Page MenuHomePhabricator

Data purge 2019 the things outside of folders on Drive and Nextcloud
Open, Needs TriagePublic

Description

 • Bokföring
 • Medlemsregister (Evelina)
 • E-postlistor (Evelina)
 • Kontaktförfrågningar
 • Listor för uppföljning av verksamhetsmål
 • Presslistor
 • Inbjudningslistor
 • Ansökningshandlingar
 • Personaluppgifter
 • Anhöriga för anställda
 • Utlåningsregister

Event Timeline

Jopparn moved this task from Backlog to IT on the WMSE board.Mon, Nov 25, 11:49 AM
Jopparn edited projects, added WMSE (IT); removed WMSE.