Page MenuHomePhabricator

Kolla svenska riksdagsledamöters data i Wikidata/Wikipedia
Open, Stalled, Needs TriagePublic

Assigned To
None
Authored By
Salgo60
Oct 11 2019, 2:38 AM
Referenced Files
F30699965: image.png
Oct 15 2019, 3:02 AM
F30699188: image.png
Oct 15 2019, 2:50 AM
F30699062: image.png
Oct 15 2019, 2:48 AM
F30698023: image.png
Oct 15 2019, 2:34 AM
F30696418: image.png
Oct 15 2019, 2:10 AM
F30696239: image.png
Oct 15 2019, 2:10 AM
F30680209: image.png
Oct 14 2019, 7:30 PM
F30680196: image.png
Oct 14 2019, 7:29 PM
Subscribers

Description

Status: Stalled
connected people waiting on Riksdagen if we should have a meeting
En snabb koll så verkar det som personer/kopplingar saknas i WIkidata /sv:Wikipedia

Fokus är nu

 1. förstå hur illa det är med datat
 2. lära sig vilka egenskaper man bör ha i Wikidata
 3. göra grundstädningen
 4. hitta fler källor för Riksdagsledamöters twitter konto och sedan kvalitetssäkra detta data...
 5. försöka prata med användare av datat och inse vad som kan göras... feedback datajournalist är att Riksdagensdata används.... Wikidata kan vara en koppling mellan detta data och andra källor .....
 • dialog med Riksdagen om att utveckla deras Öppna data och bättre koppla ihop med Wikipedia/Wikidata

Misc

Wikidata

Olika resurser

tweet om hur tweet data kan analyseras dvs. med twitter id kopplat till vilka motioner, hur man röstat och valkrets för en person borde det finnas nya möjligheter...

image.png (264×607 px, 75 KB)

Källor twitterkonto riksdagsledamöter

Riksdagens öppna data består av ett API

*Alla dagens ledamöter med länk deras websida

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Databasmodell/Innehållsmodell

image.png (687×712 px, 31 KB)

Misc

Event Timeline

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Kolla riksdagsledamöter känns som det saknas to Kolla svenska riksdagsledamöter data i Wikipedia .Oct 14 2019, 10:04 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Email: riksdagsinformation@riksdagen.se

Hej försöker fixa till WIkidatas data om riksdagsledamöter

Fråga: finns det någon enkel koppling Riksdagens person id till personens WEB sida

För oss skulle det underlätta att bara underhålla en egenskap...

Ex.
* Runar Filper http://data.riksdagen.se/personlista/?iid=065701062615

till 

https://riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/runar-filper_49cb272f-9347-407a-bac0-06403fbec5b5

Vi har idag i WIkidata följande egenskape men finns behov kan flera (finns idag > 7000 egenskaper) 

 • Property 1214 Riksdagens person-id* Property:P768 valkrets 
 • Property 1331 Parliamentary Assembly of the Council of Europe ID

Pratade kort med Jonas Ginsburg och Lars Brink utvecklare på Riksdagsförvaltningen om vi skulle träffas och fundera över hur Wikidata och Riksdagen kan komma närmare varandra. Nedanstående skickades till dom som en uppföljning...

Nästa steg: Riksdagsförvaltningen tar kontakt med mig 070-5937579

Wikipedia med den spridning som den har och Wikidata som är en grafdatabas med metadata vill jag skall enklare kopplas ihop med Riksdagen och vice versa. Så att bättre kvalitet finns i Wikipedia och Wikidata och att vi har Riksdagen som källa för våra uppgifter och kanske på sikt kan Wikipedia komplettera vad som finns hos Riksdagen på andra språk än svenska

image.png (731×1 px, 391 KB)

image.png (703×1 px, 384 KB)

Ett annat argument för att ha bra kopplingar till Wikidata är att Google snabbt hittar denna koppling vilket jag gissar gör att man syns bättre i deras sökresultat. Exempel en test gjord 2018 med Skansen och Älvrosgården

