Page MenuHomePhabricator

Wordnet ja Wikidata
Closed, DeclinedPublic

Description

Eesti Wordnet
https://teksaurus.keeleressursid.ee/

Hea oleks võtta mõistetele eestikeelsed kirjeldused ning lisada ka Wordneti ID-d Wikidatasse.

Nt mõiste trepp

  • Eesti Wordnetis – "eri kõrgusel paiknevate tasandite vaheline astmestik, mis võimaldab jalakäijate liikumist (hoones v. mujal)"
  • Wikidatas ilma kirjelduseta