Page MenuHomePhabricator

Muuseumihäkaton 28.10 (ideede esitamise tähtaeg 18.10)
Open, Needs TriagePublic

Description

Allolev info laekus muuseumide teabelisti (4.10.2019).
Ilmselgelt oodatakse ideid muuseumidelt, aga siinkohal tasuks ehk mõelda, kuidas mõne muuseumiga idee esitamises kampa lüüa. Ma ise püüan Ajapaigaga koostöös Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumiga midagi esitada, aga võiks ju kindlasti ka midagi veelgi wiki-spetsiifilisemat esitada. Kuigi ka meie idees võib aidata kaasa mõelda (ma ise ei ole küll veel õieti alustanud).


ÜLESKUTSE

Seda, et Eestis on ägedad muuseumid, teatakse kogu maailmas. Nüüd on aeg teha järgmine arenguhüpe ning panna tehisintellekt ehk kratt muuseumide näituste ja publikuprogrammide heaks tööle!

Selleks kutsub Muinsuskaitseamet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga esitama muuseume ideid just neile mõeldud muuseumide minihäkatonile. Häkatoni käigus testitakse ja arendatakse viit parimat muuseumide pakutud ideed edasi eri valdkondade professionaalidest koosnevas meeskonnas ning vormitakse need projektide lähteülesanneteks.

Digitehnoloogia areng on kiire ja ka meie üleskutse on suunatud kiiretele tegutsejatele. Häkaton toimub juba oktoobri lõpus ja osalejatelt eeldatakse, et nad on valmis esitama taotluse projekti elluviimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt novembri keskpaigaks. Alati on võimalik oma ideed lõputult viimistleda, aga praegune formaat on suunatud just neile, kes soovivad kiiret arenguhüpet ja on valmis eksperimenteerima.

Mida ootame?

Ootame muuseumidelt külastajatele suunatud tehisintellektil tuginevaid digilahenduste ideid. Oluline on, et lahendus oleks külastajate poolt kasutatav - see võib olla näiteks osa näituse külastusest (nt midagi, mis aitab küsimustele vastuseid otsida), osa publikuprogrammist või uus mänguline viis muuseumikogudega tutvumiseks.

Inspiratsiooniks võib lugeda järgmiseid artikleid:
https://www.museumnext.com/article/artificial-intelligence-and-the-future-of-museums/
https://www.kratid.ee/mis-on-kratt

Häkaton on osa Eesti tehisintellekti tegevuskavast, kus 2020 aastaks on eesmärk avalikus sektoris kasutada kratti vähemalt 50 projektis.

Mida me pakume?

  1. Kõigile ideede esitajatele – võimalus leida ja läbi mõelda tehnoloogia (s.h tehisintellekti) kasutamise võimalused oma muuseumis ning sõnastada oma ideed.
  1. 5 parima idee esitajale – eelhindamisel välja valitud viie tugevama idee esitajatel on võimalus osaleda muuseumide minihäkatonil, kus erinevate erialade professionaalidest koosnevad meeskonnad aitavad vormida ideedest projektitaotlused. Meeskonnad aitavad kokku panna korraldajad, kutsudes häkatonile nii andmeteadlaseid, digilahenduste arendajaid kui ka näituste disaini- ja produktsioonifirmade esindajaid.
  1. Häkatoni võitjale – on oodatud osalema avalike teenuste analüüsi voorus , et projekt ka päriselt realiseeruks. Projekte rahastatakse kuni 100 000€ ulatuses, millest omaosalus on 15%. Antud taotlusvoor sobib hästi uute ideede katsetamiseks ja analüüsiks. Lisaks võib võiduga kaasneda veel ka mõni üllatus.

Kuidas osaleda?

Saada oma idee mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee hiljemalt 18.10. Ideed ootame **vormil**, mille alusel on hiljem lihtsam idee päris taotluseks formuleerida.

Häkatonile valime välja 5 ideed, millega edasi töötada. Häkaton toimub juba 28.10 Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäel. Täpsema info häkatoniga seotud praktilise küsimuste osas saadame 5-le edasipääsenud idee esitajale hiljemalt 21.10.

Mirjam Rääbis
muuseumivaldkonna juht

Muinsuskaitseamet
Mirjam.Raabis@muinsuskaitseamet.ee
509 0096
Pikk 2 | 10123 Tallinn | Eesti
www.muinsuskaitseamet.ee

Event Timeline

Puik created this task.Oct 12 2019, 8:11 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptOct 12 2019, 8:11 PM