on the Magnus Sälgö board.

Spoke 2 hours no actions.... I guess getting commitment and actions is not the way they work its more a "feeling good organisation" ;-)

Aklapper moved this task from Backlog to Done on the User-Salgo60 board.