Utmaningar/möjligheter jag ser idag

 1. Datat i Riksdagen har idag ID Riksdagens person-id Propety 1214 som är samma som en person i WIkidata exempel Wikidata Q4988712 är "samma som" 0603753860213
 2. Inga externa kopplingar verkar finnas
   1. förslag att "samma som" Wikidata införs dvs. hittar vi
    1. Jonas Andersson 025931369428 (xml) så är det samma Wikidata Q58837098
    2. Jonas Andersson 0538494048717 (xml) så är det samma Wikidata Q59387749
     image.png (1×1 px, 413 KB)
   2. idag finns i Wikidata > 1650 antal kopplingar till Riksdagen och vi har följande andra ID:n på dessa personer. Personen med flest kopplingar är Carl Bildt Q52922
  1. Tanken med länkad data är att alla objekt/data skall kopplas ihop dvs. även Kulturutskottet, partier, dokumenttyper etc...

image.png (1×1 px, 413 KB)

image.png (710×1 px, 147 KB)

Den stora önskan med Wikipedia är att göra kunskap tillgängligt för alla på alla språk kopplar vi exempelvis Riksdagens andra objekt/händelser/dokumenttyper till Wikidata objekt så skulle man på sikt kunna använda Wikipedia och skapa artiklar på olika språk som arabiska (sveriges andra språk), finska men även minoritetsspråk som samiska. Wikipedia stödjer idag över 300 språk....

image.png (722×1 px, 247 KB)

  • mycket av datat i de arabiska artiklarna hämtas via Wikidata med en mall se arabiska mallen dvs. att göra liknande på flera språk och sedan mha mall och Wikidata hämta datat är en av de stora fördelarna med länkad data länk video. Jag träffade SOFI förra veckan som hanterar språ k och minioritetsspråk i Sverige och gissar att dom behandlar detta ämne och borde ha sitt material tillgängligt sa att ord/begrepp/flöden som Riksdagen har kan förklaras på minoritetsspråk (dialog pågår med dom se xxxx)
 • Översikt antal språk för artiklar om politiker

image.png (463×720 px, 77 KB)

image.png (589×593 px, 24 KB)

Länkar

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Kolla svenska riksdagsledamöter data i Wikipedia to Kolla svenska riksdagsledamöter data i Wikidata/Wikipedia .Oct 15 2019, 12:17 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Kolla svenska riksdagsledamöter data i Wikidata/Wikipedia to Kolla svenska riksdagsledamöters data i Wikidata/Wikipedia .Oct 15 2019, 12:54 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Svar

Tack för ditt brev!

Ja, du kan använda person-id:et. saken är den att vi har bytt system för id för personer. Tidigare så var det id:et i ditt första exempel, men numera så använder vi den guid som finns i det andra exemplet. Båda funkar dock fortfarande.

Jag vet inte var du hittade exemplet i Öppna data med det gamla id:et? Om man går via detta formulär:

http://data.riksdagen.se/personlista

så får man ut rätt id, dvs guid:en.

Förslaget är alltså att du använder guid:en som id.

Se t.ex.:
http://data.riksdagen.se/personlista/?iid=49cb272f-9347-407a-bac0-06403fbec5b5&utformat=html

http://data.riksdagen.se/personlista/?iid=49cb272f-9347-407a-bac0-06403fbec5b5&utformat=xml
http://data.riksdagen.se/personlista/?iid=49cb272f-9347-407a-bac0-06403fbec5b5&utformat=json

Samma id som:

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/runar-filper_49cb272f-9347-407a-bac0-06403fbec5b5

Detta funkar som sagt fortfarande, men bör ej användas:
http://data.riksdagen.se/personlista/?iid=065701062615&utformat=html
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/runar-filper_065701062615

Jag ser att ditt exempel i wikidata för Riksdagens person-id använder det gamla id:et. Går det att ändra vilket id som används i wikidata?

Med vänlig hälsning
Jonas Ginsburg

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 changed the task status from Open to Stalled.Dec 21 2020, 10:52 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 moved this task from In progress to Blocked on the Magnus Sälgö board.