Page MenuHomePhabricator

Wordnet ja Wikidata
Open, Needs TriagePublic

Description

Eesti Wordnet
https://teksaurus.keeleressursid.ee/

Hea oleks võtta mõistetele eestikeelsed kirjeldused ning lisada ka Wordneti ID-d Wikidatasse.

Nt mõiste trepp

  • Eesti Wordnetis – "eri kõrgusel paiknevate tasandite vaheline astmestik, mis võimaldab jalakäijate liikumist (hoones v. mujal)"
  • Wikidatas ilma kirjelduseta

Event Timeline

Puik created this task.Nov 5 2019, 7:40 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptNov 5 2019, 7:40 PM
Puik updated the task description. (Show Details)Nov 5 2019, 7:40 PM
Puik updated the task description. (Show Details)
Puik updated the task description. (Show Details)Nov 5 2019, 7:43 PM
tramm edited projects, added WMEE, Vabatahtlikule; removed WMEE-gen.Sat, May 9, 5:20 PM
tramm moved this task from Backlog to Sel aastal on the WMEE board.Sat, May 9, 5:27 PM