Page MenuHomePhabricator

Õppetunnid seoses ürituse edasilükkamisega
Open, Needs TriagePublic

Description

Otsustasime juhatuses vastavalt oma viimase aja tavale rohkem oma tegevust tagantjärele analüüsida (vt autoriõiguse kampaania tagasivaade ja arvamusfestivali tagasivaade), et meil kõigil oleks hea teada, kus olid organiseerimisel vajakajäämised, mille tõttu üritus esialgsel kuupäeval ei saanud toimuda. Vorm on vaba, aga tahaks korraldajate hinnangut sellele, mis konkreetselt puudu jäi, et üritus aset ei leidnud -- ja eeldades, et põhjusi polnud ainult üks, siis mis üldisemalt korralduses oli väga hea ja mis oleks saanud paremini olla, sh mida järgmiste kordade jaoks õppida ja teisiti teha.

Details

Due Date
Oct 14 2019, 9:00 PM

Event Timeline

tramm created this task.Sep 29 2019, 2:04 PM
tramm set Due Date to Oct 14 2019, 9:00 PM.

Keeruline on öelda mis täpselt valesti läks avaürituse edasilükkamisega valesti läks.
Võimalik, vähemalt minupoolne vaade sellele on see, et me saame füüsiliselt vähe kokku mistõttu on raske jõuda vastavasse meeleseisundisse, et ürituse korraldamine päriselt ka vajalik on, kui inimesed kes seal olema peaksid ei tahaks tegelikult väga kokku saada.

Töötajate iganädalased koosolekud on aidanud projektide ja alaeesmärkide seadmisega paremini hakkama saada. Seda eriti seepärast, et kui inimene on viitsinud kohale tulla siis tekib impulss, et päriselt tahetakse ka seda asja teha ja korraldada, mis eesmärgiks on võetud. Netis jääb see impulss nõrgaks või üldse olematuks.

Kirjutan vaid oma enda vaatepunktist ja ei taotle objektiivsust.

Objektiivselt oli ehk see, et töötaja, kes vastutas avaürituse korraldamise eest jäi pärast sünnipäeva korraldamise närvipinget haigeks kaheks nädalaks ja ei delegeerinud korraldamist ka teistele. Keegi seda ka omal algatusel enda peale ei võtnud(mis on mõistetav) ja seetõttu jäi korraldamisega alustamine liiga hiliseks ja seetõttu ei viidud üritust läbi vähese ettevalmistusega.