Page MenuHomePhabricator

Paluda muuseumite asukoha infot Eesti Muuseumiühingult
Open, Needs TriagePublic

Description

Eesti Muuseumiühingul on selgelt muuseumite asukoht olemas: https://www.muuseum.ee/muuseumide-kaart/

Me peaks nendele kirja saatma ja paluma, kas me saaks neid andmeid kätte, et lisada Wikidatasse.

Event Timeline

Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptNov 5 2019, 12:46 PM