Page MenuHomePhabricator

Paluda muuseumite asukoha infot Eesti Muuseumiühingult
Closed, DeclinedPublic

Description

Eesti Muuseumiühingul on selgelt muuseumite asukoht olemas: https://www.muuseum.ee/muuseumide-kaart/

Me peaks nendele kirja saatma ja paluma, kas me saaks neid andmeid kätte, et lisada Wikidatasse.

Event Timeline

muuseum.ee kaardi asukohaandmed olevat sisestatud käsitsi ja andmebaasi pole.

Soovitati uurida ka selle kohta: https://xn--muuseumi-u4aa.ee/muuseumide-kaart

Võtsin ühendust Muuseum.ee administraator Herki Helvesega (Viljandi Muuseumist)


Herki saatis andmed Wordpress XML-ina
@reosarevok