Page MenuHomePhabricator

Wikisource: Atria (Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland)
Open, MediumPublic

Description

Uploaden 'Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland' naar Wikimedia Commons en vervolgens index-pagina's aanmaken op Wikisource
Link toevoegen

Event Timeline

Restricted Application added a subscriber: Aklapper. · View Herald TranscriptOct 20 2019, 10:17 PM
Ecritures triaged this task as Medium priority.
Ecritures removed a subscriber: Aklapper.