Page MenuHomePhabricator

Stolpersteine: create WD items
Open, MediumPublic

Description

There are 10.000's of Stolpersteine in Europe. We would like to create a canvas for these stones on Wikimedia via categories. And we would like to track all the stones in Wikidata by there geo coordinates.

Work in progress

Event Timeline

Ecritures triaged this task as Medium priority.Oct 21 2019, 3:13 PM
Ecritures created this task.

Verwacht je dat het verzamelen van deze informatie de eerste taak is tijdens de workshop, of verkrijg je deze vooraf, bij voorkeur via het project, zodat er (kleine) batches van gemaakt kunnen worden die gebruikt kunnen worden tijdens de workshops en (grotere) batches om later te gebruiken?

Ecritures renamed this task from Stolpersteine: WD items aanmaken to Stolpersteine: create WD items.Nov 5 2019, 9:55 PM
Ecritures claimed this task.
Ecritures updated the task description. (Show Details)
Ecritures moved this task from Backlog to SPARQLstation on the Wiki-Techstorm-2019 board.
Ecritures removed a subscriber: Ecritures.